WWW.ASTROHERMES.COM http://astrohermes.com Astroloji Bilgi ve Makale Sitesi Thu, 01 Sep 2016 18:37:35 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.15 100402512 Yaralı Şifacı Chiron (Şiron, Kiron) http://astrohermes.com/index.php/2015/11/10/yarali-sifaci-chiron-siron-kiron/ http://astrohermes.com/index.php/2015/11/10/yarali-sifaci-chiron-siron-kiron/#comments Tue, 10 Nov 2015 19:33:51 +0000 http://astrohermes.com/?p=2107 [...]]]> Chiron ( Şiron, Kiron)

Mitolojide yaralı şifacı olarak bilinen chiron, kendi oku ile yanlışlıkla yaralanmış ve kendi yarasına merhem olmaya çalışırken diğer kişillere şifa vermiş olan yarı insan yarı at olan bir mahluktur.

Astrolojide Chiron

Astrolojik yönüne bakacak olursak Chiron asteroit ya da kuyruklu yıldız olarak tanımlanır fakat her ikisinin özelliğini de taşır. Yörüngesi ise fiziksel realitemizi temsil eden Satürn ile farkındalık aydınlanma ve özgürlüğü temsil eden Uranus arasındadır ve bu iki gezegen arasında sanki bir köprü görevi görür. Bu yönü ile Satürn'den aldığı enerjiyi Uranüs'e taşır gibidir. Gerçekliğin ve akıl sınırlarının ötesine geçebilme ile gelen aydınlanmaya sebep olabilecek ve yaralanma ile sonuçlanan olaylara sebep olur. Elips şeklindeki yörüngesi yüzünden bazı burçlarda daha az ve bazı burçlarda daha uzun kalır, bir turunu ise yaklaşık 50 yılda tamamlar. 

Satürn zamandır, bilinç sınırlarıdır, dünyadır, gerçekliktir, korkulardır ve bedendir. Ruh ise bedene bağlanması sonucunda tekamül edebilmek için zamanın içine hapsolmuş ve bedenle sınırlandırılmış gibidir. Uranüs ise sınırların kalkması ve duvarların yıkılması gibidir. Ani şoklar ile gerçekleşen önyargıların yıkılmasını ve öngörülemez olayları temsil eder ve insan doğasına göre bu oldukça zor ve korkulan bir durumdur bu yüzden Chiron'un olduğu evde korkularımız da gizlidir. Satürn ve Neptün'ün olduğu ev kadar açık değildir belki bu korkular fakat onlardan daha güçlüdür çünkü kişi başına gelene kadar bu korkusunun farkında değildir ve göremez bu yüzden kaçamaz ve herkes bu tuzağa yakalanır. Herkesin kendisinin sebep olduğu ve göremediği bir yarası vardır fakat yara şifa olur, bir başkasında can bulur. Kişi kendine şifa olamadığı konuda bir başkasına olur, şifa aynadan yansır gibi diğer kişilerden yansır ve yine kişinin kendisini bulur. Her şifa sonucu ruh özgürleşir. 

Chiron doğuştan bilinçaltında getirdiğimiz, kendimizde göremediğimiz  fakat başkasında gördüğümüzde sahip çıkıp sarmaya çalıştığımız yaralarımız ile ilgilidir. Çocukluktan itibaren aynı yaralanmaları yaşar ve hayatımıza da aynı yaralara sahip kişileri çekeriz. Onlara şifa oldukça kendi yaramızı sarar, kendi içimizdeki kanayan yarayı iyileştirmeye çalışırız. Ruhun özgürleşmesini engelleyen yaralar bir başkasına şifa oldukça sarılır ve ruh özgürleştiği kadar özüne yaklaşır. Şiron inançla birlikte gelen şifadır ve maddesel alandan ruhsal alana geçiş kapısının anahtarıdır.

Chiron en az gezegenler kadar önemlidir ve oldukça etkilidir. Chiron'un olduğu ev ve yerleştiği burç doğuştan getirdiğimiz yaramızın hangi hayat temasında olduğunu ve kendimize şifa olamazken diğer kişilere hayatlarının hangi alanlarında yardımcı olduğumuzu gösterir. Bilinçaltımızda doğuştan getirdiğimiz yaramızı tekrar yaşayıp hatırlayabilmemizi sağlayan bir hayat içine doğarız ve seçimlerimizi yine aynı sonucu alabilecek şekilde yaparız. 

Chiron'un bulunduğu ev, hayatta hangi konulardan sınavlara gireceğimizi ve kişileri hangi hayat alanında şifalandırarak yaramızı iyileştirmeye çalıştığımızı gösterirken, bulunduğu burç ise bunu hangi temada nasıl ve ne şekilde yaptığımızı gösterir.

Chiron'un Evlerdeki Etkisi:

Chiron 1. evde: Kendini ortaya koyabilme, hayatta kalabilmek adına mücadele edebilme konusunda problemler ve isteksizlikler yaşama, kişilik problemleri, bedensel özellikler ile ilgili memnuniyetsizlik ya da doğuştan gelen bedensel kusurlar, doğum anında yaşanan problemler ve zorluklar, kendini teşvik etme ve cesaretlendirme konusunda yaşanan problemler sonucu yetersizlik hissi, karakterini yansıtamama, kendini gösterememe ve bu konularla ilgili korkular.

Chiron 2. evde: Maddi kayıplar ya da problemler, sahip olduklarını kaybetme korkusunun sebep olduğu sahip olmaktan kaçma isteği ya da sahip olduklarına fazla bağlanma ve bunun sonucunda alınan yaralar, kendini değersiz hissetmesine sebep olabilecek olaylar, değerleri ile ilgili alınan yaralar, kendi sahip olduklarını ve parasını yönetme ya da maddi ve fiziksel güvencesini koruyamama.

Chiron 3. evde: Dil, iletişim ya da algı problemleri, kendini ifade etmekte zorlanma, yanlış anlaşılma korkusu, iletişim ve dil aracılığı ile yara alma yıkıcı kırgınlıklar, Kardeşler ile ilgili alınan yaralar ya da kardeşten mahrum kalma ve bunun eksikliğini hissetme, hayatının ilk dönemlerinde kendini ifade etmesine izin verilmemiş, söyledikleri dinlenmemiş ya da önemsenmemiş olması sonucu kendini ifade edebilme kaygısı ve saplantısı.

Chiron 4. evde: Ebeveynler ile ilgili alınan yaralar, duygusal güvencesinin yeterince sağlanmamış olması ve bunun eksikliğinin verdiği yara, ebeveynler ile ilgili mahrumiyetler ya da uzak kalma, güven sorunları, evde huzursuzluk, kendini bir yere ya da birine ait hissedememe, yuva kurma ile ilgili sorunlar ve engeller, ev ve aile ortamına ulaşma zorluğu.

Chiron 5. evde: Çocuklar ile ilgili alınan yaralar, hayattan zevk almayı engelleyen sorunlar, spor, şans oyunları ya da sanatsal yönden başarısızlıklar, engeller, kayıplar, yaratıcılık gerektiren konularda başarısızlık, aşktan yana derin izler bırakan yaralar korkular ve engeller, mutluluk verirken mutlu olamama, kendi yapmak isteyip yapamadıklarını çocuklarına yaptırmaya çalışma.

Chiron 6. evde: Bedeni fazla ihmal etme ya da hastalık konusunda saplantı ve korkular, sağlık konusunda alınan ve korkulara sebep olan duygusal yaralar, günlük işlerde, çalışma koşullarında karşılaşılan engeller zorluklar, astlardan yana zarar görme riski, psikolojik sorunların bedensel rahatsızlıklara yansıması.

Chiron 7. evde: İlişkiler ve evlilik ile ilgili problemler, yaralanmalar, ilişkide başarısız olma ya da evlilik korkusu, ilişkilerde dengeyi bulamama, evlilik yada ilişkilerden yana bilinç altına yerleşmiş olan korkuların evliliğe yansıması, evliliğin bitmesi ya da derin yaralara sebep olması, bu konularda kendi şifasını bulmakta zorlanırken diğer kişilere çözümler üretebilme.

Chiron 8. evde: Küçük yaşta ölüm riski, ölümcül bir hastalıkla yaşamak zorunda kalma riski, yakınların kaybından yana alınan derin yaralar, ölüm korkusu, ölümün farkında olarak yaşamak, derin dönüşümlerden geçiren deneyimler, intihar düşünceleri, kaybetme korkusu, mirastan yana hakkını alamama, maddi yönden başkasına bağımlı hale gelme, eşin maddi konuda yara alması, derin izler bırakan maddi zorluklar ve borçlar ile ilgili duygusal yaralar ve kayıplar.

