Burçlar – WWW.ASTROHERMES.COM http://astrohermes.com Astroloji Bilgi ve Makale Sitesi Thu, 01 Sep 2016 18:37:35 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.15 100402512 Balık Burcunun Karakteristik Özellikleri http://astrohermes.com/index.php/2015/09/27/balik-burcunun-karakteristik-ozellikleri/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/27/balik-burcunun-karakteristik-ozellikleri/#respond Sat, 26 Sep 2015 22:31:13 +0000 http://astrohermes.com/?p=1492 [...]]]> Balık Burcu Özellikleri.

(19 Şubat- 20 Mart)

Yönetici Gezegeni: Jüpiter, Neptün

Elementi: Su

Niteliği: Değişken

Cinsiyeti: Dişil

Burçlar kuşağının 12. ve son burcudur bu yüzden tamamlanma ve en olgun hale gelmeyi anlatır. Bütünleşme, bütünün içinde erime ve yok olma eğilimindedir. Subjektif, içe dönük, sakin ve uyumludur.

koç burcunda varlık ile başlayan insan bilincinin gelişim süreci ve döngüsü, balık burcu ile bütünün içinde eriyip, çözülüp yok olarak tamamlanıp kapanır. Bu yönüyle Balık burcu, insan bilincinin en olgun halini temsil eder.

Yönetici gezegeni sorgulamadan doğallığında inanmayı temsil eden Jüpiter ile, teslimiyeti, sezgiselliği, hayali ve çözülmeyi temsil eden Neptün'dür. Balık burcu karakteri ise bu iki gezegenin doğasına benzer şekilde, son derece teslimiyetçi, kabullenici, inanmaya meyilli ve sezgiseldir. 

Sevgi, hoşgörü, anlayış ve sanat temsili olan uzlaşmacı venüs ise sevgisini ve duygularını gösterebilen, sakin, alttan almayı bilen duygusal romantik, ilahi olanı alabilen ve ilahi aşka dönüştürebilen balık burcunda yücelir. Sanatsal konulara oldukça yatkındır. Aşkta ve sevgide affedicilik ön plandadır ve karşısındaki kişiyi olduğu gibi sevebilme potansiyeline sahiptir. 

Balık burcu, insan evriminin en zor aşamasını temsil eder çünkü Balık burcunda, bütünün içerisinde çözülme ve egonun tamamen ortadan kalkıp yok olması ve toplumun içerisinde eriyip tam bir çözülme söz konusudur. Tıpkı ruhun tanrıya teslimiyeti gibi, balık burcu da toplum ile bir olmuş durumdadır.

Maneviyatı ve ruhani yönü oldukça yüksektir, kendini kolayca akışa bırakabilen, mistik ve teslimiyetçi yapısı ile, arınmaya oldukça elverişlidir. Bilinci aşma ve sonsuzluk arayışındadır. Merhametli, empatik, şevkatli ve naiftir.

Balık burcu, pasif, fedakâr, sessiz ve kendini feda etmeye oldukça yatkın bir yapıdadır bu yönü ile, bazen kendini kurban durumuna düşürmeye de meyillidir. Kendini adama özelliği, zaman zaman kendini yanlış şeylere adama, kandırılma ve aldanmaya yatkın yapısı ile akıl, mantık, dünyevi bilgi, rasyonellik ve sorgulamayı temsil eden Merkür, spritüelliği, bütünleşmeyi, bütün içerisinde tamamen mantıktan, rasyonellikten çözülmeyi ifade eden balık burcunda zararda ve düşüştedir. Dalgalı ruh hali, karamsar ve melankolik yapısı ile depresyona oldukça yatkındır.

Yüksek hayal gücü ile, zaman zaman hayaller içerisinde sürüklenmeye ve gerçeklerden kaçan yönü ile, fazla idealizme kapılıp ayakları yere basmayan bir yapıya dönüşmeye ve bağımlılıklara yatkındır.

Su elementi burçlardan biri olan Balık burcunun pisişik yetenekleri ve sezgileri son derece gelişmiştir. Oldukça hassas yapısı ile, ortamdaki enerjiyi hemen alan ve etrafındaki negatif enerjiden kolay etkilenen ve bundan zarar görebilme riski ile karşı karşıya kalabilme potansiyeline sahiptirler. 

Değişken ve esnek yapısı ile, değişen ortama kolayca ayak uydurabilir, şartlara göre yön değiştirebilir. alıngan, hassas, kırılgan, kolay dağılan ve karmaşaya düşen bir yapıya sahitir. zorluklar karşısında sağlam ve güçlü duramayabilir, kendi içine dönüp izole kalmayı tercih edebilir. Duyguları ise oldukça yoğundur.

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/27/balik-burcunun-karakteristik-ozellikleri/feed/ 0 1492
Kova Burcunun Karakteristik Özellikleri http://astrohermes.com/index.php/2015/09/26/kova-burcunun-karakteristik-ozellikleri/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/26/kova-burcunun-karakteristik-ozellikleri/#respond Sat, 26 Sep 2015 20:38:48 +0000 http://astrohermes.com/?p=1489 [...]]]> Kova Burcu Özellikleri.

(22 Ocak- 18 Şubat)

Yönetici Gezegeni: Satürn, Uranüs

Elementi: Hava

Niteliği: Sabit

Cinsiyeti: Eril

Burçlar kuşağının 11. burcudur, objektif ve dışa dönüktür. Yenilikler ortaya koyma ve farkındalık yaratma eğilimindedir. Hava elementi burçlarından biri olan Kova burcu, derin bilgiye ulaşma, icatlar ortaya koyma ve farklı yönden bakabilme konusunda oldukça başarılıdır. Değişim ve yenilik peşinde olmasına rağmen sabit yapısı ile kendisi fazla değişmek istemeyen, daha çok çevresini değiştirme çabasında olan bir yapıya sahiptir. 

yönetici gezegenlerinden biri olan Satürn, sürekliliği ve devamlılığı anlatmasına rağmen, diğer yönetici gezegeni olan Uranüs, yeniliği ve değişimi anlatır. Birbirine zıt özelliklerdeki iki gezegene sahip olması, kendi içinde çelişkiler yaşamasına sebep olurken, zıtlıkları da bir araya getirebilme yeteneğini ve iki farklı yönden de bakabilmesini sağlar. Bu yönü ile zaman zaman öngörülemeyen ve beklenmedik davranışlar sergileyebilen ilginç ve tuhaf kişilerdir.

Sabit burçlardan biri olan Kova burcunun istikrarlılığı, ilkeliliği ve devamlılığı amaç edinmiş bir yapısı vardır. Kolay kolay fikir ve yön değiştirmez. Hava elementi burçlardan biri olduğu için en çok bilgide ve iletişimde süreklilik, derinleşme ve devamlılık arayışı içindedir, entellektüel ve bilgilidir. Eril burçlardan biri olduğu için yönetken ve dominant yönü de vardır.

