Asteroitler – WWW.ASTROHERMES.COM http://astrohermes.com Astroloji Bilgi ve Makale Sitesi Thu, 01 Sep 2016 18:37:35 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.15 100402512 Yaralı Şifacı Chiron (Şiron, Kiron) http://astrohermes.com/index.php/2015/11/10/yarali-sifaci-chiron-siron-kiron/ http://astrohermes.com/index.php/2015/11/10/yarali-sifaci-chiron-siron-kiron/#comments Tue, 10 Nov 2015 19:33:51 +0000 http://astrohermes.com/?p=2107 [...]]]> Chiron ( Şiron, Kiron)

Mitolojide yaralı şifacı olarak bilinen chiron, kendi oku ile yanlışlıkla yaralanmış ve kendi yarasına merhem olmaya çalışırken diğer kişillere şifa vermiş olan yarı insan yarı at olan bir mahluktur.

Astrolojide Chiron

Astrolojik yönüne bakacak olursak Chiron asteroit ya da kuyruklu yıldız olarak tanımlanır fakat her ikisinin özelliğini de taşır. Yörüngesi ise fiziksel realitemizi temsil eden Satürn ile farkındalık aydınlanma ve özgürlüğü temsil eden Uranus arasındadır ve bu iki gezegen arasında sanki bir köprü görevi görür. Bu yönü ile Satürn'den aldığı enerjiyi Uranüs'e taşır gibidir. Gerçekliğin ve akıl sınırlarının ötesine geçebilme ile gelen aydınlanmaya sebep olabilecek ve yaralanma ile sonuçlanan olaylara sebep olur. Elips şeklindeki yörüngesi yüzünden bazı burçlarda daha az ve bazı burçlarda daha uzun kalır, bir turunu ise yaklaşık 50 yılda tamamlar. 

Satürn zamandır, bilinç sınırlarıdır, dünyadır, gerçekliktir, korkulardır ve bedendir. Ruh ise bedene bağlanması sonucunda tekamül edebilmek için zamanın içine hapsolmuş ve bedenle sınırlandırılmış gibidir. Uranüs ise sınırların kalkması ve duvarların yıkılması gibidir. Ani şoklar ile gerçekleşen önyargıların yıkılmasını ve öngörülemez olayları temsil eder ve insan doğasına göre bu oldukça zor ve korkulan bir durumdur bu yüzden Chiron'un olduğu evde korkularımız da gizlidir. Satürn ve Neptün'ün olduğu ev kadar açık değildir belki bu korkular fakat onlardan daha güçlüdür çünkü kişi başına gelene kadar bu korkusunun farkında değildir ve göremez bu yüzden kaçamaz ve herkes bu tuzağa yakalanır. Herkesin kendisinin sebep olduğu ve göremediği bir yarası vardır fakat yara şifa olur, bir başkasında can bulur. Kişi kendine şifa olamadığı konuda bir başkasına olur, şifa aynadan yansır gibi diğer kişilerden yansır ve yine kişinin kendisini bulur. Her şifa sonucu ruh özgürleşir. 

Chiron doğuştan bilinçaltında getirdiğimiz, kendimizde göremediğimiz  fakat başkasında gördüğümüzde sahip çıkıp sarmaya çalıştığımız yaralarımız ile ilgilidir. Çocukluktan itibaren aynı yaralanmaları yaşar ve hayatımıza da aynı yaralara sahip kişileri çekeriz. Onlara şifa oldukça kendi yaramızı sarar, kendi içimizdeki kanayan yarayı iyileştirmeye çalışırız. Ruhun özgürleşmesini engelleyen yaralar bir başkasına şifa oldukça sarılır ve ruh özgürleştiği kadar özüne yaklaşır. Şiron inançla birlikte gelen şifadır ve maddesel alandan ruhsal alana geçiş kapısının anahtarıdır.

Chiron en az gezegenler kadar önemlidir ve oldukça etkilidir. Chiron'un olduğu ev ve yerleştiği burç doğuştan getirdiğimiz yaramızın hangi hayat temasında olduğunu ve kendimize şifa olamazken diğer kişilere hayatlarının hangi alanlarında yardımcı olduğumuzu gösterir. Bilinçaltımızda doğuştan getirdiğimiz yaramızı tekrar yaşayıp hatırlayabilmemizi sağlayan bir hayat içine doğarız ve seçimlerimizi yine aynı sonucu alabilecek şekilde yaparız. 

Chiron'un bulunduğu ev, hayatta hangi konulardan sınavlara gireceğimizi ve kişileri hangi hayat alanında şifalandırarak yaramızı iyileştirmeye çalıştığımızı gösterirken, bulunduğu burç ise bunu hangi temada nasıl ve ne şekilde yaptığımızı gösterir.

Chiron'un Evlerdeki Etkisi:

Chiron 1. evde: Kendini ortaya koyabilme, hayatta kalabilmek adına mücadele edebilme konusunda problemler ve isteksizlikler yaşama, kişilik problemleri, bedensel özellikler ile ilgili memnuniyetsizlik ya da doğuştan gelen bedensel kusurlar, doğum anında yaşanan problemler ve zorluklar, kendini teşvik etme ve cesaretlendirme konusunda yaşanan problemler sonucu yetersizlik hissi, karakterini yansıtamama, kendini gösterememe ve bu konularla ilgili korkular.

Chiron 2. evde: Maddi kayıplar ya da problemler, sahip olduklarını kaybetme korkusunun sebep olduğu sahip olmaktan kaçma isteği ya da sahip olduklarına fazla bağlanma ve bunun sonucunda alınan yaralar, kendini değersiz hissetmesine sebep olabilecek olaylar, değerleri ile ilgili alınan yaralar, kendi sahip olduklarını ve parasını yönetme ya da maddi ve fiziksel güvencesini koruyamama.

Chiron 3. evde: Dil, iletişim ya da algı problemleri, kendini ifade etmekte zorlanma, yanlış anlaşılma korkusu, iletişim ve dil aracılığı ile yara alma yıkıcı kırgınlıklar, Kardeşler ile ilgili alınan yaralar ya da kardeşten mahrum kalma ve bunun eksikliğini hissetme, hayatının ilk dönemlerinde kendini ifade etmesine izin verilmemiş, söyledikleri dinlenmemiş ya da önemsenmemiş olması sonucu kendini ifade edebilme kaygısı ve saplantısı.

Chiron 4. evde: Ebeveynler ile ilgili alınan yaralar, duygusal güvencesinin yeterince sağlanmamış olması ve bunun eksikliğinin verdiği yara, ebeveynler ile ilgili mahrumiyetler ya da uzak kalma, güven sorunları, evde huzursuzluk, kendini bir yere ya da birine ait hissedememe, yuva kurma ile ilgili sorunlar ve engeller, ev ve aile ortamına ulaşma zorluğu.

Chiron 5. evde: Çocuklar ile ilgili alınan yaralar, hayattan zevk almayı engelleyen sorunlar, spor, şans oyunları ya da sanatsal yönden başarısızlıklar, engeller, kayıplar, yaratıcılık gerektiren konularda başarısızlık, aşktan yana derin izler bırakan yaralar korkular ve engeller, mutluluk verirken mutlu olamama, kendi yapmak isteyip yapamadıklarını çocuklarına yaptırmaya çalışma.

Chiron 6. evde: Bedeni fazla ihmal etme ya da hastalık konusunda saplantı ve korkular, sağlık konusunda alınan ve korkulara sebep olan duygusal yaralar, günlük işlerde, çalışma koşullarında karşılaşılan engeller zorluklar, astlardan yana zarar görme riski, psikolojik sorunların bedensel rahatsızlıklara yansıması.

Chiron 7. evde: İlişkiler ve evlilik ile ilgili problemler, yaralanmalar, ilişkide başarısız olma ya da evlilik korkusu, ilişkilerde dengeyi bulamama, evlilik yada ilişkilerden yana bilinç altına yerleşmiş olan korkuların evliliğe yansıması, evliliğin bitmesi ya da derin yaralara sebep olması, bu konularda kendi şifasını bulmakta zorlanırken diğer kişilere çözümler üretebilme.