Chiron 9. evde: Yüksek eğitimin engellenmesi ya da yarım kalması ile ilgili alınan derin yaralar, eğitim konusunda karşılaşılan engeller, zorluklar, başkalarına ruhsal ve manevi konularda bilgiyi aktarma öğretme fakat kendisinin bu bilgilerden yeterince faydalanamaması, inanç ile ilgili tıkanıklıklar, bakış açısı ile ilgili önyargılar, inanç ile ilgili fazla hassasiyet ve toleranssızlık ya da inanç kaybı.

Chiron 10. evde: Kariyer ve meslek alanında derin yaralanmalar sonucu iz bırakan deneyimler, kariyer alanında istenen hedefe ulaşamama, ulaşamayacağı yüksek hedefler belirleyerek kariyerden piskolojik olarak kaçma, kendi başarılarını görememe, Anne ile ilgili zorluklar, yaralanmalar, toplum içinde itibarın ve saygınlığın düşmesi. Ebeveynlerin yüksek beklentileri sonucu yerleşmiş olan başarısızlık ve yetersizlik duygusu.

Chiron 11. evde: Problemli ve zarar verici arkadaş çevresi, umutların ve hayallerin yıkılması sonucu alınmış derin yaralar, arkadaş çevresi tarafından zarar görme sonucu sosyal çevreden uzaklaşma, antisosyallik, kalabalık korkusunun verdiği toplumdan kaçış ya da yanlız kalma korkusunun verdiği fazla arkadaş edinme çabası, isteklerin gerçekleşmesi ile ilgili sürekli tıkanıklık ve engeller.

Chiron 12. evde: Kontrol dışı kayıplar, gizli düşmanlar tarafından arkadan dönen oyunlar sonucu alınan yaralar, değersizlik hissi, ruhsal problemler, fiziksel ya da duygusal yöndem özgürlüğün kısıtlanması ya da engellenmesi sonucu yerleşmiş olan korkular, hapsolmuşluk hissi veren deneyimler, yaşam şartlarını kısıtlayan kronik hastalıklar.

Chiron'un Burçlardaki Etkisi

Chiron koç burcunda: Kendi istekleri ile ve hakkını arama ile ilgili konularda yara alma, hayatta kalma dürtüsü ve kendi faydası ile ilgili konularda harekete geçememe, ne istediğinin farkında olamama, başkasının faydası söz konusu olduğunda son derece girişken bir şekilde harekete geçme, kendi hakkını savunamazken baskasının hakkını savunma konusunda tam bir savaşcı gibi davranma, kendini ortaya koyma konusunda zorlanırken başkalarını cesaretlendirme, harekete geçirme ve ataklaştırma konusunda başarı.

Chiron boğa burcunda: Maddi ve fiziksel güvencesinin zarar görmesi sonucu alınan yaralar, Kendi maddi ve fiziksel güvenliğine fark etmeden zarar verici davranışlarda bulunurken başkalarını bu konuda güvenini sağlama çabası, diğer kişilerin değerlerini kabullenememe, sahip olduklarının değerini bilememe, kendi yeteneklerini göremezken başkalarının yeteneklerini ortaya çıkarmakta onlara yardımcı olma, etrafta huzur ve sakinliği başkaları için temin ederken kendi huzurlu ve sakin taraflarını ortaya çıkaramama.

Chiron ikizler burcunda: İletişim ve bilgi konusunda kendini yetersiz hissetme, zıt düşünceleri birleştirememe sonucu zihinsel karışıklık ve düşüncelerde gelgitler, kendi düşüncelerinin birbiri ile çelişmesi, sinirsel problemler, kendi fikirlerine karşı güvensizlik, odaklanma sorunu, zihnen yaşadığı zıtlıklar sonucu istemediği tercihler yapmış olmanın açtığı yaralar ile diğer kişilere oldukça faydalı fikirler sunabilme, iletişimi abartma yada çok fazla suskun olma arasında dengeyi kuramama.

Chiron yengeç burcunda: Duygusal güvenliğin zedelenmesi sonucu alınan ve derin izler bırakan yaralar, kendi duygularını önemsemezken başkalarına duygusal yönden destek olma ve bunun bağımlısı olma, insanların ona ihtiyacı olduğu duygusu ile beslenme, sevdiklerinden ayrılma korkusu, geçmişinden kopamama, duygularını bastırma. Anne ile ilgili problemler, anneden duygusal güvence görmemiş olma ihtimali.

Chiron aslan burcunda: Kendine olan güvenin yıkılması sonucu değersizlik hissi, egonun sarsılmasına sebep olan deneyimler ve suçluluk duyguları, sürekli kendini kontrol etme çabası, yüceltilme ve değer görme isteğine rağmen alınan yaralar sonucu bunu reddetme ve engelleme, kendini göstermekten kaçınma, kendi yaratıcılığını ve yeteneklerini bastırma, yönetici yönünü açığa çıkaramama sonucunda diğer kişilere bu konularda yardım etme çabası.

Chiron başak burcunda: Diğer kişilere hizmet ederken kendini ihmal etme, fazla detaycı ve mükemmelliyetçi davranarak kendini yıprattığını fark edememe, diğer kişilere sağlık ile ilgili şifa verme fakat kendini iyileştirememe, kendi sağlığını ihmal etme, işini en iyi şekilde yapma konusunda saplantılar, hastalık korkusu.

Chiron terazi burcunda: Uzlaşma, birliktelik ve barışın olmadığı bir çocukluk hayatı sonucu kendini savunma çabasının bilinçaltına yerleşmiş olması, ilişkilerde karşı tarafa güvenememe ve eleştirilme korkusu, ikili ilişkilerde dengeyi ve adaleti sağlayabilme konusunda zorlanmalar, bir başkası ile birlikte hareket etmekten kaçınma, sürekli kendini savunmaya çalışma, karşı taraftan gelebilecek tehlikelerden korkarak fazla diplomatik davranışlar. Kendi içindeki uyumu, güzellikleri ve huzuru görememe ve farkedememe bunun yanında diğer kişilerin uzlaşmasına, hayatlarına uyum ve güzelliğin getirilmesine yardımcı olma.  

Chiron akrep burcunda: Hayatın ilk yıllarında alınan derin yaralar, zor ve dönüştürücü bir çocukluk hayatı, affetmekte zorlanma, cinsellikle ilgili problemler, takıntılar ve alınan yaralar, duygulara fazla takılma. Kendi içindeki yıkıcı gücü görememe ya da bundan kaçma, yıkımdan korkmasına rağmen diğer kişileri derin dönüşüm deneyimlerinde ayakta tutma, kendi zarar görme riskini göz ardı edip güç verme ve yıkımlardan kurtarma çabası.

Chiron yay burcunda: Vizyonunu görebilme konusunda başarısızlık, iyimserlik ve genişleme ile ilgili engeller, inançlarla ilgili sorunlar, ilim ve maneviyatta içindeki genişliği görememe ve farkedememe, diğer kişilerin ise bu konularda genişlemesine yardım ederek kendi içindeki inancı görebilme ve farkedebilme.

Chiron oğlak burcunda: İçindeki var olan otorite enerjisini ve sorumluluk duygusunu korkular sebebi ile bastırma ve bunun sonucunda sorumsuzca davranışlar sergileme, ya da fazla kontrollü davranışlar, baba figürü ile ilgili alınmış yaralar, başarma ve kariyer takıntısı, yerine getiremeyeceği konularda sorumluluklar üstlenme, diğer kişilere sorumluluk ve başarı konusunda şifa olma.

Chiron kova burcunda: Gerçekçi olmayan ideallerin peşinden gitmek uğruna alınmış derin yaralar ya da ideallerinden bütünü ile vazgeçme, kendi fikirlerini başkasına zorla kabul ettirmeye çalışma ya da fikirlerini dışa vurmaktan korkma ve kaçma ve başkalarının fikirleri ile hareket etme, diger kişilerin ideallerini, umutlarını, hayallerini gerçekleştirebilmesinde şifa olabilmek.

Chiron balık burcunda: Fazla fedakar ve merhametli davranma sonucunda kendini kurban konumuna düşürerek alınan derin yaralar, Kendi ruhsal gücünü görememe ve farkedememe, kişilerin kendi içindeki ruhsal gücü açığa çıkararak kendi içindeki sonsuzluğu keşfedebilme.