Yenilikler ortaya koyma, keşfetme ve gözlemleme yeteneği oldukça gelişmiştir. Önyargısız ve tarafsızdır, herkesin iyiliğini ister, Teknolojik ve bilimsel konulara oldukça meraklı ve yeteneklidir.

Egoyu ve kendini ortaya koyabilmeyi temsil eden Güneş, ben demekten çok, biz diyen ve kendi bireysel benliğinden çok, kendini ekipçe ortaya koyabilen yapıdaki Kova burcunda zarardadır. Kendini topluma adama potansiyeli, toplumun ihtiyaçlarını, bireysel egosunun ve ihtiyaçlarının üstünde tutmasından kaynaklanır.

Çok yönlü düşünebilen yapısı ve evrensel olanı dünyevi olana çevirebilme yeteneği ile, zihinsel idrak kabiliyeti en yüksek olan burçtur.

Arkadaşlıklara oldukça önem veren ve bir grubun parçasıyken kendini daha iyi hisseden, daha iyi ifade edebilen ve ortaya koyabilen sosyal bir burç olmasına rağmen, bireyselliğini de kaybetmekten hoşlanmayan ve kendini toplumun öncülüğüne adayan bir yapısı vardır. Arkadaş çevresinin çok fazla olması ve sosyal çevresine çok fazla önem vermesi, yakın çevresi ve ailesine odaklanamamasına sebep olur bu yüzden aile bağları ve duygusal bağ kurma konusunda zayıf olmasına rağmen, son derece empatik yapısı ile, kendi içinde zıt kutupları yaşayan bir burçtur.

Topluma oldukça bağlı ve toplumla bir bütün olmaya, bir grup içerisinde olmaya ve bir ideal içerisinde olmaya ihtiyaç duyar, özgürlüğüne oldukça düşkündür. Toplumun çıkarlarını kendi çıkarları gibi görür, sadece kendini değil toplumu da mükemmelleştirmeye ve özgürleştirmeye çalışan sağduyulu kişilerdir. Otoriteye karşı liberal ve asi yönü ile dikkat çeker. Kendine özgü marjinal, isyankâr ve devrimci yapıdadır.

Genel anlamda insanları sever fakat bireysel anlamda insanla ilgilenmekten çok, kollektif olarak ilgilenir. Arkadaş ortamında kendini rahat hisseder, duygusal paylaşımlarda rahat değildir.

Hayat görüşünün ve hayata bakışının diğer kişilerden farklı olması yüzünden bazen özel, farklı ve sıradışı olduğu konusunda bazı komplekslere kapılma, kibirli ve ukala tavırlar sergileme potansiyeli vardır.

 

 

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/26/kova-burcunun-karakteristik-ozellikleri/feed/ 0 1489
Oğlak Burcunun Karakteristik Özellikleri http://astrohermes.com/index.php/2015/09/25/oglak-burcunun-karakteristik-ozellikleri/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/25/oglak-burcunun-karakteristik-ozellikleri/#respond Fri, 25 Sep 2015 11:55:21 +0000 http://astrohermes.com/?p=1485 [...]]]> Oğlak Burcu Özellikleri.

(22 Aralık- 21 Ocak)

Yönetici Gezegeni: Satürn

Elementi: Toprak

Niteliği: Öncü

Cinsiyeti: Dişil

Burçlar kuşağının 10. burcudur, subjektif ve içe dönüktür. Organize etme, sorumluluk alma, zirveye çıkma eğilimindedir. Dikkatli, temkinli, karamsar, sorumluluk sahibi, dayanıklı ve çalışkandır.

Yönetici gezegeni otokontrol, sorumluluk, gerçeklik ve bilgelik temsili olan kısıtlayıcı Satürn'dür. Oğlak burcunun karakteri ise Satürn ile benzer şekilde mesafeli, kısıtlayıcı, kontrol ve disipline eden, kurallı ve temkinli yaşayan yapıdadır. Çalışmayı, disipline etmeyi ve kişileri yönetmeyi, kişilerin hayatlarını onların yerine organize etmeyi seven Oğlak burcu, kişiler tarafından genellikle fazla otoriter ve mesafeli olarak adlandırılır. Ne zaman ne yapması gerektiğini, birşeyleri pratikleştirmeyi ve faydalı hale getirmeyi oldukça iyi bilen, gerçekçi ve ayağı yere sağlam basan kişilerdir.

Duygusal güvence ihtiyacındaki empatik Ay, mantığı ile hareket eden ve duygularını fazla önemsemeyen Oğlak burcunda zarardadır ve aradığı duygusal güvenceyi bu burçta bulamaz. Bu yüzden Oğlak burcu, duygularını dışa vuramayan yapısı ile, empati kurma konusunda oldukça başarısızdır. Kişilerin ne hissettiğini çoğu zaman göremeyebilir ve anlayışsızca tavırlar sergilemeye yatkındır.

Kariyer, saygınlık ve başarı Oğlak burcu için oldukça önemlidir ve bu yolda zirveye ulaşabilmek adına bıkmadan çalışıp mücadele edebilir. Bu yüzden, mücadele ve enerji temsili mars, Oğlak burcunda yücelir ve marsın agresif enerjisi, Oğlak burcunun topraksı yapısında daha sakin, enerjisini uzun zamana yayan ve bu enerjiyi somut sonuçlar elde edebilmek için kullanan bir yapıya dönüşür. Oğlak burcu, tüm zorlukları ve engelleri aşabilecek dayanıklılığa ve sabıra sahiptir, ağır ve emin adımlarla ilerler. Uç noktada tam bir işkolik haline gelebilme potansiyeline de sahiptir, Son derece hırslı, inatçı ve azimlidir. 

Gerçekçi ve ayağı yere sağlam basan yapısıyla somut sonuçlar elde etmek ister. Bu yüzden, hayal ve sezgileri temsil eden teslimiyetçi Neptün ve sorgulamadan doğallığında inanmaya meyilli iyimser jupiter, Oğlak burcunda düşüştedir. Oğlak burcu ise, sezgilerinden çok mantığı ile hareket eden, hayalden çok gerçeği önemseyen ve şansın inanma ile değil, daha çok çalışma ile elde edilebileceğini düşünen realist bir yapıya sahiptir. Soyutluktan kaçınan, soyut gerçeklikten çok mutlak gerçeklikleri arayan bir yapısı vardır.

Öncü burçların içinde somut sonuçlar elde etmeye en yatkın burçtur ve dişil burçlardan biri olan Oğlak burcu dışarıdan etki almaya açıktır. Etkin olmaktan çok, etkiye güçlü bir şekilde tepki veren bir yapıdadır. Yönelimi inşa etmek, yapılandırmak, düzen ve kural koymak ve organize etmek üzerinedir. Toplumsal kurallara uyma konusunda son derece istekli ve başarılıdır.