Chiron 8. evde: Küçük yaşta ölüm riski, ölümcül bir hastalıkla yaşamak zorunda kalma riski, yakınların kaybından yana alınan derin yaralar, ölüm korkusu, ölümün farkında olarak yaşamak, derin dönüşümlerden geçiren deneyimler, intihar düşünceleri, kaybetme korkusu, mirastan yana hakkını alamama, maddi yönden başkasına bağımlı hale gelme, eşin maddi konuda yara alması, derin izler bırakan maddi zorluklar ve borçlar ile ilgili duygusal yaralar ve kayıplar.

Chiron 9. evde: Yüksek eğitimin engellenmesi ya da yarım kalması ile ilgili alınan derin yaralar, eğitim konusunda karşılaşılan engeller, zorluklar, başkalarına ruhsal ve manevi konularda bilgiyi aktarma öğretme fakat kendisinin bu bilgilerden yeterince faydalanamaması, inanç ile ilgili tıkanıklıklar, bakış açısı ile ilgili önyargılar, inanç ile ilgili fazla hassasiyet ve toleranssızlık ya da inanç kaybı.

Chiron 10. evde: Kariyer ve meslek alanında derin yaralanmalar sonucu iz bırakan deneyimler, kariyer alanında istenen hedefe ulaşamama, ulaşamayacağı yüksek hedefler belirleyerek kariyerden piskolojik olarak kaçma, kendi başarılarını görememe, Anne ile ilgili zorluklar, yaralanmalar, toplum içinde itibarın ve saygınlığın düşmesi. Ebeveynlerin yüksek beklentileri sonucu yerleşmiş olan başarısızlık ve yetersizlik duygusu.

Chiron 11. evde: Problemli ve zarar verici arkadaş çevresi, umutların ve hayallerin yıkılması sonucu alınmış derin yaralar, arkadaş çevresi tarafından zarar görme sonucu sosyal çevreden uzaklaşma, antisosyallik, kalabalık korkusunun verdiği toplumdan kaçış ya da yanlız kalma korkusunun verdiği fazla arkadaş edinme çabası, isteklerin gerçekleşmesi ile ilgili sürekli tıkanıklık ve engeller.

Chiron 12. evde: Kontrol dışı kayıplar, gizli düşmanlar tarafından arkadan dönen oyunlar sonucu alınan yaralar, değersizlik hissi, ruhsal problemler, fiziksel ya da duygusal yöndem özgürlüğün kısıtlanması ya da engellenmesi sonucu yerleşmiş olan korkular, hapsolmuşluk hissi veren deneyimler, yaşam şartlarını kısıtlayan kronik hastalıklar.

Chiron'un Burçlardaki Etkisi

Chiron koç burcunda: Kendi istekleri ile ve hakkını arama ile ilgili konularda yara alma, hayatta kalma dürtüsü ve kendi faydası ile ilgili konularda harekete geçememe, ne istediğinin farkında olamama, başkasının faydası söz konusu olduğunda son derece girişken bir şekilde harekete geçme, kendi hakkını savunamazken baskasının hakkını savunma konusunda tam bir savaşcı gibi davranma, kendini ortaya koyma konusunda zorlanırken başkalarını cesaretlendirme, harekete geçirme ve ataklaştırma konusunda başarı.

Chiron boğa burcunda: Maddi ve fiziksel güvencesinin zarar görmesi sonucu alınan yaralar, Kendi maddi ve fiziksel güvenliğine fark etmeden zarar verici davranışlarda bulunurken başkalarını bu konuda güvenini sağlama çabası, diğer kişilerin değerlerini kabullenememe, sahip olduklarının değerini bilememe, kendi yeteneklerini göremezken başkalarının yeteneklerini ortaya çıkarmakta onlara yardımcı olma, etrafta huzur ve sakinliği başkaları için temin ederken kendi huzurlu ve sakin taraflarını ortaya çıkaramama.

Chiron ikizler burcunda: İletişim ve bilgi konusunda kendini yetersiz hissetme, zıt düşünceleri birleştirememe sonucu zihinsel karışıklık ve düşüncelerde gelgitler, kendi düşüncelerinin birbiri ile çelişmesi, sinirsel problemler, kendi fikirlerine karşı güvensizlik, odaklanma sorunu, zihnen yaşadığı zıtlıklar sonucu istemediği tercihler yapmış olmanın açtığı yaralar ile diğer kişilere oldukça faydalı fikirler sunabilme, iletişimi abartma yada çok fazla suskun olma arasında dengeyi kuramama.

Chiron yengeç burcunda: Duygusal güvenliğin zedelenmesi sonucu alınan ve derin izler bırakan yaralar, kendi duygularını önemsemezken başkalarına duygusal yönden destek olma ve bunun bağımlısı olma, insanların ona ihtiyacı olduğu duygusu ile beslenme, sevdiklerinden ayrılma korkusu, geçmişinden kopamama, duygularını bastırma. Anne ile ilgili problemler, anneden duygusal güvence görmemiş olma ihtimali.

Chiron aslan burcunda: Kendine olan güvenin yıkılması sonucu değersizlik hissi, egonun sarsılmasına sebep olan deneyimler ve suçluluk duyguları, sürekli kendini kontrol etme çabası, yüceltilme ve değer görme isteğine rağmen alınan yaralar sonucu bunu reddetme ve engelleme, kendini göstermekten kaçınma, kendi yaratıcılığını ve yeteneklerini bastırma, yönetici yönünü açığa çıkaramama sonucunda diğer kişilere bu konularda yardım etme çabası.

Chiron başak burcunda: Diğer kişilere hizmet ederken kendini ihmal etme, fazla detaycı ve mükemmelliyetçi davranarak kendini yıprattığını fark edememe, diğer kişilere sağlık ile ilgili şifa verme fakat kendini iyileştirememe, kendi sağlığını ihmal etme, işini en iyi şekilde yapma konusunda saplantılar, hastalık korkusu.

Chiron terazi burcunda: Uzlaşma, birliktelik ve barışın olmadığı bir çocukluk hayatı sonucu kendini savunma çabasının bilinçaltına yerleşmiş olması, ilişkilerde karşı tarafa güvenememe ve eleştirilme korkusu, ikili ilişkilerde dengeyi ve adaleti sağlayabilme konusunda zorlanmalar, bir başkası ile birlikte hareket etmekten kaçınma, sürekli kendini savunmaya çalışma, karşı taraftan gelebilecek tehlikelerden korkarak fazla diplomatik davranışlar. Kendi içindeki uyumu, güzellikleri ve huzuru görememe ve farkedememe bunun yanında diğer kişilerin uzlaşmasına, hayatlarına uyum ve güzelliğin getirilmesine yardımcı olma.  

Chiron akrep burcunda: Hayatın ilk yıllarında alınan derin yaralar, zor ve dönüştürücü bir çocukluk hayatı, affetmekte zorlanma, cinsellikle ilgili problemler, takıntılar ve alınan yaralar, duygulara fazla takılma. Kendi içindeki yıkıcı gücü görememe ya da bundan kaçma, yıkımdan korkmasına rağmen diğer kişileri derin dönüşüm deneyimlerinde ayakta tutma, kendi zarar görme riskini göz ardı edip güç verme ve yıkımlardan kurtarma çabası.

Chiron yay burcunda: Vizyonunu görebilme konusunda başarısızlık, iyimserlik ve genişleme ile ilgili engeller, inançlarla ilgili sorunlar, ilim ve maneviyatta içindeki genişliği görememe ve farkedememe, diğer kişilerin ise bu konularda genişlemesine yardım ederek kendi içindeki inancı görebilme ve farkedebilme.