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/11/10/yarali-sifaci-chiron-siron-kiron/feed/ 1 2107
Doğum Haritasında 12. Ev http://astrohermes.com/index.php/2015/10/29/dogum-haritasinda-12-ev/ http://astrohermes.com/index.php/2015/10/29/dogum-haritasinda-12-ev/#respond Thu, 29 Oct 2015 17:21:17 +0000 http://astrohermes.com/?p=2009 [...]]]> Doğum Haritasında 12. Ev Ne Anlama Gelir.

12. Ev Konuları.

12.ev: Gizli düşmanlıklar, kıskançlıklar, iftiralar, acılar, kapalı yerler, hastaneler, hapishaneler, mahkumlar, sürgüne gönderilenler, alt tabaka işler, düşük pozisyonlar, perde arkasından çalışmak, gizli aktiviteler, herkesle paylaşılmayan özel şeyler, başka insanların farkında olmamak, zorluklar, kendi kendini tüketmek, geçmiş eylemlerin acısını çekmek, karmanın yoğunluğu, anne karnı, endişeler, sırlar, yanlışlıklar, hatalar, aldatıcı şeyler, üst bilinç.

Kötü şans evi olarak bilinen 12. eve yerleşmiş olan gezegenler, doğalarına ve açılarına göre hayatımızda en büyük problemleri çıkarma potansiyeli olan evdir. 12. eve yerleşmiş olan gezegenlerin kontrol dışı faktörlere, perde arkasında dönen gizli olaylara sebep olması 12. evin yükselen derecesini görmemesinden kaynaklanır bu yüzden arkamızdan dönen ve bizim farkedemediğimiz her türlü olay 12. ev ile ilgilidir. Egonun çözüldüğü yerdir ve harita sahibinin 12. evinin kaderine iradesi ile engel olabilmesi mümkün değildir. 12. evde yerleşmiş gezegenler, yaşayarak ve bedel ödeyerek temizlememiz gereken kötü bir karma ile dünyaya geldiğimizi gösterir. Ruhumuzun hangi olaylar sebebi ile hapsolduğunu ve ruhsal ilerlemenin hangi bedelleri ödeme karşılığında gerçekleşeceğini gösterir. 

12. ev dış dünyadan çok, iç alemi gösterir ve nefsimizle zit olan ruhumuzun tekamülü karşılığında benliğimizin ve egomuzun pek de hoşlanmayacağı olaylara sebep olur. Genel olarak 12. evde çekilen acılardan kişi ruhsal olarak genişlemiş ve temizlenmiş olarak çıkar. Hastaneler, hapishaneler, kronik hastalıklar ve ciddi kayıplar gibi insanın hem fiziksel hem de duygusal yönden kısıtlandığı, adeta içine dönmesi için, teslim olması ve egosunun çözülebilmesi için başka yol bırakmayan hayat temalarını temsil eder. 12. eve yerleşmiş olan gezegenin doğası, açıları ve gücü yine bu kısıtlanmanın ne kadar zorlayıcı olup olmayacağını gösterir. 12. evdeki gezegenler hangi evleri yönetiyorsa ve hangi evlerdeki gezegenlere zorlu açılar yapıyorsa problemlerin asıl kaynağı ve sebebi ile ilgili bilgiler verir. 12. eve gelen olumlu açılar dahi negatif enerjinin daha rahat akışını gösterdiği için (özellikle 120 derece) yine zorlu olaylara sebep olabilmektedir. En büyük problemi ise 12, 4, 8 evler arasına yerleşmiş olan büyük üçgende aramalıyız.

Muallakta kalan, netleşemeyen, belirsiz durumlar, gizlediğimiz, izole olduğumuz, etraftan uzaklaşıp içimize kapandığımız olaylar 12. ev ile ilgilidir ve özellikle 12. evine fazla gezegen yerleşmiş olan kişiler fazla içe dönük, yanlız kalmak isteyen, kendini toplumdan uzaklaştıran melankolik bir yapıda olabilir, meditasyon ve içsel çalışmalar gibi ruhsal alanlara yönelebilirler. 12. evinde fazla gezegeni olan kişiye hayat, egosunu yenebilmesi için bazı şeyleri bırakmayı, kaybetmeyi ve vazgeçmeyi öğretir.

Ortaya çıkmamış sırlar, gizlediğimiz ya da bizden gizlenen sırlar ve geçmiş hayatın bilinçaltı olması sebebi ile ödenmesi gereken karma yine 12. ev konusudur. Geçmiş hayatta çözülememiş ve bu hayatta çözülmesi gereken duygusal birikimler, olaylar aracılığı ile su yüzüne çıkar ve karmik temizlenme sonucu tekamül gerçekleşir. Bu yönü ile 12. ev, ruhun yolunda ilerlemesini engelleyen taşların temizlenmesi için yaşanması gereken olayları anlatır.

12. eve yerleşmiş olan gezegenler bir sis bulutunun altına gizlenmiş gibidir ve kişi bu gezegenin temsil ettiği konuları farkedemediği için yansıtamayabilir. Aldatıcı ve yanıltıcı durumlar, gizli tutulan, dışarıya yansıtılmayan ve başkaları tarafından farkedilemeyen şeyler 12. ev konusudur. Venüs 12. evde ise, kişi gizli ilişkiler ya da bir türlü gerçeğe dönüştürülemeyen platonik ilişkiler yaşamaya yatkındır. Merkür 12. evde ise kişi düşüncelerini diğer kişilerden saklamaya eğilimli olduğu gibi, çoğunlukla fikirleri ve düşünceleri konusunda kendi bile emin olamayabilir. Merkürün bu yerleşimi kişinin psikolojik problemler yaşamasına sebep olabilir. Mars 12. evde ise kişi öfkesini içinde tutan, dışarıya patlayamayan ve içeriden kendine zarar veren bir yapıda olabilir.

12. ev kişinin iç dünyasıdır ve geçmiş hayattaki durumu hakkında bilgi verir. Jüpiter 12. evde ise iç dünyası zengin ve geçmiş hayatta filozofik ya da inançlı biri olduğunu gösterir. 

12. evde yerleşmiş olan gezegenler kişinin gizli düşmanlar ve hayatında arkasından iş çeviren kişiler hakkında bilgiler verir. İyicil gezegenler kişiyi gizli düşmanlardan korur. 12. evin boş olması ve yöneticisinin ve açılarının da iyi durumda olması ise, bu tür konuların kişinin hayatında olmayacağını gösterir. 

12. evde yerleşmiş olan gezegenlerin enerjisi kendimizi kaybetmemize, egomuzun çözülmesine, yaratıcı ile bütünleşip onda çözülüp yok olmamıza sebep olacak olaylara sebep olur. Bu yönü ile kayıplar evidir ve egomuzun tahammülü, direncimiz oranında zorlanmak mecburiyetinde kalır. Kişiye duygusal ya da fiziksel olarak hapsolmuşluk hissi veren ve kısıtlanmasına sebep olan deneyimler yaşatır. 12. evdeki gezegen hangi evleri yönetiyorsa ve hangi evlerdeki gezegenlere açı ile bağlanıyorsa o ev konuları ile ilgili kayıp ve zorlanma söz konusudur.

Genel.

Genel olarak 12. ev teslimiyettir. Kişiyi görünen gerçekliğin dışına çıkarma potansiyeline sahiptir. 12. evdeki gezegenlerin açılarının olumlu ya da olumsuz olmasına bağlı olarak bu bazen zorlu bir olay sonucunda kişinin içsel alemini keşfetmesini, ruhsal olarak gelişmesini ve ruhunun gelişmesini engelleyen karmik yüklerinden kurtulmasını anlatabileceği gibi, gerçeklerden kaçma yoluna ve içine düştüğü boşluğu kendine zarar verici seçimlerle doldurmaya çalışmasını da anlatabilir.

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/10/29/dogum-haritasinda-12-ev/feed/ 0 2009
Doğum Haritasında 11. Ev http://astrohermes.com/index.php/2015/10/28/dogum-haritasinda-11-ev/ http://astrohermes.com/index.php/2015/10/28/dogum-haritasinda-11-ev/#respond Tue, 27 Oct 2015 21:24:25 +0000 http://astrohermes.com/?p=1953 [...]]]> Doğum Haritasında 11. Ev Ne Anlama Gelir.

