Kova (Aquarius)

Zodyak’ın onbirinci burcu olan Kova Güneşin 21 Ocak – 18 Şubat devresinde bu burçta kalır.