Chiron oğlak burcunda: İçindeki var olan otorite enerjisini ve sorumluluk duygusunu korkular sebebi ile bastırma ve bunun sonucunda sorumsuzca davranışlar sergileme, ya da fazla kontrollü davranışlar, baba figürü ile ilgili alınmış yaralar, başarma ve kariyer takıntısı, yerine getiremeyeceği konularda sorumluluklar üstlenme, diğer kişilere sorumluluk ve başarı konusunda şifa olma.

Chiron kova burcunda: Gerçekçi olmayan ideallerin peşinden gitmek uğruna alınmış derin yaralar ya da ideallerinden bütünü ile vazgeçme, kendi fikirlerini başkasına zorla kabul ettirmeye çalışma ya da fikirlerini dışa vurmaktan korkma ve kaçma ve başkalarının fikirleri ile hareket etme, diger kişilerin ideallerini, umutlarını, hayallerini gerçekleştirebilmesinde şifa olabilmek.

Chiron balık burcunda: Fazla fedakar ve merhametli davranma sonucunda kendini kurban konumuna düşürerek alınan derin yaralar, Kendi ruhsal gücünü görememe ve farkedememe, kişilerin kendi içindeki ruhsal gücü açığa çıkararak kendi içindeki sonsuzluğu keşfedebilme.

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/11/10/yarali-sifaci-chiron-siron-kiron/feed/ 1 2107
Vesta (Hestia) http://astrohermes.com/index.php/2015/08/29/vesta-hestia/ http://astrohermes.com/index.php/2015/08/29/vesta-hestia/#respond Sat, 29 Aug 2015 13:06:53 +0000 http://astrohermes.com/?p=677 [...]]]> Vesta (Hestia)

Vesta, Yunan mitolojisinde Hestia olarak bilinir.  Kalbin ve kutsal ateşin tanrıçasıdır.

Kalp, ruhun evidir. Ateş ise özdür, aşktır.

Hestia'nın mitolojik hikayesi: 

Hestia, Kronos(Satürn) ve Rhea'nın ilk çocuğu ve Zeus(Jüpiter) un en büyük kız kardeşidir. İlk doğan tanrıça olduğu için tanrıların ve insanların en çok saygısını kazanmış olan tanrıçadır. Fakat o her zaman alçakgönüllü kalmıştır. Hiç bir olaya karışmamış ve olaylar karşısında her zaman hareketsiz kalmıştır.

Bir kehanete göre, çocuklarından birinin onu tahttan indirecegini öğrenen Kronos(Satürn), çocuklarını doğar doğmaz yutmaya başlamış, Hestia'da diğer kardeşleri gibi babası Kronos(Satürn) tarafından yutulmuş, Zeus(Jüpiter) ise babasını kusturmayı başarıp kardeşlerini kurtarmıştır.

Babasının ilk yuttuğu Hestia, midesinden en son çıkmıştır. Bu yüzden Hestia, hem başlangıcı hem sonu temsil eder.

Apollon ve poisedon Hestia ya aşık olmuş ve onunla evlenmek istemişlerdir. Fakat Hestia, temiz bir bakire olarak kalmak istemiş ve bu teklifleri reddetmiştir. Bu yüzden Apollon ve Poisedon'dan kurtulmak için kardeşi Zeus(Jüpiter) tan yardım istemiş ve onun himayesine sığınmıştır.

Zeus'un başına elini koyarak sonsuza kadar bakire kalacağına yemin etmiş ve bu yeminini tutmuş, kimseye gönlünü kaptırmamıs, kimse ile evlenmemiştir.

Vesta, "kalbin ateşi" olarak  tanımlanır. En büyük asteroit değildir fakat en parlak asteroittir.

Genel anlamda evlenmeyi reddeden ve bakire kalmayı seçmiş olan Hestia, bir yerde cinselliğin reddini de ifade ediyor ve en çok kalbimizi neye adadığımızı, en çok neye odaklandığımızı ve hayat enerjimizi nereden aldığımızı gösteriyor.

Hestia'nın kelime anlamı "yürek" tir. Bu yüzden yüreğimizi neye koyduğumuzu gösterir. Vesta' nın bulunduğu alan için, birçok şeyden vazgeçebilir, birçok şeyi o alan uğruna feda edebiliriz. 

Haritada özellikle 5. ya da 7. evde yerleşmişse evlilik dışı iliskilerle de bağdaştırılır. Bu, cinselliğin reddi ya da cinselliği evlilik dışı bir ilişki ile yaşamayı tercih etmekle de alakalı olduğu görülür. Sinastride en önemli asteroitlerden biridir.

Genel anlamda vesta nın en çok vurguladığı, hedeflerimizle ilgili en çok nereye odaklandığımız ve en çok neyi gerçekten tüm kalbimizle istediğimiz ve neye gerçekten kalpten hizmet ettiğimizle ilgilidir.

Astrolojide, Vesta'nın bulunduğu ev, kendimizi neye adadığımızı, bulunduğu burç ise, kendimizi ne şekilde adadığımızı gösterir. Aynı zamanda içsel ateşimizi, içimizden gelen o isteği en çok neyin beslediğini, Vesta'nın bulunduğu ev, adanmışlığın ve içsel bütünlüğün arayışının en çok hayatın hangi alanında olduğunu, fakat bunu yaşarken de zorlukları en çok hangi alanda hissettiğimizi de gösteriyor.

Vesta' nın bulunduğu alanda bazı sınırlamalarla, bazı zorluklarla karşılaşırız ve açıları kötüyse bu engellenmeler daha da artabilir. Bu açıların hangi evden geldiği ise hangi alanların vestanın bulunduğu evi zorlayacağını ve engellerin nereden kaynaklandığını gösterir.

Vesta, özümüzdeki ateştir. Ruhani enerjimizin kaynağını gösterir. Ruhumuzun, bedenimizle bir arada kalmasını sağlayan yaşam enerjimizdir, adanmışlığımızdır, öze duyulan aşk uğruna vazgeçişlerimiz, kendimizi kaybedişimizdir. Kalp ateşimizi alevlendiren yerdir. Arayıpta bulamadığımız, yaşamak için ölümü göze aldığımız yerdir. Vesta yanmaktır, yanıp yok olmaktır, yok olup var olmaktır, kendini o yoklukta bulmaktır…

Vesta evlerde

vesta 1. evde: Kişinin odak noktası kendisidir. Kendini, kendini keşfetmeye adar. Hayat enerjisini, kendini geliştirmek, kendini gerçekleştirmek ve kendi özünü, kendi varlığında aramak ve kendini bulmak oluşturur. Kimlik sorunları yaşayabilir, Evliliği ve uzun vadeli ilişkileri reddedebilir. Vesta hangi burçta ise kişi, kendini o burcun doğasında geliştirmek ve gerçekleştirmeye adar. 

vesta 2. evde: Kisinin odak noktası maddiyat ve güvenliktir. Kendini maddi güvence altına almaya adayabilir. ve sahip olduğu şeyleri koruyabilmek için kendinden birçok seyi feda edebilir. Bir şeylere sahip olabilmek için, bir çok zorlukla karşı karsıya kalabilir. Maddi ve fiziksel güvencesini sağlayabilmek ve sahip olmak, hayat enerjisini olusturur. Kişi sahip olduklarinda kendini bulur  

vesta 3. evde: Kişinin odak noktası bilgi, kardeşler, yakın çevre ve iletişimdir. Kendini ögrenmeye ve bilgiyi aktarmaya adar. hayat enerjisini öğrenmek ve bilgiyi yaymak oluşturur. Bu yolda kendisinden bir çok şeyi feda edebilir. İletişim yeteneği sınırlandırılmış olabilir ve kendini ifade konusunda birtakım engellerle karşılaşabilir. Yanlış anlaşılmalara maruz kalabilir.