11. Ev Konuları.

11.ev: Geleceğe yönelik umutlar, beklentiler, sosyal çevre, gruplar, kalabalık ortamlar, sosyal yaşam, yardımlar, dış faktörler, politika, umulmadık iyi şans ve kazanımlar, kişini  aksiyonlarında ona yardımcı kişiler, profesyonel girişimlerin parasal destekler.

11. eve yerleşmiş olan gezegenler bizim geleceğe yönelik umutlarımıza bizi nelerin ve kimlerin götüreceğini gösterir bu yüzden bu ev umutlar evi olarak adlandırılır. İçinde olmaktan mutluluk duyduğumuz ortamları gösterir.

Sosyal çevre ve arkadaşlar 11. ev ile ilgilidir bu yüzden 11. evinde fazla gezegeni olan kişiler ise, daha kollektif bir yapıya sahiptir ve çoğunlukla ekipçe yapılan işlerde yer alır. Yine bu ev işten elde edilen gelirleri de temsil ettiği için 11. evde yerleşmiş olan gezegenler, 11. ev yöneticisi ve bunların yaptığı açılar kişinin mesleğinden elde ettiği kazançlar hakkında da bilgiler verir.

11. eve yerleşmiş olan gezegenlere bakarak kişinin sosyal çevre ve arkadaş ortamının nasıl kişiler tarafından oluştuğunu ve kişinin sosyal çevresinde ve arkadaş ortamında nasıl bir yapıda olduğunu anlayabiliriz.

Jüpiter 11. evde ise kişinin oldukça geniş ve ona fayda veren bir sosyal çevresi olabilir ve mesleğinden fazla para kazanma şansı elde edebilir.

Satürn 11. evde ise sosyal çevreyi oldukça daraltabilir, kişi çok fazla arkadaş seçiyor ve herkesle çok iç içe olmaktan hoşlanmıyor, mesafeli davranıyor ve daha az ve öz arkadaş istiyor olabilir. Kişi arkadaş ortamında olgun davranıyor ve yine sosyal çevresi olgun yapıdaki kişilerden oluşuyor ve arkadaş çevresinden fazla fayda göremiyor ve onlar tarafından kısıtlanıyor olabilir.

11. ev, evler arasında en şanslı ev olarak kabul edilir. Bunun sebebi ise herşeyin kaynağı olan dileklerin gerçekleşmesini temsil etmesidir. Hayatın bize hak ettiğimiz şeyleri vermesi, umut ettiklerimize, hedeflerimize ulaşabilmemiz, dileklerimizin gerçekleşmesi ve yaratıcıdan gelen lütuflar bu evin kapsamına girer. Belki geçmişte yaptığımız bir yardım hatırına, belki ettiğimiz bir dua hatırına, belki de çektiğimiz bir sıkıntının karşılığında hiç beklemediğimiz anda ayağımıza kadar gelen şanslardır 11. ev. 

11. evdeki gezegenlerin yönettiği evler ya da 11. ev yöneticisinin bulunduğu ev, bu şans fırsatlarının hayatımızın hangi alanı aracılığı ile bize geleceğini gösterir. Yine bu gezegenlerin doğaları, asaleti ve aldığı açılar ise bu şansların değerini ve hayatımızın hangi alanları ile bağlantılı olduğunu gösterir. 

11. evdeki gezegenlerin yönettiği evler ya da 11. ev yöneticisinin bulunduğu ev, bu şans fırsatlarının hayatımızın hangi alanı aracılığı ile bize geleceğini gösterir. Yine bu gezegenlerin doğaları, asaleti ve aldığı açılar ise bu şansların değerini ve hayatımızın hangi alanları ile bağlantılı olduğunu gösterir. 

Genel.

Genel anlamı ile 11. ev umuttur. Kişinin kalbinden çıkan enerjinin dozunu ve kendisinden çok başkaları için yaptıklarını gösterir bu yüzden 11. ev tam bir kelebek etkisidir. Kalbin enerjisi ne kadar yüksekse umut o kadar çoğalır ve umut ne kadar yüksekse lütuf kapısı o kadar açıktır.

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/10/28/dogum-haritasinda-11-ev/feed/ 0 1953
Zamanda Geriye Yolculuk http://astrohermes.com/index.php/2015/10/26/zamanda-geriye-yolculuk/ http://astrohermes.com/index.php/2015/10/26/zamanda-geriye-yolculuk/#respond Mon, 26 Oct 2015 10:26:42 +0000 http://astrohermes.com/?p=1052 [...]]]> Zamanda Geriye Yolculuk.

Ne yaptığımız, ne şekilde yaptığımız ve ne kadar emek verdiğimiz bazen o şeyi doğru zaman ve doğru yerde yapmış olmaktan daha önemsiz olabiliyor. 

Kişisel gezegenler olan  merkür, venüs ve mars retro iken doğmayı seçmiş olan bir kişi, geçmiş hayatlarda yaşadığı bazı derin yaralar bırakmış olan olaylar sonucu karmik yük denilen yerleşik sabit düşünce kalıpları ile dünyaya gelmiş olabileceğini düşündürür. 

Kişisel gezegenlerin retroları, kişinin karakteristik yapısına yansıyıp, daha çok hayatındaki diğer kişiler ile bir takım yıpratıcı problemler yaşamasına sebep olabilecek olaylara dönüşürken, daha ağır gezegenler olan jüpiter, satürn, uranüs, neptün ve pluton'un retroları ise, daha ruhsal alanda açığa çıkıp, kişinin iç dünyasında yaşadığı, ruhunun serbest kalmasını engelleyen ve kişinin kendi içinde kendisiyle yaşayabileceği bir iç catışmayı gösterebilir.

Her iki koşulda da geçmiş hayatlarda yaşanmış ve unutulmuş olan anılar vardır fakat hissedilen duygular bilinç altına kaydedilmiştir.

Hiç bir yakınını kaybetmemiş olan bir insan kaybetme korkusu yaşayabilir mi? Hiç boğulmamış bir kişi boğulma korkusu yaşayabilir mi? Ya da yükseklik korkusu, kapalı yer korkusu, belki yanlızlık, belki terkedilme korkusu. Bunların nasıl oluştuğunu biraz düşünmemiz gerekiyor.

Deneyimlemediğimiz bir olay sonucu hissedilen duyguyu tanıyabilirmiyiz? ve dolayısı ile hissedebilirmiyiz? Bu yüzden geçmiş hayatlarımıza dair en büyük ip uçları aslında korkularımızda gizlidir. Anılar vardır unutulmuş… Duyguları kalmıştır yalnızca. Belki ararız hayatımız boyunca bir şeyleri, birilerini. Kimi ve neyi aradığımızı bilmeden. His kalmıştır yalnızca elimizde. O hissi tekrar yaşamak için yaşarız. Ya da kaçarız bir şeylerden belki bir ilişkiye başlayamayız bir korku hissederiz ama sebebini bilmeden. Acısı kalmıştır yalnızca…

Geçmiş hayatımızın 8. evi, bu hayatımızın 12. evi olma olasılığı yüksektir. Öldüğümüz an, dünyaya ve bedene ait olan zaman ve mekan kavramı kalkmıştır .Ruh ise, tekamülüne kaldığı yerden devam etmek zorundadır.

Her şeyin başlangıcı sonunun aynısıdır.

Zihinler sıfırlansa ve yaşananlar unutulsa da hissedilenler ruha kaydedilmiştir. 

Retro  bir gezegenin haritamızdaki asaleti ve açıları çok önemlidir. Retro bir gezegen asaletli ya da yönetici olduğu bir burçta ise ve açıları da iyi ise, zarar verici olmaktan çok, geçmiş anılarımızın bu hayatımıza aydınlatıcı bir ışık tutması ihtimalini düşünebiliriz. Fakat zararlı ya da düşük olduğu burçta yerleşmişve zararlı açılar yapmış retro bir gezegeninağır bedeller ödetebileceğini de düşünebiliriz.

Kişisel gezegenlerdeki en büyük karmik olaylara, retro gezegenin progres haritadaki retro süresinin bitip, ileri harekete geçtiği an ile, doğum anındaki yere tekrar gelene kadar geçirdiği süre sebep oluyor. 