Soğuk ve mesafeli duruşu, fazla sakin yapısı ve enerjisini kontrol eden, dışarıya dağıtmayan yönüyle etrafına duvar ören bir kişi olarak görünür. Zorluklara karşı son derece dayanıklıdır.

Toplumsal amaçlar için oldukça yüksek hedefler koyar. Olgunluk ve bilgelik kavramları Oğlak burcu ile yakından alakalıdır ve pasif gözüken burçlardan birtanesi olmasına rağmen son derece dominant, otoriter ve kararlıdır. Dünyevi gerçekliklerin farkındadır. Agırbaşlı, monoton, geleneksel ve didaktiktir. Teoriden çok pratiği önemser.

Oğlak burcu, yaptıklarını sadece kendisi için değil, toplum için yapar. Diğer kişilere bağımlı olmaktan hoşlanmaz ve toplumdan onay alma ihtiyacı hissetmesine rağmen, kontrolün her zaman kendisinde olmasını isteyen bir yapıya sahiptir.

Sorumluluk almayı ve çalışmayı seven, aynı zamanda tıpkı yönetici gezegeni bilge öğretmen Satürn gibi, etrafındaki kişileri de çalıştırma, geliştirme, kontrol altında tutma, eğitme ve disiplin etme arzusundadır.

Oğlak burcu, gerçek dünyaya fazla bağlı ve gözle görülür olmayan şeylere çok fazla inanmayan bir yapıdadır. Herşeyi çok rasyonel yönden ele alan sorgulamadan ve mantık süzgecinden geçirmeden inanmayan yönüyle meteryalizme kayma riski ile karşı karşıyadır. Denenmemiş ve test elilip sonuç alınmamış şeylerin peşinden kolay kolay gitmeyen bir yönü vardır.

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/25/oglak-burcunun-karakteristik-ozellikleri/feed/ 0 1485
Yay Burcunun Karakteristik Özellikleri http://astrohermes.com/index.php/2015/09/22/yay-burcunun-karakteristik-ozellikleri/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/22/yay-burcunun-karakteristik-ozellikleri/#respond Tue, 22 Sep 2015 16:10:44 +0000 http://astrohermes.com/?p=1426 [...]]]> Yay Burcu Özellikleri.

(22 Kasım – 21 Aralık)

Yönetici Gezegeni: Jüpiter

Elementi: Ateş

Niteliği: Değişken

Cinsiyeti: Eril

Burçlar kuşağının 9. burcudur, Objektif, sempatik, hareketli ve dışa dönüktür. Geniş hedefler koyma, vizyonunu genişletme ve hayat felsefesini geliştirme eğilimindedir. Hayata pozitif yönden bakabilen iyimser, dürüst ve sıcakkanlıdır. Değişken burçlardan biri olan Yay burcu, inançlarında ve hayat görüşlerinde son derece esnektir. Bir miktar öfkeli olsa da öfkesi çabuk geçen yapıdadır.

Yay burcunun Keşfetme ve özgürlük arzusu oldukça yüksektir. Felsefik, filozofik ve gezgin yapısı ile tam bir seyyah gibidir. Onu bir yerde sabit tutmak oldukça zordur devamlı farklı kültürleri, farklı düşünce yapılarını ögrenme arzusu ve maceracı yönü ile, sınırlarını genişletme, hayatın anlamını keşfetme ve ilahi sistemin işleyişini kavrayabilme çabası içindedir onu asla zihnen ya da bedenen sınırlandırmamalı ve kısıtlamamalısınız aksi takdirde sizden de özgürleşme çabası içine girebilir. Kitaplara, eğitime ve bilgiye oldukça düşkündür. 

Yay burcu olduğu gibidir, yalan söylemeyi sevmeyen yapısı ile zaman zaman patavatsızca konuşmaya meyillidir. Dürüstlük ve adalet onun için oldukça önemlidir kendine olan güveniyle kibirli tavırlar sergileme, kendini büyük görme ve diğer kişileri yargılama eğilimi içine girebilir, bazı şeyleri abartmaya ve fanatikliğe kaymaya  oldukça yatkındır. Bir ideale, düşünceye ya da inanca körü körüne bağlanabilir.

Yönetici gezegeni, İnanç, ilim, genişleme, bolluk ve en buyük şans gezegeni olan Jüpiter'dir.Yay burcunun karakteri ise Jüpiter'in doğasına benzer şekilde, sorgulamadan doğallığında inanan, okumayı ve öğrenmeyi oldukça seven, geniş pencereden bakabilen, genişleme ve büyüme eğilimindedir her zaman umutlarının ve inançlarının peşinden gider. Geleceğe yönelik iyimser beklentiler içindedir. Sorgulama, mantık ve realistliği temsil eden Merkür ise, Sorgulamadan doğallığında inanan, herşeyde mantık ve gerçeklik aramayan Yay burcunda zararlıdır.

Toplumsal burçların ilki olan Yay burcu, toplumla bütünleşmeyi ve biz olmayı temsil ederken, özgürlük ihtiyacının yüksekliği ile toplumsal kurallara ve kısıtlamalara ayak uydurmakta zorlanan bir yapıdadır. Bu yüzden toplumun içinde erimekten çok, özgürlüğünü kaybetmeden toplumun sözcülüğünü üstlenmeyi tercih edebilir. 

Sosyal yapısı ile, sürekli yeni insanlarla tanışma ve çevresini genişletme ihtiyacı içindedir, samimi ve içtendir, açık fikirli, takıntısız ve olayları fazla hafife alan yapısı ile kişiler tarafından gamsız olarak adlandırılmaya yatkındır.

Beklentileri oldukça yüksektir. Her şeyin en iyisini elde etmek ve en iyisini yapmak hedefindedir. Coşkulu ve hevesli yapısı ile, olmasını istediği şeyin bir an önce olmasını isteyebilir acelecidir, sabırlı değildir. Bağlanma konusunda fazla başarılı ve hevesli değildir. Genellikle zorluk ve sıkıntıdan hoşlanmayan bir yapısı vardır ve o, her zaman mutlu olduğu yerde ve onu mutlu eden kişiyle olmayı tercih eder. Onu kısıtlayan, bakış açısını daraltan ve iyimser ve pozitif yönüne zarar vermeye çalışıp onu karamsarlığa çeken kişilerden uzaklaşma eğilimi içindedir. Küçük şeylerle, detaylarla ve kişilerle uğraşmayı sevmez daha çok toplumsal konular ve sistemler onun ilgi alanıdır fazla idealist yapısı ile ütopik ve fanatik bir şekle dönüşebilir, ideallerinin peşinde gitmek uğruna savaş ve mücadele içine girebilecek kadar uç noktalara da gidebilir.

Din, bilim, felsefe vs. konularda her zaman bir vizyonu vardır ve herkesle görüşmekten çok, vizyon sahibi ve ona hitap eden kişilerle görüşmeyi tercih eder. Bu yönü ile kendini diğer kişilerden üstün görme eğilimindedir.