vesta 4. evde: Kişinin odak noktası ailesi, geçmişi, kökleri ve duygusal güvencesidir. Kendini, ailesine ve evine adar. Kendinden birçok şeyi ailesine hissettiği sorumluluk için feda edebilir. Ailesine karşı çok özverilidir. Geçmişine ve köklerine bağlıdır. Ev yada aile ile ilgili sorumlulukları özgürlüğünü kısıtlayabilir. Hayat enerjisini aile kavramindan, duygusal güvenceden ve ait olmaktan alır.

vesta 5. evde: Odak noktasi aşk, tanınma, sanat ve çocuklarıdır. Toplum tarafından tanınan ünlü biri olabilir. Tanınma, sanat  ya da Aşk için kendinden bir çok şeyi feda edebilir ve kendini çocuklarına ve aşka adayabilir. Ayni zamanda kendini, yaratıcılığını ifade edebileceği bir sanata da adayabilir. Cinselliği evlilik dışı yaşamayı tercih edebilir. Yaşam enerjisini asktan, çocuklarından ve sanatsal yaratıcılıktan alır. 

vesta 6. evde: İş, çalışma hayatı ve sağlığı kişinin odak noktası haline gelebilir. Yaşam enerjisini çalışmaktan ve sağlığından alır. Mesleğine kendini adar, mesleği için birçok şeyden vazgeçebilir. İş hayatında birçok zorlukla karşılaşabilir ve sağlık problemleri kişiyi bazı spritüel iyileşme tekniklerine yönlendirebilir ve bu alanlarda bir meslek edinebilir.

vesta 7. evde: Odak noktası ilişkileridir. Kendini partnerine adayabilir, onun için birçok şeyi feda edebilir, evlilik ile ilgili problemler ve zorluklar yaşayabilir. Evliliğine kendini feda edebilir ya da evliliği reddedip iliskiyi evlilik dışı yaşamayı seçebilir. Yaşam enerjisini birliktelikten alır.

vesta 8. evde: Kendini, hayatını sırlarını çözmeye adayabilir. Metafizik ve ölüm ötesi kişinin odak noktası haline gelmiş olabilir. Sır olan ve bilinmeyen herşey kişinin içindeki ateşi hissetmesine sebep olabilir. Manayı çözme cabasıyla birçok dönüşümler yaşayıp kendinden birçok şeyi feda edebilir. Yaşam enerjisini sırlardan ve cinsellikten alır, cinsel tabuları reddedebilir.

vesta 9. evde: Kendini, hayatın gerçeğini aramaya adar. Hayat enerjisini kitaplardan alabilir. Okumayı, öğrenmeyi hayatının odak noktası haline getirebilir. Sistemi çözme çabası içinde, hayatının birçok alanından vazgeçebilir. İnanç, içindeki ateşi alevlendirir. Yakın çevresinden uzak kalmayı tercih edebilir. Eğitim alanında bazı engeller yaşayabilir.

vesta 10. evde: Kariyerini hayatının merkezine koyup odak noktası haline getirebilir. Saygınlık, kişi için yaşam enerjisi haline gelmiş olabilir. Kariyeri için birçok fedakarlıklar yapabilir, hedefindeki mesleğe ulaşma konusunda bir çok zorluklarla ve engellerle karşılaşabilir. Hayatının birçok alanını kariyeri için feda edebilir. 

vesta 11. evde: Kendini sosyal çevresine, özgürlüğüne, ideallerine, arkadaşlarına ya da toplumsal bir davaya adayabilir. Toplumsal hedefleri uğruna, kendi bireysel hayatını feda edebilir. Yaşam enerjisini arkadaşlıktan alabilir.

vesta 12. evde: Kendini yanlızlığa, inzivaya, gizli işlere adayabilir. İçe yönelişi, kişinin yaşam enerjisini olusturur. Spritüel ve ruhsal konular kişinin odak noktası haline gelebilir. Kendi içine dönüp, içindeki ateşi yoklukta arar. Geçmiş hayat deneyimlerinden getirdiği korkuları, hayattan kaçmasına sebep olabilir. Bu yüzden günlük hayattan fedakarlık edip izole kalmayi seçebilir. 

Vesta burçlarda

Vesta koçta: Motivasyon yeteneği ile hızlı bir şekilde odaklanır, fakat rutini sevmez, odak noktası sık sık değişebilir. Kendini bir şeye adadığı zaman sonuna kadar gidemeyebilir. Hızlı ve fazla düşünmeden kendini adadığı konunun içine cesaretle atlar, yapması gerekenleri, yapar, motive eder, cesaretlendirir, başlatır. Cesurdur.

vesta boğada: Kendini bir şeye adaması zaman alabilir. Birden fazla şeye odaklanamaz ve odak noktasını değiştirmek istemez. Fakat bir şeye odaklandığı zaman son derece sabırlı, inatçı, azimli ve istikrarlı ilerler. Enerjisi uzun süre bitmez. Riske girmeyi ve soyut konuları sevmez, somut ve finansal çözümler sunar, madde odaklıdır, şartları korur ve sonuna kadar büyük bir güvenirlilikle ilerler, başladığı bir işi yarım bırakmaz ve son derece azimli çalışır. Sanatsal alanda zorlu ve üzerinde uzun zaman çalışılması ve sabır gerektiren işlerde başarılıdır. Güvenilirdir.

vesta ikizlerde: Aynı anda birden fazla işe kendini adarsa daha iyi odaklanır. Çalışma ve odaklanma şekli yüzeysel fakat çokyönlüdür. Bilgilendirir, konuşur, yazar. Zihinsel odaklıdır, başladığı bir işi bitirme ve sonuç üretmede başarılı değildir. Çıkış yollarını bulur, seçenekler sunar. Zekice çözümler üretir. Hızlıdır, zekidir, kurnazdır.

vesta yengeçte: Kendini, özveri ile adar. Kendini bir şeye adadığı zaman ona duygusal bağla bağlanır, onu bir anne gibi korur, besler, büyütür. Odaklanma şekli duygusaldır, duyguları ile odaklanır. İhtiyaç odaklıdır, anaçtır.

vesta aslanda: Kendini yaratıcılıkla, aşkla ve cesaretle adar. Yöneterek, idare ederek Yol gösterip akıl vererek odaklanır, kendini adadığı bir şey, herkes tarafından beğeni kazanır, yaratıcı ve özgün çözümler üretir, sahne odaklıdır. Enerjiktir.

vesta başakta: Kendini detaycı, titiz ve takıntılı bir şekilde adar. Bir şeye odaklandığında en ince ayrıntısına kadar odaklanır. En ince detayı araştırır. Odaklandığı bir konuya hizmet eder, pratik ve analitik çözümler bulur. Fayda odaklıdır. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır, üretkendir, Çalışkandır.

vesta terazide: Kendini, dengeli bir şekilde adar. Her zaman orta yolda ilerler. Aşırılıkları ve uç noktaları sevmez. Birliktelik ve uyum odaklıdır. Odaklandığı bir şeye güzellik ve estetik katar. Birlikte hareket eder, fikir verir, dengeyi ve barışı sağlar. Bir başkasıyla birlikte çalışırsa son derece verimli olur. Dengelidir. Yüzeyseldir.

vesta akrepte: Kendini tutkuyla ve duyarlı bir şekilde adar. Duygusal yönden destek olur, güç verir. Problemin kaynağına iner, köklü dönüşümler yaşatır. Odaklandığı konunun derinine inmeyi tercih eder. Kendini adadığı takdirde yıkımdan ve kayıplardan korkmaz. Kaybetme pahasına ölümüne korur. Güçlü ve derin odaklanma şekli vardır başladığı işi sonuna kadar götürür, konsantrasyonu yüksektir. Güçlüdür.

vesta yayda: Kendini fanatikçe adar. Odaklandığı bir şeye sonuna kadar inanır. Eğitir, inanç ve iyimserlik verir. Kendini adadığı konuya, bir görüş ve vizyon katar ya da vizyonunu genişletir. Sınırları çok geniştir. Genişletir, büyütür, bilgilendirir. Bilgedir.