Merkür retro ise; kişi, düşünce ve algıyı içselleştirme eğilimindedir ve öğrendiği bilgiyi hatırlıyor hissi, bilgiyi geçmiş hayatlarda öğrendiği bilgilerle bütünleştirme, bağlayabilme, düşünceleri dışa yansıtmama, kendini ifadede zorlanma, geçmiş hayatlardaki kardeşlerle yine birlikte olma, kardeşlerle çözümlenmemiş, sonuçlanmamış karmik problemler olabilir. 

Kişide, yanlış anlaşılma endişesi ortaya çıkabilir, Geçmiş yaşamlarda sözleri yüzünden küçümsenmiş ya da kendini ifade etmesine izin verilmemiş olabilir. Bir başka ihtimal ise, pişman olacağı cümleler kurmuş, sözleri ile bir başkasına zarar vermiş olabilir ve şu anda yanlış bir şey söylemekten korkar gibidir. Yakın çevresindeki kişiler sebepsiz yere eleştirmiş, fikir ve düşünceleri küçümsenmiş kişi kendini fikir ve düşüncelere kapatmış olabilir. Geçmiş hayatında bilgi ve iletişimi yanlış kullanmış, belki de yerine getiremediği sözler vermiş ya da büyük iddialarda bulunmuş olabilir. 

Olumlu yerleşim ve açılara sahip olan bir retro merkürde kişi, geçmiş hayatlarda öğrendiklerini içgüdüleri ile bu dünyaya getirmiş gibidir. Kendi içinde keşfetmesi gereken içgörü yeteneği vardır. Diğer kişilerden farklı fikir ve düşünce tarzına sahiptirler.

Venüs retro ise; Geçmiş hayatlardan ilişkiler ile ilgili travmatik ve acı veren anılar, bitmemiş ilişkiler ve ödenmesi gereken karmik yükler ile dünyaya gelmiştir. Geçmişte yaşadığı bazı olaylar sonucu, ilişkiler ile ilgili bazı yerleşik düşünce kalıpları ile doğmuştur. Bu kalıplar, ilişkiler alanında kişiler tarafından yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Diğer kişiler tarafından çoğunlukla anti sosyal, soğuk, içe dönük ve duygusuz olarak adlandırılan bu kişilerin ortak noktası bir venüs retro zamanı doğmuş olmalarıdır. 

Bu kişiler sevgiyi içselleştirirler. Kişiler tarafından sevilmediklerini düşünmeleri belki de kendilerini sevilmeye değer görmemeleri ve toplum tarafından dışlanmışlık hislerinin altında geçmiş yaşamlardan kalmış anılar ve bilinçaltlarına yerleşmiş kalıplardan kaynaklanır.

Hayatlarındaki bazi kişileri geçmiş yaşamlarından getirmişlerdir. Karmik ilişkiler yaşarlar ve retro venüs 7. ev yöneticisi ise ya da 7. ev yöneticisi ile bağlantısı varsa karmik evlilikler yaşayabilirler. 

Mars retro ise; Mars, agresyon, enerji, güç ortaya koyma ve mücadele temsilidir. Retro mars ise bu enerjinin daha çok içselleştirilmesini ve dışarıya yansıtılamamasını anlattığı gibi bu enerji başka yönlere de yansıyabileceği için, son derece tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Dışarıya yansıtılamayan enerji zaman zaman öfke patlamalarına sebep olabileceği gibi, fiziksel rahatsızlıklara da sebep olabilir.

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/10/26/zamanda-geriye-yolculuk/feed/ 0 1052
Doğum Haritasında 10. Ev http://astrohermes.com/index.php/2015/10/25/dogum-haritasinda-10-ev/ http://astrohermes.com/index.php/2015/10/25/dogum-haritasinda-10-ev/#comments Sun, 25 Oct 2015 16:32:18 +0000 http://astrohermes.com/?p=1926 [...]]]> Doğum Haritasında 10. Ev Ne Anlama Gelir.

10. Ev Konuları.

10.ev: Meslek veya uğraşılar, amaçların gerçekleştirilmesi, dış dünya ile iletişim, kader(yazgı), talih, idareciler, patronlar, asil veya güçlü kişiler, asalet, ünvan, gelecek hedefleri, mahkemelerde yargı, yargıç, kişinin eylemleri, sosyal statü, kariyer, terfi, yönetici pozisyonu, iş ile ilgili beceriler ve yönetme kabiliyeti, başarılar, ün, toplum önündeki pozisyon, otorite figürleri ve onlar tarafından verilen ödüller, anne.

Haritamızın en tepe noktası olan MC derecesi 10. evimizin başlangıç noktasıdır. Nasıl ki haritamızın en dip noktası olan 4. ev, bizim dışarıya yansıtmadığımız ve kimseye göstermediğimiz iç dünyamızsa, tam zıt konumda olan 10. ev ise, tamamen toplum içindeki duruşumuzu gösterir. Bu yüzden 10. eve yereşmiş olan gezegenler, bizim kendimizi topluma yansıtma şeklimiz ve bunun karşılığında toplum tarafından nasıl tanındığımızla ilgilidir.

10. evinde Mars yerleşmiş olan bir kişiyi, toplumun en çok marsiyen özellikleriyle tanıması beklenir yani kişi topluma karşı daha girgin, atak, cesaretli, maskülen ve sert bir tavır segiller ya da mars doğasındaki mesleklerle kendini topluma tanıtır. Bu kişi özel hayatında, yakın çevresinde ya da aile ortamında çok daha farklı olabilir fakat toplum önünde sergilediği tavır daha çok marsiyen olacaktır.

10. eve Venüs'ün yerleştiğini düşünürsek, kişinin toplumsal imajı daha uzlaşmacı, yumuşak, uyumlu, feminen tavırda olması beklenir ve sanat, estetik, tasarım, güzellik vb. venüsyen mesleklerde çalışıyor ve kendini topluma bu şekilde yansıtıyor olabilir. 10. evinde Uranüs olan biri ise, toplum tarafından tuhaf, sıradışı, aykırı ve marjinal biri olarak tanınır ve sık sık meslek değiştirme söz konusudur.

Topluma kendimizi tanıtmamızı sağlayan en önemli aracımız mesleğimizdir. Bu yüzden 10. ev genel olarak meslek ve kariyer evi olarak bilinir ve meslek tahmini konusunda en büyük belirleyicidir.

Kişinin kaderi, yazgısı yani kendini gerçekleştirmesi 10. ev ile ilgidir ve kişinin kaderini gerçekleştirmesinde hangi yönünün belirleyici olacağını yine 10. evi kesen burç, 10. evdeki gezegenler, yöneticisi ve bunların yaptığı açılar gösterir. Örneğin Merkür varsa kişi yazarak ya da konuşarak bunu gerçekleştirebilir ve kadersel bir şekilde bu yönlerini kullanması gereken bir mesleğe yönlendirilir.

10. ev üstler, üstlerle olan ilşkiler ve kişinin hangi yönü sayesinde kariyerinde yükselebileceğini ya da düşüş yaşayabileceğini gösterir. Merkür ise, kişi zekası ile, ifade şekli ve yazma yeteneği ile yükselebilir, Venüs ise uzlaşmacı yönü ve üstleri ile kurduğu iyi ilişkiler sayesinde yükselebilir. Mars 10. evde ise, üstlerle sorunlar yaşayabilir, Satürn 10. evde ise kişi kolay kolay başarıya ulaşamayabilir bunun için çok çalışması ve emek vermesi gerekebilir. Jüpiter ise başarı ve saygınlık elde etme şansını arttırır.

10. evde yerleşmiş olan malefik gezegenler, meslek ve kariyer ile ilgili zorlanma ve problemleri gösterirken, benefik gezegenler iyi bir kariyer göstergesidir.

10. ev iş ile ilgili beceriler ve yönetme kabiliyetimizle ilgilidir. Benefik gezegenler kişinin yönetme becerilerini anlatır. Özellikle Güneş 10. evde olduğunda kişinin iyi bir yönetici olduğunu ve aynı zamanda kendini topluma tanıtma konusunda başarılı olduğunu gösterir. Yine güneş başta olmak üzere 10. evde yerleşmiş olan iyicil gezegenler(Güneş, Ay, Jüpiter, Venüs) tanınma ve ünlü olma göstergelerindendir. 

10. evdeki gezegenlerin açıları ise en önemli belirleyicidir. Örneğin olumlu açılı bir Neptün 10. evde spritüel alanda meslek ve kariyeri gösterirken, olumsuz açı almış olan Neptün ise meslek ile ilgili hayalkırıklığını gösterebilir.

Genel.