Erdem, etik ve ahlaki değerler onun için oldukça önemlidir. Seyahat etmekten, uzak yerleri keşfetmekten mutluluk duyar. Düzene ve kurallara karşıdır, uçarı, umursamaz ve ilgisiz tavırlar içine girmeye ve yerine getiremeyecegi sözler vermeye yatkındır. 

Kendine özgü bir hayat anlayışı vardır, esnek yapısı ile her türlü inanca açıktır, kendini sınırlandırmayan, yenilik ve değişime kolayca ve cesaretle giren, kendine olan güveni ile risk almayı seven yapısı ile kazanma ve kaybetmeye oldukça açıktır.

İlişki ve iletişim kurduğu kişilerle ilgili son derece seçicidir karşısındaki kişinin bilge ve erdemli olması onun için oldukça önemlidir. Sıradan ve basit gördüğü kişilerden uzaklaşma eğilimi içindedir çünkü hayatın gerçeğinin peşindeki yay burcu, yalnızca güncel hayat konuları içinde yaşayan kişilerin onun hayat amacını gerçekleştirmesini engellediğini düşünür.

Yüzeysel bilgiden çok, evrensel, derin bilgi ve bilgeliğin peşindedir. Hakikat bilgisinin peşinde ilerlerken, günlük hayatın zorunluluklarından da uzaklaşma eğilimi içine girebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/22/yay-burcunun-karakteristik-ozellikleri/feed/ 0 1426
Akrep Burcunun Karakteristik Özellikleri http://astrohermes.com/index.php/2015/09/20/akrep-burcunun-karakteristik-ozellikleri/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/20/akrep-burcunun-karakteristik-ozellikleri/#respond Sat, 19 Sep 2015 22:54:53 +0000 http://astrohermes.com/?p=1359 [...]]]> Akrep Burcu Özellikleri.

 (23 Ekim – 21 Kasım)

Yönetici Gezegeni: Mars, Plüton

Elementi: Su

Niteliği: Sabit

Cinsiyeti: Dişil

Burçlar kuşağının 8. burcudur. İçe dönük ve subjektiftir. Gözlemleme, dikkatle inceleme, derinlemesine nüfuz etme eğilimindedir. Enerjisini içinde biriktiren, soğukkanlı, sabit ve olayları duygusal plandan görebilen, içe dönük ve dışarıya bir şey belli etmeyen yapısı ile en gizemli ve anlaşılması en zor burçtur.

Derin bakışlarının sebebi, derinlemesine nüfuz eden yapısı ile etrafını dikkatle incelemesinden, olayları detaylı bir şekilde analiz etmeye çalışmasından kaynaklanır. Kolay aldanmayan fakat kurnaz yapısı ile kolay aldatabilen bir yapıya sahiptir.

Yönetici gezegeni arzu, tutku, yıkım, dibe vurma ve güç temsili olan Plüton'dur. Akrep burcu ise, Pluton'un doğasına uygun olarak, son derece tutkulu, arzulu, dibe vurmaktan, sıfırı görmekten ve kayıplardan korkmayan ve hatta bu şekilde güçlenen yapısı ile en dayanıklı burçtur. Diğer yönetici gezegeni ise, savaş, cesaret ve mücadeleyi temsil eden Mars'tır. Akrep burcunun doğası ise, Mars'ın doğasına benzer şekilde savaşçı, cesur ve mücadeleci yapısı ile ayakta kalma ve güç ortaya koyma konusunda oldukça başarılıdır fakat koç burcundan farklı olarak Akrep burcu direkt ve açıktan savaşmaz, içe dönük ve dışarıya bir şey belli etmeyen yapısı ile son derece gizli, alttan ve hissettirmeden savaşır. Bu konuda en önemli silahı güçlü sezgileri, iradesi ve kaybetmekten korkmayan yapısıdır. Plüton ile özdeşleştirilen anka kuşu misali kendini ateşe atar ve her seferinde daha da güçlenerek küllerinden doğar.

En vefalı burç olarak bilinen akrep burcu, sevdiği kişiyi sonuna kadar sever, her zaman yanında olur ve bu yolda zarar görmekten korkmadığı gibi, sevmediği kişiyi ise sevmediğini mutlaka belli eder. Kendine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz ve intikam duygusu en yüksek olan burçtur.

Etkilemek onun için son derece önemlidir ve karizmatik yapısı ile kişiler üzerinde bıraktığı manyetik bir çekim gücü vardır, çekim alanına alabildiği kişilerin psikolojisini ele geçirip, hedefe ve amacına ulaşabilmek adına kişileri kullanma eğilimindedir ve bu yolda her türlü manipulasyonu uygulayabilme potansiyeli vardır.

Subjektif yani içe dönüktür bu yüzden duygularını daha çok içinde biriktiren, dışa yansıtmayan ve belli etmeyen yapısı vardır bu yüzden duyguları temsil eden ve duygusal güvenlik arayışındaki doğası ile Ay, Akrep burcunda düşüştedir, Ay bu burçta aradığı duygusal güvenceyi bulamaz ve doğasını rahat bir şekilde açığa çıkaramaz. İçeride saklanan ve biriktirilen duygular ise daha yoğun hissedilir bu yüzden yapılanları unutmaz. Uç noktaların burcu olan Akrep burcu, belli etmese de sevgiyi de nefreti de uç noktada hisseder. Uyum, rahatlık, hoşgörü, ilişkiler ve sevgi temsili olan Uzlaşmacı Venüs, Akrebin yıkıcı, aşkın ve dönüştürücü doğasında zarardadır bu yüzden Venüs, akrep burcunda doğasını pozitif bir şekilde açığa çıkaramaz. Akrep burcu ise kolay affedebilen ve uzlaşabilen bir burç değildir.

Akrep burcu, son derece kararlı, sabırlı, konsantre, dayanıklı ve iradeli bir yapıdadır ve kendini tutkularına kaptırmadan duygularını kontrol etmeyi başarabildiği takdirde, güçlü analiz yeteneği ile de hedefine her zaman ulaşır ve bu gücünün de farkındadır. Mantığından çok sezgileriyle hareket eder ve sezgileri ile olayların gidişatını hissedebilir.

Kendini tutkularına kaptırdığı takdirde ise, güç tutkunu haline gelip, güç uğruna hedefine ulaşabilmek adına, her şeyi uygulayabilen bir yapıya dönüşebilme potansiyeline sahiptir. Faydalı ya da zararlı olabilecek kişileri kolayca anlayabilme yeteneğine sahiptir. Güçlü gözlem yeteneği ile, kişilerin zayıf yönlerini kolayca çözüp, yine kendini tutkularına kaptırırsa onların zayıflıklarından faydalanma eğilimi içine girebilir, oldukça kıskanç, kuşkucu ve yıkıcı ve acımasız bir hale gelebilir.