vesta oğlakta: Kendini hırslı bir şekilde adar. Başarı ve kariyer odaklıdır. Odaklandığı konuda disiplinlidir. organize eder, disipline eder, düzene sokar, inşa eder, kontrol eder ve yapılandırır. Kendini adadığı konuda başarılı olmak onun için çok önemlidir. Duygusal bakmaz ve her zaman somut sonuçlar üretir. Gerçekçidir, madde ve fayda odaklıdır. Mantıklıdır. 

vesta kovada: Kendini özgürce ve bağımsızca adar. Odaklandığı şeye farkındalık, farklılık ve marjinallik katar. Ekipçe çalışırsa daha iyi odaklanır. Öncülük eder, farklı yönden bakmayı gösterir, özgürleştirir. Kısıtlanmadığı takdirde daha iyi odaklanır. 

vesta balıkta: Kendini, fedakarlikla adar. Azimden çok teslimiyetçidir. Birçok şeyden vazgeçebilir ve kendini feda edebilir. Kendini adadığı konu ya da kişi ile bütünleştirir, onunla bir olur. Kendinden çok onu düşünür. Hayalgücü yüksektir ve sanatsal çözümler bulabilir. fedakardır.

 

 

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/08/29/vesta-hestia/feed/ 0 677
Pallas (Athena) http://astrohermes.com/index.php/2015/08/26/pallas-athena/ http://astrohermes.com/index.php/2015/08/26/pallas-athena/#respond Wed, 26 Aug 2015 19:45:56 +0000 http://astrohermes.com/?p=598 [...]]]>  Pallas (Athena)

 

Pallas Mitolojide.

Pallas (Athena), yunan mitolojisinde akıl, sanat, strateji ve barış tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde minerva diye anılır. Babası zeus (jupiter), annesi Zeus'un ilk eşi olan hikmet tanrıçası Metis'tir. Sembolleri; kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuş tur.

mızrak savaşı, zeytin dalı barışı, baykuş ise bilgeliği temsil eder.

mızrağa bir yılan dolanmıştır. kalkanı ise aegis olarak isimlendirilmiştir ve üzerinde bakanı taşa çeviren Medusa nın kesik başı vardır.

Genel anlamda pallas, yaratıcı zekayı en çok nerede kullandığımızı anlatıyor. Yani düşüncenin içgörüsel olarak yapılandırılmasını ve zekamızın ve algı biçimimizin nasıl olduğunu, sezgilerimizi, merak ve zekamızı nerede ve ne şekilde ortaya koyduğumuzu anlatıyor.

Pallas, Jüpiter'e en yakın olan asteroittir ve Jüpiter'in gölgesinde kalmıştır. Bu yüzden hukuk ve adaletin koruyucularından olduğu söylenir. Pallas'ın sert açıları özellikle 6. evde ise ya da 6. evdeki gezegen ile sert açılar yapıyorsa görme ve işitme problemlerine sebep olabilir.

Athena zeki, buluşçu, stratejik, muhakeme tarafı gelişmiş bir yapısı var. Hedefe ulaşmakta kullandığımız stratejik aklı ve planlama yeteneğini temsil ediyor.

Haritamızda iyi konumlanmışsa ve rahat açıları varsa, rasyonel düşünme, zeka ve istekleri ile ilgili başarılı olma potansiyelini getirir. Ayni zamanda Pallas'ın politik tarafı da vardır. En çok politikada, tıpta ve sanatta görülür. Eski yunanlılarda Pallas, sanatçı ve el sanatları ile uğraşan kişilerin koruyucusu olarak tanımlanır. Terzilik ve ahşap sanatı ile de bağdaştırılır.

Pallas, beden ve zihni iyileştiren tekniklerle de bağdaştırılır. Yani zihinsel imgeleme çalışmalari, meditasyon, hipnoz gibi teknikler ve zihin-beden entegrasyonunu sağlayan psiko terapilerle de alakalıdır.

Haritasında Pallas çok vurgulu olan kişiler yani pallas 1. evde ise, 10. evde ise, köşe evlerde ise, Güneş ile kavuşuyorsa açıları da çoksa bu kişiler terapi ile ilgili mesleklerde çalışabilirler.

Pallas, kararlarında adil olmasıyla ve barışı sağlamasıyla biliniyor ve terazi burcu ile bağdaştırılan bir asteroittir.

Pallas erkeğin içindeki dişil zekayı da temsil ediyor ve kainatın koruyucusu olarak tanınıyor. Algısal vizyonumuzu, sezgilerimizi, merak ve zekamızı nasıl ortaya koyduğumuzu ve dişil aklın, ataerkil sisteme adaptasyonunu anlatır. İyi konumlanmışsa, düşünme ve zeka sayesinde başarı şansını arttırır ve bedeni zihin ile iyileştirme teknikleri de pallasla ilgilidir.

Genel olarak haritamizda Pallas'ın hangi evde olduğu, zihnimizin nasıl çalıştığı, ne ile ilgilendiğimiz, en çok yaratıcı zekamızı hayatımızın hangi alanında ortaya koyduğumuzla, hangi burçta olduğu da, bunu nasıl ortaya çikardığımızla ilgilidir.

 

Pallas Evlerde

pallas 1.evde: Kişi, hayatı bir savaş alanı olarak görebilir ve hayata bir savaş planı ile yaklaşır. Yaşam sınavında ve var olabilme olgusunda resmin bütününü görebilme potansiyeli vardır. Barış için savaşır. Onun için, yaşamak ve hayatta kalmak, stratejik hareket etmeyi gerektirir. Kişisel seçimlerini planlı yapar. Yaşam onun için stratejik adımlardan ibarettir. bireyselik ve birliktelik arasındaki dengeyi sağlayabilmesi ve içindeki yaratıcı zekaya ulaşabilmesi için, kişisel yeteneklerini, hayatta kalabilmek ve var olabilmek adına, stratejik bir plan çerçevesinde kullanmayı gerektirir. Hayat ve yaşamak, onun için çok ta kolay değildir. Bu yüzden kişi hayat mücadelesinde bilinçli seçimlerini, zekasını ve sezgilerini kullanarak yapmayı öğrenir.

pallas 2. evde: Bu yerleşim, finansal stratejik zeka potansiyelini gösterir. Kişi, bedensel ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kendi güvenliğini sağlayabilmek ve sahip olma mücadelesini zihinsel ve sezgisel gücüyle sağlar ve sahip olacağı herşeye stratejik adımlarla ulaşmaya çalışır. Hayat bu kişiye bir şeylere sahip olmayı zorlaştırabilir. Adeta sahip olabilmek için savaşması gerekir. Bu sayede yaratıcı zekasını açığa çıkarabilmesi mümkün olacaktır. Ulaşmak ve sahip olmak istediği herşeye sadece bilinçli seçimler ve hedeflerle ulaşmaya çalışması, maddi ulaşılmazlıklara sebep olabilir. Maddeyi mana ile dengeleyip yaratıcı zihnini açığa çıkarabildiği takdirde sahip olmak istediklerine ulaşabilir. Finansal konularda ve kişisel değerlerinde bütünsel bakabilme ve resmin bütününü görebilme potansiyeli vardır. Sevdiği ve ona mutluluk veren bir işten para kazanmaya çalışması, işinde zihinsel gücünü, sezgilerini ve zekasını strateji ile sentezlemesi ve hedeflerine bu şekilde ulaşmaya çalışması burada en büyük çıkışı sağlayabilir.