Genel olarak 10. ev toplumun bizi nasıl tanıdığı ile ilgilidir. Toplumdaki en belirleyici etiketimiz olan mesleğimizi, toplum önündeki değerimizi, duruşumuzu ve imajımızı gösterir. Kötü bir 10. ev Toplumsal başarısızlığı, ideallere ve hedeflere ulaşma konusundaki engelleri ve kötü bir imajı gösterirken, İyi bir 10. ev ise toplumsal başarı ve sosyal statü konusunda kişinin yolunun açık olduğunu ve bunu fazla zorlanmadan elde edebileceğini gösterir. Anne ile olan ilişkiler ve annenin karakteri de yine 10. ev konusudur. 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/10/25/dogum-haritasinda-10-ev/feed/ 1 1926
Doğum Haritasında 9. Ev http://astrohermes.com/index.php/2015/10/22/dogum-haritasinda-9-ev/ http://astrohermes.com/index.php/2015/10/22/dogum-haritasinda-9-ev/#respond Thu, 22 Oct 2015 14:18:38 +0000 http://astrohermes.com/?p=1906 [...]]]> Doğum Haritasında 9. Ev Ne Anlama Gelir.

9. Ev Konuları.

9.ev: Dinsel konular ve kişiler, uzun yolculuklar, uzak yerler, ruhsal konular, yüksek eğitim, bilimsel konular, yabancılarla bağlantılar, dış ticaret, ihraç, astroloji, öngörüler, rüyalar, yayıncılık, araştırma, hukuksal konular, mahkemeler, geliştirilmiş kabiliyetler, yabancı dil, bilgelik, yüksek bilinç, hayat görüşü, fikirler, ikinci eş, ilahi konular, inanç, hakikat bilgisi, ilim.

9. ev kişinin maneviyatı, felsefik yönü, vizyonu ve yüksek idealleri ile ilgilidir. 8. ev ile bireysel egonun ölümü gerçekleşmiş manevi, içsel ve ruhsal aleme 9. ev ile geçiş yapılmıştır. Nefsi istekler ve arzulardan çok bu ev dualar, rüyalar, ilhamlar, felsefe, inanç ve soyut konularla ilgilidir.

Kişinin inançlarının ideallerinin ne kadar geniş yada kısıtlı, zihninin ve ufkunun ne kadar geniş yada dar olduğu yani manevi enerjisinin ne kadar yüksek ya da düşük olduğu, yaratıcıyı ne şekilde tanıdığı ve onu ne şekilde yansıttığı 9. evdeki gezegenler, 9. ev yöneticisi ve 9. evi kesen burç doğasındadır.

Kişinin bilgiyi almaya ne kadar müsait olduğu, zihninin ne kadar geniş olduğu, ne tür bilgiyi aradığı ve aradığını nerede bulduğunu, dışsal yolculuk yönü ile hayatın keşfi ve içsel yolculuk yönü ile ruhun keşfini anlatır.

Bireysel evlerin bittiği ve toplumsal evlerin başladığı yerdir. 9. evde bireysel egodan çok toplumsal ego vardır ve kişi yine de tam anlamı ile çözülmüş ve bütünün içinde kaybolmuş değildir fakat bunun bilgisini bu alanda öğrenir. 9. ev kişinin hem dünyevi hem de ruhsal anlamda eğitildiği yerdir. Evrensel bilgiyi algılayabilme kapasitesidir.

Malefik gezegenler 9. evde ise kişi yüksek eğitim, inanç, vizyon ve yüksek algı ile ilgili problemler, kısıtlanmalar ve zorlanmalar yaşayabilir. Özellikle mars ya da satürn 9. evde ise kişi yükseköğretimi tamamlamakta zorlanma yaşayabilir, ya da bitirebilmek için çok fazla çalışması ve çok fazla emek vermesi gerekebilir. Merkürün 9. evde yerleşmesi ise yine yayıncılık, akademisyenlik, gazetecilik ve özellikle yazarlık ve yazma yeteneği konusunda bilgiler verir. 

9. evdeki benefik gezegenler ise kişinin hem ruhsal hem ilahi hem de hayat yolculuğunda geniş bir algı kapasitesine sahip olduğunu ve bunun sonucunda kendini maksimum seviyede geliştirebilme şansı elde edebileceğini gösterir. İyi bir eğitim hayatını zorlanmadan bitirme şansı bulabilir. Özellikle jüpiter 9. evde ise kişinin bakış açısı çok çok geniştir uçsuz bucaksız bir ufku gösterir. Engelleri, sınırları yoktur ve o yalnızca inanır, inandığı şeyin peşinden gidebilir.

Venüs ise sevgiyi klavuz etmiş birini gösterir, sevginin peşinden gider, kendini sevgide bulur, seyahat sırasında ya da yurtdışında aşık olma ihtimali yüksektir. Yine gezmekten ve seyahat etmekten keyif alan bir yapısı vardır.

9. ev bilginin hangi çeşidini aradığımızı ve hangi tür bilginin peşinden gittiğimizi anlatır. Neptün 9. evde ise, kişinin zihinsel algısı spritüel bilgiyi almaya daha müsait anlamına gelir yani kendini spritüel bilgide bulduğunu, belki de spritüel bilginin onu tam anlamı ile yansıttığını hissedebilir. 9. ev ruhun gıdası ve hayat yolunu aydınlatan fener gibidir. Ve dünyadaki herkes aslında birşeylerin peşinden gider ve kendini aradığı şeyde bulur.

9. ev uzak yolculuklardan, kişinin ufkunu genişleten, ona birseyler katan ve öğreten seyehatlerden sorumludur bu seyehatler içsel ya da dışsal olabilir. bu yüzden en hızlı hareket eden ay, 9. evde ise, dışsal yönden düşünecek olursak, çok sayıda seyahat eden bir kişiyi gösterir ve bu seyehatler kişinin ihtiyacı haline gelmiş olabilir. Aynı zamanda 9. eve yerleşmiş olan Ay, hangi evi yönetiyorsa kişinin bu seyehatlerine hayatın hangi alanının sebep olduğunu da anlayabiliriz. Örneğin 10. evi yönetiyorsa bu mesleği yüzünden seyehat ettiğini anlatır. İçsel yönden düşünürsek, içgüdüsel olarak manevi yönüne ve öğrenmeye çekilen birini görebiliriz.

Genel.

En temel anlamı ile 9. ev, yanlızca öğrenmek için dünyaya gelmiş olan insanın ruhsal gıdasıdır. Bedeni dahil bütün sahip olduğu şeyleri geride bırakır fakat bilgi ruha yüklenir. 9. ev ise kişinin kabının ne kadar geniş olduğunu ve ruhsal yönünün ne kadar genişleme kapasitesinin olduğunu gösterir.

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/10/22/dogum-haritasinda-9-ev/feed/ 0 1906
Doğum Haritasında 8. Ev http://astrohermes.com/index.php/2015/10/20/dogum-haritasinda-8-ev/ http://astrohermes.com/index.php/2015/10/20/dogum-haritasinda-8-ev/#comments Mon, 19 Oct 2015 21:04:56 +0000 http://astrohermes.com/?p=1881 [...]]]> Doğum Haritasında 8. Ev Ne Anlama Gelir.

8. Ev Konuları.

8.ev: Ölüm ve ötesi, ölümün şekli, miras, korkular, zorluklar, acı ve kederler, tehlikeler, ameliyatlar, ortaklıktan kazanılanlar, ortağın veya eşin parası, başkalarından elde edilen maddi kazanımlar, paylaşılan ortaklaşa kaynaklar, kişinin başkasına bağımlı olan imkânları, vergiler, harcamalar, nafaka, borçlar, krediler, ölüme yakın deneyimler, derin dönüşümler, psikoloji, seksüel dürtüler, en derin cinsel deneyimler, metafizik konular, hayvani yönümüz.

Kötücül evlerden biri olan 8. ev Astrolojide belki de en çok çekinilen ve korkulan ev olmuştur bunun nedeni ise, ölüm ve ölümün kıyısından dönülen deneyimlerin bu evle ilgili oluşundandır. 8. evde yerleşmiş olan gezegenler ve 8. ev yöneticisinin durumuna bakarak ölüm şeklini ve yerini öngörebildiğimiz gibi, 4. ev ile birlikte yorumlamamız daha doğru sonuca ulaşmamızı sağlar. Yine ölümden dönülen temalar 4. ev ile bağlantılı olmayan 8. ev ile, Ölüm ile sonuçlanan deneyimler ise 8. evin 4. ev ile bağlantısının bulunması ile anlaşılır. Bu durumda asıl hayatın sonu 4. ev ile, hayatın sonunun ne şekilde gerçekleşeceği ise 8. ev ile ilgilidir. Örneğin 8. evde yerleşmiş olan bir uranüs, hayatın ani ve beklenmedik bir şekilde sonlanabileceğini gösterirken, Neptün boğulma, zehirlenme ve nedeni beli olmayan bir ölümü gösterir. 8. evde Mars yerleşmişse kişi sürekli kazalara maruz kalıyor ya da ameliyat deneyimleri yaşıyor olabilir.

