Ekliptik (Ecliptic)

Bir yıl boyunca Gökyüzünde Güneş’in gökkubbede çizdiği çemberin sınırladığı daire.