pallas 3: evde: Bu yerleşim iletişimsel ve düşünsel alanda stratejik zeka potansiyelini gösterir. Kişi kendini ifade ederken, iletişim kurarken ve bilgi aktarımında belirli planlar dahilinde stratejik teknikler kullanabilir. Güçlü, yaratıcı ve bütünsel düşünebilen bir zihin potansiyeli vardır. kelimelerin manaları arasindaki bağları kolayca kurabilir. Öğrenme konusunda yüksek algı sahibidir ve dilini adeta bir savaş silahı gibi kullanabilir. karşılaştığı problemleri stratejik zekasi aracılığı ile çözüp dilini kullanarak mücadeleyi kazanması gerekir. Bunu açığa çıkarabilmesi için kendini ifade etme özgürlüğü kısıtlanabilir, kendini ifade edebilmek için bir savaş vermesi ve bunu bir plan dahilinde yapması gerekebilir. Böylece ruhsal ve zihinsel yönü arasindaki dengeyi kurup yaratıcı zekasını açığa çıkarabilecektir.

pallas 4. evde: Aile, duygusal bağ kurma , duygusal güvence, ait olma kavramlarında zihinsel stratejik ve sezgisel çözümler üretebilme kapasitesi vardır. Kişi aile bireyleri ve kişiler arasında duygusal bağ kurma konusunda bütünsel bakıp detayları görebilme yeteneğine sahiptir. Kişilere duygusal yönden nasıl destek olacağını sezgieri ona gösterir. Ayni zamanda kendini onaylatma ve kabul ettirme ile ilgili yaratıcı stratejik zekası ile bir plan dahilinde ilerleyip sezgisel ve stratejik hareket eder böylece nasıl davranması gerektiğini içgüdüsel olarak anlayabilir. duyguları ve hedefleri arasında denge kurarak yaratıcı zekasını ortaya çıkarabilmek için bir savaş planı ile hareket edip strateji ile çözüm yoluna ulaşabilir.

pallas 5. evde: Bu yerleşim, sanatsal alanda stratejik ve zihinsel yaratıcılık göstergesidir. Aynı zamanda aşk ilişkilerinde ve çocuklarla bağ kurma konusunda da zihinsel yaratıcılık söz konusudur. Kişi yönetme ve kendini gösterebilme, sahneye çıkabilme konusunda stratejik sezgisel ve planlı hareket edebilir. toplumsallık ve bireysellik arasındaki dengeyi kurabilmesi yaratıcı zekasını açığa çıkarabilmesini sağlar.

pallas 6. evde: Günlük hayat içerisinde ve yapmak zorunda olduğu islerle ilgili stratejik planlı ve sezgisel zeka söz konusudur. Kişi sanatsal bir meslekte çalışabilir ve bu konuda sezgileri ve yaratıcı zekasını kullanır. Günlük hayatta ve mesleğinde detayları görüp birleştirebilme yeteneği onun bütünü görebilmesini sağlar. İş hayatında stratejik ve bir savaş planı dahilinde hareket eder. Çalışma koşulları içinde kişi detayları görüp birleştirebilir, elde olan imkanlar arasında bir denge kurup bunlardan bambaşka çıkış ve çözüm yolları üretebilir. Astları arasında stratejik bağlar oluşturma konusunda son derece yaratıcı ve sezgiseldir. gerçek ve hayal arasındakı dengeyı kurup yaratıcı zekasını açığa çikarabilir.

pallas 7. evde: İkili ilişkiler ile ilgili stratejik yaratıcı zeka göstergesidir. insan ilişkileri ile algısal yeteneği vardır. Kişiler arasi bağ kurma konusunda stratejik, zihinsel ve sezgisel hareket eder. Başkaları ile birlikte hareket ettiği takdirde problem çözebilme yeteneği maksimum seviyede çalışır. Evlilikte, ortaklıkta ve bireysel iliskilerinde planlı, sezgisel ve içgörü yeteneği ile hareket eder. İkna yeteneğini bir savaş aleti olarak kullanıp ilişkiler aracılığı ile birliktelik ve bireysellik arasındakı dengeyi sağlayabilir ve böylece yaratıcı zekasını açığa çıkarabilir.

pallas 8. evde: Metafizik,  bilinmeyen ve sırlara ulaşabilme konusunda yaratıcı ve sezgisel zeka göstergesidir. Gizli olanı ortaya çıkarabilme konusunda yeteneklidir. Bilinmeyene bütünsel bakabilme yeteneği ile görünenin arkasındakini görebilmek için stratejik adimlarla ilerler ve sezgisel zekası ile sırları çözer. Borç ile başa çikma ile ve başkalarının parasını yönetme ile ilgili içgüdüsel ve stratejik adimlarla bir savaş planı doğrultusunda hareket eder. bilinmeyene olan merakı sayesinde Görünen ile görünmeyen arasındaki dengeyi kurabilir ve böylece yaratıcı zekası ile sırlara ulaşabilir.

pallas 9. evde: Güçlü İlahi ve felsefik zihinsel algı kapasitesi göstergesidir. Kişi, ilahi bilgiye bütünsel bakabilir ve bilgi aktarımı konusunda sezgisel bir içgüdü sahibi olabilir. kişide stratejik ve yaratıcı bir öğretme yeteneği vardir ve pisişik güçleri onu bilgiyi yayma konusunda sezgisel ve yaratıcı bir sekilde harekete geçirir. kişi bilgiyi geniş kitlelere ulaştırma ile ilgili stratejik ve planlı hareket eder. Akademik başarıya içgüdüsel ve sezgisel bir sekilde ulaşabilir.

pallas 10. evde: Toplumsal başarı ve hedeflere ulaşma konusunda yaratıcı zeka kapasitesi ve yüksek algı göstergesidir. Kisi, kariyer sahibi olabilmek ve toplumsal saygınlığa ulaşabilmek ile ilgili stratejik adımlarla ilerler ve bu konuda içgüdüsel bir öngörü ile sezgisel yaratıcı zekasıyla başarıya ulaşabilir. Tanınma ve başarı elde etmek için planlı ve stratejik mücadele ile zirveye ulaşabilir. Kişi toplumsal başarı konusunda bilgeliğe sahiptir disiplin ve içdüdü arasindaki dengeyi kurabilir ve böylece yaratıcı zekasını ortaya çıkarabilir.

pallas 11. evde: farklı, sıradışı zihinsel algı kapasitesi göstergesidir. toplumsal alanda yenilik öncülüğü ve toplumsal farkındalık yaratma konusunda kişi satratejik ve sezgisel hareket eder. Kişi, içgüdüsel olarak toplumu nasıl aydınlatacağını bilir ve bu konuda planlı hareket eder. Yaratıcılık ve farkındalık arasındaki dengeyi kurabilirse yaratıcı zekasını ortaya çıkarabilir ve kişilerin içindeki ışığa bir ayna tutabilir.

pallas 12. evde: manevi spritüel yüksek algı kapasitesi ve zihinsel yaratıcılık göstergesidir. Kişi ilahi olanla bütünleşme konusunda sezgisel bir içgörü sahibidir. Toplum içinde çözülme ve toplumla bütünleşme konusunda içgüdüsel ve sezgisel stratejiler gelistirebilir, kontrol dısı olayları sezgisel ve zihinsel yaratıcılığını kullanarak yönetebilir. Gizli ve arkasından dönen planları sezgileriyle görebilir. Psişik güçleri ile kontrol altına alabilir. Detay ve bütün arasındaki dengeyi sağlayabilirse bilinçdışı zihinsel yaratıcılığını ortaya çikarabilir ve özüyle bütünleşebilir.

