Ayakucu (IC – Nadir)

Düşey doğrultunun gökkubbeyi deldiği noktalardan ufkun altında olanı.