Kova Burcu (Aquarius) – WWW.ASTROHERMES.COM http://astrohermes.com Astroloji Bilgi ve Makale Sitesi Thu, 01 Sep 2016 18:37:35 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.15 100402512 Kova Burcunun Karakteristik Özellikleri http://astrohermes.com/index.php/2015/09/26/kova-burcunun-karakteristik-ozellikleri/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/26/kova-burcunun-karakteristik-ozellikleri/#respond Sat, 26 Sep 2015 20:38:48 +0000 http://astrohermes.com/?p=1489 [...]]]> Kova Burcu Özellikleri.

(22 Ocak- 18 Şubat)

Yönetici Gezegeni: Satürn, Uranüs

Elementi: Hava

Niteliği: Sabit

Cinsiyeti: Eril

Burçlar kuşağının 11. burcudur, objektif ve dışa dönüktür. Yenilikler ortaya koyma ve farkındalık yaratma eğilimindedir. Hava elementi burçlarından biri olan Kova burcu, derin bilgiye ulaşma, icatlar ortaya koyma ve farklı yönden bakabilme konusunda oldukça başarılıdır. Değişim ve yenilik peşinde olmasına rağmen sabit yapısı ile kendisi fazla değişmek istemeyen, daha çok çevresini değiştirme çabasında olan bir yapıya sahiptir. 

yönetici gezegenlerinden biri olan Satürn, sürekliliği ve devamlılığı anlatmasına rağmen, diğer yönetici gezegeni olan Uranüs, yeniliği ve değişimi anlatır. Birbirine zıt özelliklerdeki iki gezegene sahip olması, kendi içinde çelişkiler yaşamasına sebep olurken, zıtlıkları da bir araya getirebilme yeteneğini ve iki farklı yönden de bakabilmesini sağlar. Bu yönü ile zaman zaman öngörülemeyen ve beklenmedik davranışlar sergileyebilen ilginç ve tuhaf kişilerdir.

Sabit burçlardan biri olan Kova burcunun istikrarlılığı, ilkeliliği ve devamlılığı amaç edinmiş bir yapısı vardır. Kolay kolay fikir ve yön değiştirmez. Hava elementi burçlardan biri olduğu için en çok bilgide ve iletişimde süreklilik, derinleşme ve devamlılık arayışı içindedir, entellektüel ve bilgilidir. Eril burçlardan biri olduğu için yönetken ve dominant yönü de vardır.

Yenilikler ortaya koyma, keşfetme ve gözlemleme yeteneği oldukça gelişmiştir. Önyargısız ve tarafsızdır, herkesin iyiliğini ister, Teknolojik ve bilimsel konulara oldukça meraklı ve yeteneklidir.

Egoyu ve kendini ortaya koyabilmeyi temsil eden Güneş, ben demekten çok, biz diyen ve kendi bireysel benliğinden çok, kendini ekipçe ortaya koyabilen yapıdaki Kova burcunda zarardadır. Kendini topluma adama potansiyeli, toplumun ihtiyaçlarını, bireysel egosunun ve ihtiyaçlarının üstünde tutmasından kaynaklanır.

Çok yönlü düşünebilen yapısı ve evrensel olanı dünyevi olana çevirebilme yeteneği ile, zihinsel idrak kabiliyeti en yüksek olan burçtur.

Arkadaşlıklara oldukça önem veren ve bir grubun parçasıyken kendini daha iyi hisseden, daha iyi ifade edebilen ve ortaya koyabilen sosyal bir burç olmasına rağmen, bireyselliğini de kaybetmekten hoşlanmayan ve kendini toplumun öncülüğüne adayan bir yapısı vardır. Arkadaş çevresinin çok fazla olması ve sosyal çevresine çok fazla önem vermesi, yakın çevresi ve ailesine odaklanamamasına sebep olur bu yüzden aile bağları ve duygusal bağ kurma konusunda zayıf olmasına rağmen, son derece empatik yapısı ile, kendi içinde zıt kutupları yaşayan bir burçtur.

Topluma oldukça bağlı ve toplumla bir bütün olmaya, bir grup içerisinde olmaya ve bir ideal içerisinde olmaya ihtiyaç duyar, özgürlüğüne oldukça düşkündür. Toplumun çıkarlarını kendi çıkarları gibi görür, sadece kendini değil toplumu da mükemmelleştirmeye ve özgürleştirmeye çalışan sağduyulu kişilerdir. Otoriteye karşı liberal ve asi yönü ile dikkat çeker. Kendine özgü marjinal, isyankâr ve devrimci yapıdadır.

Genel anlamda insanları sever fakat bireysel anlamda insanla ilgilenmekten çok, kollektif olarak ilgilenir. Arkadaş ortamında kendini rahat hisseder, duygusal paylaşımlarda rahat değildir.

Hayat görüşünün ve hayata bakışının diğer kişilerden farklı olması yüzünden bazen özel, farklı ve sıradışı olduğu konusunda bazı komplekslere kapılma, kibirli ve ukala tavırlar sergileme potansiyeli vardır.

 

 

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/26/kova-burcunun-karakteristik-ozellikleri/feed/ 0 1489