Ay’ın Güney düğümü (South Moon Node)

Ay’ın ekinoks’u yukarıdan aşağıya veya güneye doğru kestiği noktaya
Ayın Güney Noktası, Güney Düğümü veya Ejderhanın Kuyruğu adı verilir ve simgesiyle gösterilir.