8. evde yerleşen gezegenler kişinin en çok nelerden endişe ve korku duyduğunu, hangi alanlarda zorluklar ve krizler deneyimlediğini ve hangi alanlarda en çok yıprandığını anlatır. Hayatın zorlayıcı ve dönüştürücü yönleri 8. ev ile ilgilidir. 8. evdeki Satürn ise kişide ölüm korkusuna sebep olabilir.

Haritasının 8. evi yoğun olan kişiler genel olarak diğer kişilere nazaran daha fazla krizler ve zorlanmalar deneyimleyebilir ve bununla birlikte daha fazla güçlenip dönüşüm yaşaması söz konusu olabilir. 

8. evde çok fazla gezegen varsa ya da 8. ev boş dahi olsa yöneticisi açı ya da yerleşim yolu ile zarar görmüşse kişi ödemeler, borçlar ve harcamalar ile ilgili zorlanmalar yaşayabilir. 8. evde iyi yerleşimde olmayan kötücül gezegenler yerleşmişse bu durumda yine eşin maddi durumu da kötü olabilir, borca girip ödemekte zorlanabilir. Venüs ve Jüpiter gibi iyicil gezegenler 8. evde ise kişi eşten yana maddi fayda görebilse de yine de bu gezegenlerin doğasındaki hastalıklara maruz kalma ihtimali yüksektir.

Ortaklıktan neler elde edilebileceği 8. ev konusudur bu yüzden bu eve yerleşmiş olan iyicil gezegenler iyi sonuçlara ve faydalara sebep olurken, kötücül gezegenler ise kötü sonuçlara ve zararlara sebep olur. 2. ev kişinin tek başına sahip olduğu kaynakları gösterirken, 8. ev ise kişinin başkasıyla birlikte sahip olduğu kaynakları gösterir. Bu yönüyle miras ile ilgili konular, kişinin miras alıp alamayacağı, miras ile ilgili problemler yaşayıp yaşamayacağı yine 8. ev konusudur. 

8. ev travmalar, yıkımlar, dönüşümler, en derinden hissedilen duygular, kişinin ölüp yeniden doğdum dediği durumlar, psikolojik problemler ya da doğaüstü oklüt deneyimler, sezgiler ve kişiyi dönüştürebilen her türlü durum ya da olaylarla ilgili bilgi verir. 8. evi yoğun olan kişilerin ise bu tür durumlarla karşı karşıya gelme ihtimali yüksektir. Merkür 8. evde piskolojiye ve hatta yerleşim ve açılarına göre zihne zarar verebilir. Olumlu yerleşim ve açılarda ise müthiş bir sezgisel zekayı ve metafizik deneyimleri ifade edebilir.

8. evdeki cinsellik ise 5. evden farklı olarak, kısa süreli eğlence ve yanlız mutluluk hissedilen deneyimlerden çok, daha derin izler birakan, yoğun duyguların hissedildiği, bir başkası ile bir olunan, bir başkasında yok olunan cinsel deneyimlerdir. Açılara bağlı olarak bu yıpratıcı ve dönüştürücü ya da acı deneyimler de olma ihtimali de yüksektir. Her şekilde 8. evde yaşanılan dönüşüm zorlu görünse de her zaman ruha şifa verme amaçlıdır. Bu evdeki yıpranmaların, kriz ve zorlanmaların sebebi ise, hayvani dürtülerin ve hayvani yönün eğitilmesinden kaynaklanır. 8. ev en temel anlamı ile bireysel benliğin ve egonun ilk defa öldüğü alandır. Eğitilmeye muhtaç olan karanlık yönümüzdür, eğitildiği takdirde ise ruha açılan kapıdır.

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/10/20/dogum-haritasinda-8-ev/feed/ 1 1881
Doğum Haritasında 7. Ev http://astrohermes.com/index.php/2015/10/18/dogum-haritasinda-7-ev/ http://astrohermes.com/index.php/2015/10/18/dogum-haritasinda-7-ev/#comments Sun, 18 Oct 2015 19:13:44 +0000 http://astrohermes.com/?p=1863 [...]]]> Doğum Haritasında 7. Ev Ne Anlama Gelir.

7. Ev Konuları.

7.ev: Ortaklık, evlilik, açık düşmanlar, mücadele ve tartışmalar, yarışmalar, kavga, rekabet, ortaklar, eşin fiziksel varlığı, kontratlar ve anlaşmalar, danışmanlık, davalar, 

Köşe evlerden biri olan 7. evdeki gezegenlerin enerjileri daha güçlü çıkar bu yüzden bu evdeki gezegenlerin özellikleri kişinin hayatında daha fazla farkedilir ve görünür. Örnek olarak, güneş 7. evde yerleşmişse(köşe evlere) kişinin kendini tanıtma potansiyeli daha yüksektir.

7. evin başlangıç noktası, alçalan ya da descendant olarak ta adlandırılır ve yükselen derecesinin 180° karşısında yer alır bu yüzden 1.ev nasıl ki "ben" demekse 7. ev de "sen" demektir. Bizi tamamlayan, bizde olmayan gölge yönümüzdür. Bu yüzden 7. evimizi kesen burçlara karşı bir çekim hissederiz ve yukarıda geçen diğer manalara da gelmekle birlikte en çok evlilik evi olarak adlandırılır. 7. evimizi kesen burç karakterindeki kişilerle iki yarımın birleşip bir bütünü oluşturması gibi tamamlandığımızı hissederiz. Astrolojide 1 yıldan uzun süren ilişkiler evlilik olsun ya da olmasın 7. ev kapsamına girmektedir.

Birden fazla evlilik olduğu takdirde, 7. ev ilk evliliği yada 1 yıldan uzun süren ilişkiyi gösterir. Diğer evliliklerde ise ev türetme tekniği ile 9. ev ikinci evliliği, 11. ev üçüncü evliliği gösterir. Bu teknikle 3 ev sayarak istediğimiz kadar çoğaltabiliriz.

Kişinin evlilik hayatında ve 1 yıldan uzun süren ilişkilerinde sergilediği karakter, daha çok 7. evindeki burç doğasındadır. Bu yüzden dışarıya gayet otoriter ve sert görünen kişilerin genelde eşlerine karşı çok merhametli ve yumuşak bir tavır segilediğini, dışarıda yumuşak ve uzlaşmacı tavır sergileyen kişilerin ise eşlerine karşı oldukça sert olabildiğini görürüz. 

7.evde yerleşmiş gezegenler, 7. evi kesen burç ve yöneticisinin durumu, kişinin evliliğinin nasıl olacağı, kaç evlilik yapacağı, boşanma, ayrılık olup olmayacağı ve eş ile hayatın hangi alanında tanışılacağı hakkında bilgiler verir. 7. evdeki kötücül bir gezegen, 7. ev yöneticisinin kötücül evlerden birine yerleşmiş olması, yerleşim ya da açı ile zarar görmüş olması evlilik ile ilgili problemleri, zorlanmaları ve ayrılığı gösterirken; 7. evde yerleşmiş, zarar görmemiş iyicil gezegenler ya da yine iyi durumdaki yöneticisi ise mutlu bir evliliği gösterir. 7. evde yerleşmiş gezegen ve 7. evi kesen burç ise kişinin karşısındaki kişiden beklentilerini de gösterir.

7. evde yerleşmiş olan gezegen evliliğin durumunu gösterdiği gibi, eş hakkında da bilgiler verir. 7. evdeki Mars, eğer açıları ve yerleşimi iyi ise, lider, öncü, motive edici, cesur bir eşi gösterirken, açıları kötü ise kavga ve çekişmeli bir evlilik ile şiddet uygulayan, sert, sinirli, düşüncesiz bir eşi gösterir. Satürn 7. evde olgun, ağırbaşlı, ciddi, kuralcı yaşça büyük bir eş ve geç evlilik verebilir. Jüpiter ise çok evliliğe sebep olabildiği gibi, zengin, eğitimli, inançlı ve filozof bir eş verebilir. Bu şekilde bütün gezegenlerin doğalarına göre eşin ve evliliğin doğasını anlayabilmemiz mümkündür.