Pallas Burçlarda

pallas koçta: Problem çözme konusunda son derece hızlı cesur ve ataktır. Rekabet, altındayken daha yaratıcı olabilir ve sorunlarla bireysel savaşır, insiyatif alır ve riske girmekten kaçmaz. Mücadeleyi cesareti ile kazanır.

pallas boğada: Problem çözme konusunda sakin, sabırlı ve azimlidir. problemler karşısında ağır adımlarla kararlı bir şekilde mücadele eder. Enerjisini cabuk bitirmez riski sevmediği için daha güvenli çözüm yolları bulmaya çalışır.

pallas ikizlerde:Problem çözme konusunda zekasını kullanır ve problemleri iletişim yeteneğini kullanarak kıvrak zekası ile çözer. Aynı anda birkaç problemle mücadele edebilir. çözüm bulmak için değişik teknikler dener.

pallas yengeçte: problemlere duygusal yaklasır ve problem çözme konusunda icgüdüsel hareket eder. Empati yeteneği ve koruyuculuğu ile mücadele eder.

pallas aslanda: Problemler karşısında her zaman kendine güvenir ve problem çözme konusunda  son derece yaratıcı fikirler üretebilir. Mantığından çok kalbiyle mücadele eder ve içinden gelen sese göre hareket eder.

pallas başakta: Problemin detayını görebilir ve problem çözme konusunda analitik zekasını kullanır. Küçük ayrıntıları yakalar ve detayları takip ederek mantıklı sonuçlara ulaşabilir. geniş araştırmalar sonucunda bütün parçaları birleştirip mantığı ile mücadele eder.

pallas terazide: problemlere karşı son derece uzlaşmacı yaklaşabilir. Dengeyi sağlayarak sorunu çözmeyi hedefler. İkna gücü yüksektir. sorunlar karşısında adil ve tarafsız bir sekilde mücade eder.

Pallas akrapte: problemin derinine inerek sorunu kökten çözmeyi hedefler ve sorunlarla ilgilenirken kendini riske atmaktan kaçınmaz son derece sessiz, soğuk kanlı ve gizli mücadele eder. Yıkımdan korkmaması ve güçlü iradesi en büyük gücüdür. 

pallas yayda: Problem çözme konusunda resmin bütününü görür ve sonuç odaklı hareket eder. problemlerle başa çıkma konusunda bilgiyi ve ilmi kullanır.

pallas oglakta: Problemler karşısında son derece gerçekçi ve somut çözümler üretir. Mücadelede disiplinli ve azimlidir. Organizasyon yeteneği ile sorunların üstesinden gelir. Disiplinli hareket etmesi problemi çözme konusunda onu başarıya ulaştırır.

pallas kovada: Sıradışı yollarla en zor sorunları çözebilir. Problem çözme konusunda dahice fikirler üretebilir, problemlere farklı açılardan yaklaşıp farklı çözümler bulabilir.

pallas balıkta: Problem çözme konusunda hayalgücünü kullanır. Genelde problemleri akışa bırakıp ilahi adalete güvenir. Son derece affedici ve fedakardır.

 

 

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/08/26/pallas-athena/feed/ 0 598
juno (Hera) http://astrohermes.com/index.php/2015/08/23/juno-2/ http://astrohermes.com/index.php/2015/08/23/juno-2/#comments Sun, 23 Aug 2015 10:46:52 +0000 http://astrohermes.com/?p=547 [...]]]> juno (Hera)

Juno Mitolojide.

juno, Olimpos'da resmi olarak evli olan iki tanrıçadan biridir ve evli kadının koruyucusu olarak tanımlanır. Mitolojide Zeus'un(Jüpiter) eşi ve 4 ana tanrıçadan biridir. Eşitlik, adalet ve ortak haklara sahip olma ile ilgilidir.

juno, genel olarak haritamızda, özellikle evlilikte ya da uzun süren ilişkilerde(1 yıldan fazla) nasıl bir eşle mutlu olabileceğimizi, nasıl bir eş aradığımızı ve evlilikten neler beklediğimizi anlatır. Ayni zamanda bizim de evlilikte nasil olduğumuzu, hangi tavırlar sergilediğimizi de gösterir.

venüs ve mars, haritamızda nasıl kişilere çekildiğimizi, nasıl kişileri çekici buldugumuzu ve bedensel çekimi gösterirken, juno ise daha ruhsal çekimdir ve nasıl kisilere bağlanabildiğimizi gösterir. Bu yüzden juno, aslında bize bağlanabilmek için hangi karakterde biri ile evlenmemiz ya da birlikte olmamız gerektiğini anlatır.

juno nun koruyuculuğu da aslında tam da buradan gelir. Erkek haritasında; kişinin kendi içindeki dişil gücü korurken, kadin haritasında ise; ona haksızlık yapmayacak kişiyi bulmasını sağlayarak, kadının duygularını korur.

Bütün sadakatsizliklerin temelinde, aslında bağlanamamak yatar ve bu yüzden juno, kadersel eş özelliklerini gösterir yani ruh eşimizi bulabilmemiz için bize bazı ipuçları sunar.

Genel olarak aşık olma potansiyeli ile ilgili kadın haritasında; Mars'a ve Güneş'e, erkek haritasında ise; Venüs ve Ay'a bakılması gerektiği söylenir fakat benim düşünceme göre; kadın haritasında mars venüs ve güneşe, erkek haritasında da yine venüs mars ve Ay'a bakılması gerekiyor. Bunun yanında juno nun bu 3 gezegene yaptığı açılar ise asıl mutluluğun sırrını veriyor.

kadın ve erkek haritasinda juno, Venüs'e olumlu açı yapıyorsa; kişi ona bağlanabilecek kişilerin yanında kendini mutlu ve sevgi dolu hisseder.

juno, Mars'a olumlu açı yapıyorsa; ona bağlanabilecek kişilerin yanında heyecan ve bedensel çekim hisseder.

juno; güneşe(erkek haritasinda Ay'a) olumlu açı yapıyorsa; ona bağlanacak kişileri seçer. Yine kendisi de partnerine bağlı kalabilir.

Zorlu açılarda ise, bunun tam tersi söz konusu olabilir. Bu durumda kişinin çekildiği kişiler ile, bağlanabileceği kişilerin karakteristik özellikleri birbirinden farkli olur. Bu yüzden aşık olduğu kişilere bağlı kalamayabilir ve iliskilerinde kendine bağlı kalabilecek kişileri seçemeyebilir.

Eğer Venüs ve mars ile olumlu, Güneş ile (Ay ile) olumsuz ise; sadakat, heyecan ve çekim olmasına rağmen ilişki evliliğe dönüşemeyebilir.

juno; güneş ile uyumlu, Venüs ve Mars ile uyumsuz ise; evlilikte bir süre sonra heyecan ve çekim bitebilir.

juno 4 ana tanrıçadan biridir ve bağlılıkla gelen adaleti ve eşitliği simgeler. Kadersel ruh eşimizi bulduğumuzda, içimizdeki dişil güç bizi korur. Çünkü bağlı kalabilmemiz için, ihtiyacımız olan her şey o kişide vardır. Kişinin sadık kalamamasının asıl sebebi ise, kendini tamamlayacak olan, ruhunun diğer yarısını bulamamış olup, hala onu aradığını gösterir.

 

juno evlerde

juno 1. evde: kişi, partnerini hayatının odak noktası haline getirebilir ve onu herşeyden üstün tutabilir. Onu destekleyen isteklerine saygı duyan kendisi olmasına izin veren, kendisini gerçekleştirmesine yardım eden isteklerine ulaşabilmesi için onu destekleyen cesaretlendiren ve özellikle yükselendeki burca yerleşmişse kendisine benzeyen kişilere bağlanabilir.

juno 2. evde: güvenlik arayışı burada ön plandadır. Kişi, kendini güvende hissettiren, maddi ve fiziksel anlamda ona güven veren, ve fiziksel yönden ona yakın olan, yanında her zaman güvende hissedebileceği kişilere bağlanabilir.

juno 3. evde: iletişim arayışı burada ön plandadır. Kişi kendini rahatça ifade edebildiği, onu anlayan, kendini ifade etmesine izin veren, onu dinleyen, onunla konuşan ve onu zekasıyla etkileyebilecek kişilere bağlanabilir.

juno 4. evde: duygusal güvenlik ve ait olma arayışı burada ön plandadır. Kişi ona şevkat gösteren , onu koruyan, nasıl hissettiğine ve ne istediğine önem veren, ve kendini ona ait hissedebileceği duygusal kişilere bağlanabilir.