Vazgeçmeyen, korkularıyla ve karanlık yönleriyle yüzleşmekten korkmayan ve sıfırdan başlayabilen, kolay kolay güvenmeyen fakat güvendiği kişiye de sonuna kadar güvenen bir yapıya sahiptir. Sözünden dönmez ve oldukça sadıktır.

Mistitizm, ölüm ötesi, bilinmeyen, gizem ve metafizik ile ilgili konulara oldukça meraklıdır, sezgileri oldukça güçlüdür. Akrep karakterinin doğası, görünenin ötesini görebilmeye ve evrenin derinliklerinin farkına varmaya karşı duyulan yoğun bir arzuyu temsil eder. Gizem merakı oldukça yoğundur, arastırmacı ve derine inen, psişik konularda özellikle etrafında olan bitene karşı sezebilme kabiliyeti ile ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide yaşar gibidir. 

Hayatta ölesiye mücadele eder, oldukça hırslıdır, duygusal anlamda acıları çok daha yoğun hisseder fakat bu acılardan kolay kolay yılmadığı gibi, hayat dersleri çıkarabilen bir yapısı vardır. Her acıda kendini öldürüp daha da güçlenerek yeniden doğar gibidir. Bu yüzden kendini acının içine atar belkide güçlenebilmek adına.

Aydınlanma, değişim ve farkındalığı temsil eden Uranüs'ün Akrepte yücelmesinin sebebi, değişim ve dönüşümün, yeniden yapılandırmanın Akrep burcunda sarsıcı etkiyle gelmesine bunun sonucunda idrakın çok yükselmesine sebep olmasındandır.

Cinseliğe oldukça düşkündür fakat Akrep burcu sadece cinsel birlikteliği ifade etmez. Cinselliği tamamen tek olma, bütünleşme, bir olma şeklinde yaşar yani cinselliği yanlızca fiziksel yönü ile değil sanki ölüm ile bütünleşircesine bir başkasıyla bütünleşme ve yok olma derecesinde hissederek yaşar. 

Mücadeleci olmasına rağmen son derece hassas, kolay alınan ve kırılan bir yapıya sahiptir fakat duygularını içinde biriktiren yapısı ile, alındığını ve kırıldığını o anda asla belli etmez daha sonra sert bir şekilde ödeştirmesinin ve intikam almasının sebebi ise yoğun hissedilen duyguların içinde biriktirilmesi sonucu yıpratıcı bir hale gelmesinden kaynaklanır. Bu alanda intikamcılığı ile kişiler tarafından yanlış anlaşılmaya oldukça açıktır. Sessiz kalma eğilimi kişiler tarafından çoğunlukla ketumluk ve soğukluk olarak adlandırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/20/akrep-burcunun-karakteristik-ozellikleri/feed/ 0 1359
Terazi Burcunun Karakteristik Özellikleri http://astrohermes.com/index.php/2015/09/09/terazi-burcunun-karakteristik-ozellikleri/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/09/terazi-burcunun-karakteristik-ozellikleri/#respond Wed, 09 Sep 2015 19:10:43 +0000 http://astrohermes.com/?p=1331 [...]]]> Terazi Burcu Özellikleri.

(23 Eylül- 22 Ekim)

Yönetici gezegeni: Venüs

Elementi: Hava

Niteliği: Öncü

Cinsiyeti: Eril

Burçlar kuşağının 7. burcudur. Objektif ve dışa dönüktür. Birliktelik, ilişki ve denge arayışındadır. Tarafsız bakabilen yapısı sayesinde, kişiler arasında uzlaşma ve barışı sağlayabilme yeteneğine sahiptir. 

Yönetici gezegeni, estetik, ilişkiler, güzellik ve sanat temsilcisi olan Venüs'tür. Terazi burcunun karakteri ise uzlaşmacı, hoşgörülü, uyumlu, estetik ve güzelliğe önem veren, ilişkileri önemseyen, birlikte hareket etmeyi seven yapısıyla Venüsün doğası ile benzer şekildedir. Nazik ve kibar bir yapıya sahiptir. Onu bakımsız ve uyumsuz bir şekilde görebilmeniz oldukça zordur.

Olaylara her iki yönden de bakabilme yeteneğine sahiptir. Bu yönü ile kişiler arasındaki dengeyi ve uyumu sağlamak için doğmuş gibidir, dünyayı güzelleştirme arzusundadır, ikili ilişkilerde oldukça başarılıdır. Karşısındaki kişiyi kendisinden çok düşünme, tartışma ortamını yatıştırmak ve uyum sağlamak uğruna fazla kabullenici ve uzlaşmacı olma ve eğilimindedir. Bu yapısı ile, zaman zaman diğer kişiler tarafından suistimal edilebilme ve kullanılma riski ile karşı karşıya kalabilir. 

Terazi burcu; Tek başına hareket etmekte oldukça zorlanır,  sürekli partneri ile birlikte hareket etmek ister, fikir almaktan hoşlanır, farklı görüşlere açıktır ve tarafsız bakışı ile kişilere adil çözümler ve fikirler sunabilir.

Kendi hayatında ise, sık sık kararsızlıklar yaşayabilir ve tercih yapmakta oldukça zorlanabilir çünkü bir terazi, iki uca da eşit mesafededir bu yüzden ikilem yaşadığı anlarda ikisini de bırakamamanın sıkıntısı içinde kalabilir. 

Kavga, tartışma ortamı mücadele ve yüksek sesten oldukça huzursuz olur. Kararsızlığı yüzünden eyleme geçmekte oldukça zorlanabilir. Bu yüzden, kararlılık, tek başına harekete geçebilme ve hayatta kalabilme dürtüsünü, agresyon ve mücadele enerjisini temsil eden Mars, terazi burcunda zararlıdır. Terazi, mücadele etmekten ve savaşmaktansa, uzlaşmacı yapısı ile ikna etmeyi tercih eder ve onun en büyük silahı ikna gücüdür.

İstediğini kendi tarzında yaptırabilen bir yapıya sahiptir. Karşısındaki kişiye hissettirmeden baskın konuma geçebilme yeteneği ile, itaat eder gibi görünüp yine kendi istediğini yapan ve yumuşak davranışı, alttan alabilme yeteneği ve ikna gücü ile yönetiliyor gibi görünüp hissettirmeden yönetebilen tek burçtur ve bu yapısı ile düşmanını bile dostu haline çevirebilir.

Barışın, uyumun ve nezaketin sembolü gibidir. İkili ilişkileri ve diğer kişileri çok fazla önemser ve bu yüzden kendi bireyselliğini ve isteklerini ikinci plana atabilir. Açıkça yönetmekten ve baskı uygulamaktansa, karşısındaki kişiye uyum sağlama eğilimindedir, egosu oldukça düşüktür. "Ben" demektense "sen" demeyi tercih eder. Bu yüzden, bireysel egoyu ve yönetme becerilerini temsil eden Güneş Terazi burcunda düşüştedir. Kendini merkeze koyamaz, hatta daha çok partnerini merkeze koyar ve herşeyi onunla birlikte yapmak ister.