7.evde yerleşmiş olan gezegenin hangi evi yönettiğine ya da 7. ev yöneticisinin hangi evde yerleşmiş olduğuna bakarak bize kimin açıkça düşmanlık etme potansiyelinin olduğunu da anlayabiliriz. Ve yine dava ve hukuksal konularla ilgili deneyimler 7. ev ile yakından ilgilidir.

Genel.

Genel anlamı ile 7. ev, hayatımızda bizi tamamlayacak kişilerin en çok hangi türde bir enerjiye sahip olduğunu anlatır.

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/10/18/dogum-haritasinda-7-ev/feed/ 1 1863
Doğum Haritasında 6. Ev http://astrohermes.com/index.php/2015/10/16/dogum-haritasinda-6-ev/ http://astrohermes.com/index.php/2015/10/16/dogum-haritasinda-6-ev/#respond Fri, 16 Oct 2015 16:59:29 +0000 http://astrohermes.com/?p=1850 [...]]]> Doğum Haritasında 6. Ev Ne Anlama Gelir.

6. Ev Konuları.

6.ev: Çalışma ortamı, yoğun çalışma gerektiren işler, günlük işler uğraşlar, hastalık ve zayıflıklar, stresler, astlar, hizmetkârlar, küçük hayvanlar, sorumluluklar, görevler, rutinler.

6.ev kişinin günlük hayatında en çok hangi konularda uğraşması gerektiği, yapmakla zorunlu olduğu sorumlulukları, iş hayatındaki çalışma koşullarının hangi şartlarda olduğunu gösterir. Hayatın sıkıcı ve yıpratıcı yönü 6. ev ile ilgilidir. Aynı zamanda çalışma ortamında kişinin nasıl davrandığı, ne şekilde çalıştığı ve altında çalışan kişilerle olan ilişkilerini ve bu kişilerin nasıl bir yapıya sahip olduğunu da 6. evden öğrenebiliriz. 6. evinde satürn olan biri zor şartlar altında ağır ve sorumluluk gerektiren bir işte çalışıyor ve aynı zamanda çalışma hayatında oldukça mesafeli ve despot bir tavır sergiliyor olabilir. Yine astları tarafından zorluklar ve engeller yaşama ihtimali yüksektir. 6. evinde venüs olan birinin ise, iş hayatında son derece yumuşak ve uzlaşmacı biri olduğu ve astları tarafından sevilen ve onlarla iyi ilişkiler içinde olan biri olduğu düşünülebilir. 

6.ev kişinin bedeninin zayıf olduğu bölgeleri de anlatır ve hangi hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu göstermesi bakımından kişinin sağlığı ile ilgili bilgiler de verir. 6. evdeki gezegenin asaleti ve açıları bu konuda oldukça önemlidir. 6. evdeki gezegenin, 6. evi kesen burcun doğasındaki ve 6. evdeki gezegen bir başka gezegene zorlu açılar yapıyorsa (90,180,150) bu açı yaptığı gezegenlerin ve bunların yerleştiği burçların doğalarındaki hastalıklara karşı kişi savunmasız olduğunu ve bu hastalıklara yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir. En ideali ise 6. evin boş ve yöneticisinin de iyi bir yerleşimde olmasıdır. böyle olması, kişinin hayatında sağlık ile ilgili konularla uğraşması gerekmeyeceği anlamına gelir.

Genel.

6.ev en genel anlamıyla hayatın içindeki sıkıcı konuları, günlük hayatın koşuşturmasını ve hayatın sorumluluğunun yıpratıcı yönünü anlatır.

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/10/16/dogum-haritasinda-6-ev/feed/ 0 1850
Doğum Haritasında 5. Ev http://astrohermes.com/index.php/2015/10/15/dogum-haritasinda-5-ev/ http://astrohermes.com/index.php/2015/10/15/dogum-haritasinda-5-ev/#respond Wed, 14 Oct 2015 21:16:22 +0000 http://astrohermes.com/?p=1835 [...]]]> Doğum Haritasında 5. Ev Ne Anlama Gelir.

5. Ev Konuları.

5.ev: Çocuklar, şans oyunları, eğlence hayatı, kumar, aşk ve romantizm, tensel zevkler, geçici kısa ilişkiler ve cinsellik (1 yıldan az süren), risk, spekülasyonlar, orta uzunluktaki seyahatler, giyim kuşam, hobiler, kendini ifade, artistik sanatlar, aracı kişiler, spor, yaratıcılık.

İyicil evlerden biri olan 5. ev öncelikle keyif ve mutlulukla ilgilidir. Zevkler, hobiler, aşk, çocuklar, sanatsal konular ve eğlence 5. ev konularıdır. 5. eve yerleşmiş gezegenler iyicil bir ev olduğu için, rahat konumdadır yani kendi doğasındaki özellikleri sergilerken kötücül evlere yerleşmiş gezegenler kadar büyük sorunlara sebep olması beklenmez.

5. evdeki gezegenler genel olarak kişinin çocukları ve özellikle de 1.çocuk hakkında, çocuğun fiziksel ve karakter özellikleri, harita sahibinin çocuğu ile ilişkisi, çocuk sayısı, çocuğunun nasıl olduğu ve kişinin cocuğuna karşı takındığı karakter, çocuklarıyla ilgili şans yada şanssızlıklar 5. eve yerleşmiş gezegenlerin doğası, asaleti, açıları ve 5. ev yöneticisinin durumu ile ilgili bilgiler verir. 5. evde yerleşmiş kötücül gezegenler, çocuklarıyla ilgili problemler ve zorlanmaları gösterirken, iyicil gezegenler ise açıları ve yerleşimi de olumluysa çocuklarıyla ilgili şanslı durumları ifade edebilir. Jüpiter başta olmak koşulu ile 5. evdeki iyicil gezegenler (jüpiter,venüs,ay), kötücül gezegenlere göre daha çok sayıda çocuk vermeye eğilimlidir. 5. evi kesen burcun su grubu burçlardan biri olması da yine çocuk sayısını arttıran faktörlerden biridir.

5. evdeki venüs sanatçı, uyumlu, güzel venüsyen bir çocuğu gösterirken, mars girgin, atak marsiyen bir çocuğu, Güneş ise ünlü, lider, dikkat çeken bir çocuğu gösterebilir. yine 5. evi kesen burç, 5. evdeki gezegenler ve yöneticisinin yerleştiği burcun cinsiyeti ise çocuğun cinsiyeti hakkında bilgi verir.

Aşk hayatında ise yine aynı durum geçerlidir. kişinin aşkı ve cinselliği ne şekilde yaşadığını gösterir. 5. evdeki uranüs, açıları olumlu ise aşk hayatı ve cinsellikte yaratıcılık ve özgünlük verirken, açıları kötü ise bağlanma sorunu ve sadakatsizliği gösterebilir. 5. evdeki Satürn kısıtlanmalar, engellenmeler, reddedilme ve zorlanmalara sebep olurken jupiter, venüs gibi iyicil gezegenler daha çok gezegenin doğasına göre olumlu etkilere sebep olur. Plüton gibi yıkımı, gücü, dönüşümü temsil eden bir gezegen, açıları kötüyse kişinin aşk ilişkilerinde yıkımlarla, krizlerle dönüşüp güçlenmesine sebep olurken, Neptün gibi çözülme ve dağılmayı temsil eden bir gezegen ise, yine açıları kötüyse aşk hayatında aldanma ve hayalkırıklıklarına sebep olabilirken, açıları iyiyse yaratıcılık ve sanatsal konularda başarıyı arttırır. 5. evdeki güneş ise, ünlü olma potansiyelini arttıran yerleşimlerden biridir ve yerleşimine göre kişinin hangi alanda popülerleşeceği hakkında bilgi verir. 5.ev aynı zamanda şans oyunları ile ilgili kazanma potansiyelini de gösterir.

Genel.

Genel olarak zevk ve keyif aldığımız, bizi mutlu eden, eğlendiren konular 5. ev ile ilgilidir. mutluluk anlayışımızı hayattan ne şekilde tat aldığımızı gösterir.

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/10/15/dogum-haritasinda-5-ev/feed/ 0 1835