Bir teraziyi uç noktalarda göremezsiniz. Denge arayışı ile devamlı orta yoldan gitmeyi tercih eder. 

İlişki kurmakta başarılı olsa da daha çok yüzeysel ilişkiler kurar ve herkese eşit mesafede kalabilir. Kolay etki altında kalır, hayır demekte zorlanabilir ve zaman zaman kendine güvensizlik hissedebilir.

İlişkilerde adil oluşu, sakin ve sabırlı yapısı, Satürn'ün sürekliliği ve kalıcılığı ifade eden doğası ile uyum sağlar bu yüzden Satürn terazi burcunda yücelir.

Hayatında yaşadıgı problemleri ve zorlukları diğer kişilere yansıtmayı sevmez. Ne kadar sıkıntı içerisinde olsa da kişiler bunu farkedemeyebilir. Her zaman memnuniyet içerisinde ve güleryüzlü bir ifade takınır. problemli kişilerden uzak durmaya çalışır.

Sevdiği kişiye sevgisini yansıtır ve ona değer verdiğini hissettirebilir, oldukça romantiktir, kendi dış görünüşüne ve nezakete önem verdiği gibi karşısındaki kişiden de aynı özeni bekler. Partneri ile uyum içerisinde olmak ister. Lüksü ve rahatını sever, pahalı ve lüks harcamalar yapabilir.

Partneri tarafından baskı altına girmek istemez, dayatıcı davranışlara karşı oldukça uzlaşmacı ve fedakar hareket edebilse de huzuru yakalayamadığı takdirde eğer karşı taraf dengesini bozabilecek kadar ileri giderse beklenmedik çıkışlar da yapabilir.

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/09/terazi-burcunun-karakteristik-ozellikleri/feed/ 0 1331
Başak Burcunun Karakteristik Özellikleri http://astrohermes.com/index.php/2015/09/08/basak-burcunun-karakteristik-ozellikleri/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/08/basak-burcunun-karakteristik-ozellikleri/#respond Tue, 08 Sep 2015 20:15:53 +0000 http://astrohermes.com/?p=1280 [...]]]> Başak Burcu Özellikleri.

(23 Ağustos- 22 Eylül)

Yönetici gezegeni: Merkür

Elementi: Toprak

Niteliği: Değişken

Cinsiyeti: Dişil

Burçlar kuşağının 6. burcudur. Subjektif ve içe dönüktür. Çalışma, emek verme ve mükemmelleştirme arzusundadır. Burçlar arasında en çalışkan olan, aynı zamanda en huzursuz olan burçtur. Devamlı bir şeylerden memnuniyetsizlik içindedir. Sürekli bir şeyleri düzene sokma, somutlaştırma ve faydalı hale getirme çabasındadır. Bir şeylerin yolunda gitmeyeceği konusunda devamlı bir evham içindedir.

Başak burcu, saflığın ve temizliğin sembolüdür. Devamlı saflaşmak (Temizlenmek ve olgunlaşmak anlamında) isteyen bir yapısı vardır. Dışarıya kendini gösteremez, kendine olan güveni ve egosu oldukça düşüktür ve kendini ne kadar hazır olsa da hep eksik hisseder. Bu yüzden, kendi içinde, devamlı kendini ve etrafındaki herşeyi olgunlaştırma,  geliştirme ve mükemmelleştirmeye çalışır. Ona göre herşey hep eksiktir.                  

Yönetici gezegeni mantık, öğrenme, rasyonellik ve bilgiyi anlatan Merkür'dür. Dişil burçlardan biri olan başak burcu, diğer Merkür burcu olan ikizler burcundan farklı olarak, Merkür'ün iletişimden çok, analitik zeka özelliğini yansıtır.

Her şeyi zihin süzgecinden geçirerek, detaycılığı ile bütünleştirip analitik mantığı ile hareket eder. Her şeyin altında başka bir şey arama gibi bir özelliği vardır ve bazen detaylar içinde boğulup, bütünü göremeyebilir. Cümlelerin altında farklı manalar arar, iğneleyici ve imalarla konuşur açık ve direkt hareket etmez.

Detayları yakalar, eksik parçaları toplar ve tam bir takıntı ile ilerler detaylarda kaybolup boğulmamayı başarabildiği takdirde sonuca ulaşır. Zihninde bütün parçaları biriktirir bir sonra bulduğu parçanın tamamlanması için, bir önceki parçaya ihtiyacı olacağını bilir. Onun için hayat, çözülmesi gereken karmaşık bir pazıl gibidir.

Soğuk, mükemmelliyetçi ve eleştirici yapısı ile, en sevilmeyen burçlar arasındadır. Sempatik olmaya çalışmak ve sevilmek gibi bir kaygısı ve çabası yoktur. Duygularını yansıtmakta oldukça zorlanır bu yüzden Aşk, ilişkiler, haz ve mutluluğun temsili olan Venüs, başakta düşüştedir ve doğasını bu burçta kolay ifade edemez. En kolay "hayır" diyebilen burçdur. Hayat, onun için eğlenmeye ve zevklere vakit ayırabilecek kadar uzun değildir.

 Herşeyin doğalını sever. Sağlığına, dış görünüşüne ve temizliğine oldukça önem verir. Kendisinden başka, etrafındaki kişilerin de sağlığını ve temizliğini düşünür. Doğal ürünlere, şifalı bitkilere ayrı bir ilgisi vardır. 

Sezgisellikten çok gerçekçilik ve mantık çerçevesinde yaşar. Çok fazla sorgulayıp bir şeye inanmadan önce kanıtlar toplamak ister. Kendini akışa bırakamaz herşeyi planlamak ister bu yüzden doğallığında inanmayı temsil eden Jüpiter ve teslimiyeti temsil eden Neptün, başak burcunda zararlıdır.

Toprak grubu burçlardan biri olan başak, bir şeyleri somutlaştırmak, pratik ve faydalı hale getirmek ve güvenceye alabilmek konusunda yeteneklidir. Son derece sorumluluk sahibidir, çalışmayı ve faydalı olabilmeyi sever fakat çalıştığının karşılığını almakta ister. Değişken mizacı ile değişen ortama uyum sağlayabilir, esnektir. Kendini de, dünyayı da değiştirmeye çalışır. Göz önünde olmaktan hoşlanmayan, dikkat çekmek istemeyen bir yapısı vardır. Çok fazla detaycılığı olaylara objektif ve bütünsel bakabilmesini engeller.

Alçak gönüllü olmasına rağmen, mükemmeli ister. Yaptığı her şeyin en iyisini yapmaya çalişan yapısı ile, adeta mükemmelliği temsil eder. Başak burcu, tamamlanmış bireyi ifade eder. Kendini dünya ile başa çıkmakta ne kadar etkin olduğunu ve elinden geleni yaptığını göstererek ispatlar. Başak burcu, kendisini değil işini göstermek ister.

Kendini güvencede hissedebilmesi için, birşeylerin yolunda gidiyor olması gereklidir. Bütün tedbirleri alır, açık bırakmaz, detaylara çok fazla takılır. Çok fazla tedbirlidir hatta bu tedbirlilik tedirginliğe ulaşabilir.

Sosyal tanınmaya çok az ihtiyaç duyar. Onun için önemli olan, işini iyi yaptığının bilinmesidir. Kendini, yaptığı iş ile ortaya koyar. Uysal ve dikkatli bir yapısı vardır. 

Sorumluluk almayı sever ve aldığı sorumluluğu en titiz, en dikkatli ve en mükemmel şekilde yerine getirir. Başarısız olduğunda kendini çok fazla eleştirir. Titiz, inceleyici, eleştirici ve özenlidir. 

 

 

 

 

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/08/basak-burcunun-karakteristik-ozellikleri/feed/ 0 1280
Aslan Burcunun Karakteristik Özellikleri http://astrohermes.com/index.php/2015/09/07/aslan-burcunun-karakteristik-ozellikleri/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/07/aslan-burcunun-karakteristik-ozellikleri/#respond Mon, 07 Sep 2015 20:19:17 +0000 http://astrohermes.com/?p=1232 [...]]]> Aslan Burcu Özellikleri.

(23 Temmuz- 22 Ağustos)

Yönetici gezegeni: Güneş

Elementi: Ateş

Niteliği: Sabit

Cinsiyeti: Eril

Burçlar kuşağının 5. burcudur. Objektiftir ve dışa dönüktür. Yönetme, idare etme becerileri gelişmiştir ve kendini ortaya koyma arayışındadır.

Aslan burcu, dikkat çekmekten, sahnede olmaktan, takdir ve övgü almaktan mutluluk duyar. Eleştirilmekten hoşlanmaz. Sahne becerileri ve rol yeteneği gelişmiştir. Son derece enerjik, sıcak ve hayat doludur, yaratıcılığı ve kendine olan güveni ile dikkat çekmeyi ve kendini merkeze koymayı kolayca başarır. Kendisini oldukça beğenir, hatta adeta kendisinden büyülenmiş gibidir ve aynı tepkiyi diğer kişilerden de bekler. Etkileyici olma arzusundadır.

Yönetici gezegeni olan Güneş, nasıl bütün gezegenlerin merkezinde ise ve bütün gezegenler Güneş'in etrafında dönüyorsa, aslan burcu da o şekilde merkezde olmak ve herşeyin kendi etrafında dönmesini ister.

Sabit burçlardan biri olan aslan burcu, başladığı işi sonuna kadar götürebilir ve sahip olduğu gücü, sonuna kadar götürmek onun için çok önemlidir, şartlarının değişmesini istemez. Bu yüzden değişim gezegeni Uranüs, aslan burcunda zararlıdır. Hedeflerinde tutarlı, iddialı ve inatçıdır, risk almayı sever, ne istediğini bilir. Dürüsttür, açık, direkt ve nettir, imada bulunmaz, ısrarcı ve hırslıdır

Son derece gösterişli ve kendinden emindir, kendini kişilere ifade etme konusunda oldukça başarılıdır. Geri planda kalmaya tahammül edemez. Kişileri yönetme ve baskı uygulama eğilimindedir. Bir başkasına odaklı yaşamayı sevmez birlikte hareket etse de kararları kendi vermek isteyebilir. Egosu, kibri ve kendine olan güveni oldukça yüksektir. Kendine itaat edilmesini ister. Kolay pes etmeyen, mücadeleci ve güçlü bir yapısı vardır.Yenilgiyi asla kabul edemez. çaresiz kaldığında gurura sığınma eğilimindedir.

Eyleme geçmek için yeterince hazır olmasına gerek yoktur, kendini her zaman hazır ve yeterli hissedebilir. Kendi doğrularından ve ilkelerinden onu vazgeçirmek oldukça zordur. Takdir edilmek ve onay almak vazgeçilmezidir. Kendini kanıtlamak ve ispatlamak ihtiyacındadır.

Çalışmaktan çok eğlenmeyi sever. Bir aslan çalışmaz fakat çalıştırır. Pozitiftir, iyimserdir, yaşama sevinci ise oldukça yüksektir. Bu yüzden disiplin ve çalışma isteyen karamsar satürn, aslan burcunda zararlıdır ve doğasını bu burçta kolay sergileyemez. 

Cömert ve kollayıcıdır. Söz hakkını ona verdiğiniz, sizi yönetmesine izin verdiğiniz ve onu övüp, alkışlayıp, yücelttiğiniz sürece varını yoğunu önünüze serer ve sonuna kadar sizin yanınızda olur. Yönetme arzusunu gerçekleştirebilmek için kişilere ihtiyaç duyar bu yüzden bireyselliğinden vazgeçmemek şartı ile yanlız kalmayı da istemez, sosyaldir.

Lüksü, gösterişi pahalı ve dikkat çekici şeyleri sever. Hem davranışları, hemde giyimi ve dış görünüşü ile dikkat çekme çabasındadır. Sahip olamayacağını düşündüğü şeyleri istemez, son derece gururludur.

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/07/aslan-burcunun-karakteristik-ozellikleri/feed/ 0 1232
Yengeç Burcunun Karakteristik Özellikleri http://astrohermes.com/index.php/2015/09/07/yengec-burcunun-karakteristik-ozellikleri/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/07/yengec-burcunun-karakteristik-ozellikleri/#respond Mon, 07 Sep 2015 14:59:47 +0000 http://astrohermes.com/?p=1208 [...]]]> Yengeç Burcu Özellikleri.
 

(21 Haziran – 22 Temmuz)

Yönetici gezegeni: Ay

Elementi: Su

Niteliği: Öncü

Cinsiyeti: Dişil

Burçlar kuşağının 4. burcudur. Subjektif ve içe dönüktür. Duygusal güvenlik  arayışındadır. Geçmişine, hatıralarına, köklerine, aile kavramına ve çocuklarına son derece düşkündür. 

Hayal gücü çok geniştir. Yönetici gezegeni, duyguların, bilinçaltının ve içgüdülerin temsilcisi olan Ay'dır. Yengeç burcunun karakter yapısı ise, Ay'ın doğasına benzer şekilde duygusal, empatik, güdüsel ve korumacıdır. Aidiyet ihtiyacı oldukça güçlüdür. Herkesi, herşeyi koruyup beslemek ister. Korunma ihtiyacı ise oldukça yüksektir.

Duygularını karşısındaki kişiye maksimum düzeyde yansıtır, oldukça alıngan ve kırılgandır. Bazen aşırı hassas ve kaprisli davranabilir. Duygularının yoğunluğu ve fazla fedakar davranışı karşılığında, diğer kişilerden daha fazla ilgi, sevgi ve şevkat beklentisi içindedir. Söylenenlerden çok kolay etkilenir, etkiye açıktir. İlgi göremediğinde ise oldukça huysuz davranabilir, duygusal tepkiler verebilir.

Yengeç burcu, dışarıdan bakıldığında çok soğuk gibi görünen fakat içleri çok yumuşak olan kişilerdir. Çok duyarlıdır, etrafında olan herkese adeta annelik etmeye çalışıp, duygusal yönden onlara destek olur, sorunları ile ilgilenir, yardımsever ve paylaşımcıdır. Çevresindeki kişilerin duygularını ve acılarını hissedebilmesi ile çok fazla etkilenip onların duygularının ve acılarının etkisinde fazla kalabilir. Onların acısını kendi acısıymış gibi hissedebilir.

Gerçekçi, mantıklı, rasyonel ve mesafeli doğaya sahip olan Satürn gezegeni, samimi, irrasyonel ve duygusal doğaya sahip olan yengeç burcunda zararlıdır ve doğasını bu burçta açığa çıkaramaz. Bu yüzden yengeç burcu, mantığı ile hareket etme, disiplinli ve olaylara gerçekçi bakabilme konusunda oldukça başarısızdır. İçgüdüsel hareket eder, dayanıklı ve güçlü durabilme konusunda oldukça zorlanır.

İlham, maneviyat, genişleme ve bolluk temsili Jüpiter, besleyip büyütme isteğinde olan yardımsever yengeç burcunda, doğasını maksimum düzeyde çıkarabilir. Jüpiter, yengecin geniş iç dünyasında, istediği manevi ortamı bulur bu yüzden Jüpiter yengeç burcunda yücelir.

Geniş hayalgücü ve güçlü sezgileri vardır. Bu yüzden hayal temsili neptün, yengeçte yücelir. Agresif, mücadeleci ve aksiyonu seven tartışmacı Mars ise, tartışmayı sevmeyen kırılgan ve duygusal yengeç burcunda düşüştedir.

Kişilerin onun varlığını onaylamasını ister ve bunu elde edemediğinde, karşısındaki kişiye duygusal tepkiler vererek varlığını bir şekilde onaylatma çabasına girebilir. Aksi takdirde kendini bir süre geri çekip ortadan kaybolabilir. Yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz.

Evine çok bağlıdır. Sevdikleri ile birlikte rahat ve huzurlu bir ev ortamında vakit geçirmek ister. Dışarıdan çok evde olmak onu mutlu eder, son derece misafirperverdir. Geçmişine ve ailesine son derece önem verir. Gelenekseldir. 

Aşırı sahiplenici, kıskanç, koruyucu ve fazla ilgili yapısı ile bazen yakın çevresindeki kişileri bunaltıp özgürlüklerini kısıtlayabilir.

Anılarına ve geçmişine bağlıdır. Hatırası ve manevi değeri olan şeylere değer verir ve onları saklamayı sever. Hafızası güçlüdür. İyi bir kolleksiyoncudur.

 

 

 

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/07/yengec-burcunun-karakteristik-ozellikleri/feed/ 0 1208
İkizler Burcunun Karakteristik Özellikleri http://astrohermes.com/index.php/2015/09/07/ikizler-burcunun-karakteristik-ozellikleri/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/07/ikizler-burcunun-karakteristik-ozellikleri/#respond Mon, 07 Sep 2015 14:55:15 +0000 http://astrohermes.com/?p=1162 [...]]]> İkizler Burcu Özellikleri.

(21 Mayıs – 20 Haziran)

Yönetici gezegeni: Merkür

Elementi: Hava

Niteliği: Değişken

Cinsiyeti: Eril

Burçlar kuşağınin 3. burcudur. Objektif ve dışa dönüktür. Bilgi ve iletişim arayışındadır. Hava burçlarından biri olarak, zekası ve entellektüel yönü ile ön plandadır. Son derece meraklı, araştırmacı zeki ve öğrenmeye açıktır.

Değişken burçlardan biri olan ikizler, çok yönlü ve esnek yapısı ile dikkat çeker. Konuşkan ve öğrenmeye açıktır fakat bilgide derinleşmek yerine, daha çok yüzeysel öğrenmeyi ve bilgiyi yaymayı sever. Aynı anda birden fazla şey ile ilgilenebilir. Genellikle bir konu üzerinde yoğunlaşmaktan çok, değişik konulara yayılır ve başladığı bir işi sonuna kadar götürmekte oldukça zorlanır. Dikkatini tek bir noktada odaklamak ve konsantre olmak onun için oldukça zordur, kolay dağılır, çabuk sıkılır ve konudan konuya atlar. 

Yönetici gezegeni ise rasyonelliği, zekayı, iletisimi, bilgi ve öğrenmeyi temsil eden Merkür'dür. İkizler burcunun karakteristik özellikleri ise merkür ün temsil ettikleri ile benzerdir. Entellektüel, rasyonel, esnek ve çok yönlüdür.

Hareketli, yerinde duramayan ve konuşmayı seven yönü ile oldukça sosyaldir. Etrafında çok fazla kişi olmasına rağmen, yüzeysel ilişkileri tercih eder. Kişilerle güçlü bağlar kurmakta ve empati yapma konusunda başarılı değildir. Özgürlüğüne düşkün ve önyargısızdır. 

İkizler burcunun hızlı düşünen, hızlı hareket eden, sorgulamayı ve yüzeysel hareket etmeyi seven yapısı, jupiterin bir konuda derinleşme, genişleme isteğine ve aynı zamanda sorgulamadan inanan felsefik ve filozofik yönüne uyum sağlayamaz bu yüzden jüpiter, ikizler burcunda zararlıdır. İkizler burcunun her konuda mantık arayışı ve bilgide derinleşememesi, jupiterin doğasını bu burçta rahat çıkaramamasına sebep olur.

Merkür yönetiminde olan ikizler burcu, sürekli yeni insanlarla tanışmak ister. Monotonluluktan ve tekdüzelikten hoşlanmaz, rutin olan her şeyden sıkılan yapısı ve daldan dala atlayan havai, uçarı yönü ile zaman zaman tutarsız davranışlar sergileyebilir ve karşısındakinin güvenini kaybedebilir. Bazen sivri dilli, alaycı ve kendini fazla zeki bulan tavırlar içine girebilir.

İnsanlarla kolay iletişim kursa da duygularını ifade etmekte fazla başarılı değildir. Olayların derinine ve duygusal yönüne fazla eğilemez. sürekli değişim arzusundadır, ilgisini çabuk kaybeden ve kolay sıkılan yapısı ile yeterince sadık ve güvenilir olmakta zorlanabilir, bilgiyi yayma ve aktarma dürtüsünün yüksek olması sebebi ile sır tutmakta zorlanabilir. Yine de espirili, enerjik ve renkli karakter yapısı ile, kişilerin odak noktası olmayı ve kendini sevdirmeyi başarır.

 

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/07/ikizler-burcunun-karakteristik-ozellikleri/feed/ 0 1162