juno 5. evde: beğenilme, yüceltilme ve takdir edilme arayışı burada ön plandadır. ona kendini değerli ve sahnede hissettirebilen, enerjisiyle onu etkileyebilen birlikte eğlenebileceği, hayatın tadını çıkarabileceği yaratıcı ruhlu kişilere bağlanabilir.

juno 6. evde: hizmet ve yardım arayışı burada ön plandadır. onun için herşeyi kolaylaştıran, ona hizmet edebilecek, günlük işlerinde ona yardım eden analitik zekalı, doğal ve alçakgönüllü kişilere bağlanabilir.

juno 7. evde: birlikte hareket edebilme anlayışı burada ön plandadır. hayatına denge, uyum, ahenk, güzellik katan, onunla birlikte vakit geçirmeyi seven, ona danışan, fikrini soran ve kendi de fikir alabileceği, güzel yada yakışıklı bulduğu romantik ve sanatçı ruhlu kişilere bağlanabilir.

juno 8. evde : tutku ve cinsel çekim arayışı burada ön plandır. ona en derin tutkularla bağlanabilecek, onu köklü dönüşümlerden geçirebilecek, onun için kendini ateşe atabilecek tutkulu, derin, onunla bir olabilen hatta onda yok olabilen, çekici, güçlü ve karizmatik, gizemli ve çözemediği kişilere bağlanabilir.

juno 9. evde: ögrenme ve bilgeleşme arayışı burada ön plandadır. ufkunu genişletebilen, ilahi ve felsefi yönden ona geniş bilgiler aktarabilen, birlikte seyahat edebileceği, gezip görüp ögrenebileceği, hayatı birlikte keşfedebileceği, önyargıdan uzak, anlayışlı, bilge ve seyyah ruhlu kişilere bağlanabilir.

juno 10. evde: zirvede hissetme arayışı burada ön plandadir. Hayatına düzen getirebilen ve hayatını onun yerine organize edebilen, toplumsal statüsünü yükseltebilecek, ona çalisma, azim ve şevk aşılayabilen, gerçekleri gösterebilen, ayağını yere sağlam basabilmeyi ögretecek, iradeli, güvenilir ve onu toplumsal alanda güçlü hissettiren mantıklı ve kariyer sahibi kişilere bağlanabilir.

juno 11. evde: sosyallik, bağımsızlık ve farkındalık arayışı burada ön plandadır. ona farklı yönden bakabilmeyi gösterecek, ona arkadaşça davranabilen, sosyal gruplarla ve arkadaş topluluklarıyla birlikte onunla vakit geçirebilen, ona farkli, aykırı ve marjinal bir ilişki yaşatabilen, ona kendini farkli ve özgür hissettirebilen, keşifci, akıllı ve dahi ruhlu kisilere bağlanabilir

juno 12. evde: fedakarlık arayışı burada ön plandadır. Onun için herşeyden vazgeçebilecek, ona bağlılıktan öte bağımlı olabilecek, onda çözülüp, onunla adeta bir bütün olabilecek kişilere bağlanabilir.

juno burçlarda

juno koçta: cesur, savaşçı, atılgan, iddialı, risk almayi seven sportif, sıcak, konuşkan, çocuksu, enerjik, hareketli, iyi niyetli, direkt hareket eden ve konuşan, agresif, bencil, bireysel, cesaretlendiren, insiyatif alan, objektif, dışa dönük, dürüst maskülen bir partner.

juno boğada: güvenilir, sabit, mütevazi, koruyucu, dayanıkli, kararli, maddiyata önem veren, rahatına ve lükse düşkün, kıskanç, sahiplenici, istikrarlı, tutarlı, değişime kapalı, riski sevmeyen, sabırlı bir partner.

juno ikizlerde:değişken, rasyonel, mantıklı, anlayışlı, neşeli, sosyal, zeki, entellektüel, meraklı, ögrenmeyi seven, konuşkan, espirili, esnek, hareketli, yüzeysel, sabırsız, çabuk sıkılan, çok yönlü bir partner.

juno yengeçte: empatik, kırılgan, vicdanlı, fedakar, gelenekçi, duygusal, geçmisine, aile kavramina ve hatıralarına düşkün, anaç, kaprisli, koruyucu, hassas, besleyici  bir partner.

juno aslanda: yönetici, enerjik, aktif, kendine güvenen, eğlenceli, cömert, gösterişli, yaratıcı, kendini beğenen, merkezde olan, ilgi ihtiyacında, hükmedici baskıcı bir partner.

juno basakta: detaycı, analitik zekali, mükemmelliyetçi, sağlığına düşkün, yardımcı, sorgulayıcı, stratejik, pratik, calişkan, takıntılı, temiz, titiz, doğal bir partner.

juno terazide: diş görünüşüne ve estetiğe önem veren, ikili ilişkilerde başarılı, zarif, nazik, tarafsız, uyumlu, flörtöz, dengeli, uzlaşmacı, diplomatik, kararsız, yüzeysel, tartışmadan hoşlanmayan politik bir partner.

juno akrepte: tutkulu, sezgisel, hassas, derin, ketum, sahiplenici, karizmatik, sessiz, gizemli, kıskanç, intikam duygusu yüksek, seksi, güçlü bir partner.

juno yayda: iyimser, hoşgörülü, esnek, felsefik, filozofik, maceracı, erdemli, bilgili, abartmayı seven, fanatik, vizyon sahibi, gezmeyi, okumayı seven, anlayışlı bir partner.

juno oğlakta: çalışkan, organize, disiplinli, mantıklı, gerçekçi, klasik, hırslı, inatçı, ayaklari yere sağlam basan, sorumluluk sahibi, mesafeli, otoriter, başarılı bir partner.

juno kovada: farklı, orjinal, özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün, hümanist, arkadaşça, sosyal, değişime açık, yenilikçi, akıllı, marjinal asi bir partner.

juno balikta: fedakar, duygusal, mistik, merhametli, romantik, alıngan, kırılgan, anlayışlı, teslimiyetçi, hayal gücü yüksek, sezgisel  bir partner.

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/08/23/juno-2/feed/ 1 547
Ceres (Demeter) http://astrohermes.com/index.php/2015/08/21/ceres/ http://astrohermes.com/index.php/2015/08/21/ceres/#respond Fri, 21 Aug 2015 09:23:47 +0000 http://astrohermes.com/?p=486 [...]]]> Ceres (Demeter)

Ceres Mitolojide.

ceres hasat tanrıçasi olarak bilinir ve insanlar için ekilmis olan bereketli topraklari ifade eder. sembolündeki yarım daire ruhsallığı, altındaki artı işareti ise maddeyi anlatır.

Ceres'in mitolojik hikayesi: Demeter(Ceres), çok sevdiği kızı persephone ile birlikte yaşarken bir anda toprak yarıliyor ve yeraltı tanrısı Hades persephone yi yeraltına çekiyor ve kaçırıyor ve onu tanrıçası yapmak üzere ona zorla sahip oluyor. Demeter(ceres), kızını arıyor, umutsuzluk ve çaresizlik içinde yemeden içmeden kesiliyor. Ne kendini besliyor, ne insanları besliyor ve yas içine giriyor bu yüzden toprak kuruyor, hasat olmuyor herseyden vazgeçiyor. Kral Zeus(Jüpiter), Hermes'i(merkür) Hades'e (Plüton) gönderiyor ve kızını geri göndermesini istiyor. Hades(Plüton), bu isteği şartlı plarak kabul ediyor ve kıza bir nar yediriyor sonra bırakıyor. Persephone yer altından bir şey yediği için yılın 3 ayını yeraltında geçirmek zorunda kalıyor. Böylece yılın 3 ayını yeraltında, 9 ayını ise yeryüzünde geçiriyor. Bu yüzden ceres, yılda 3 ay toprağı beslemiyor bu yüzden kış mevsimi yaşanıyor.

Hades'in bulundugu yer, ölüler diyarıdır ve ceres beslemeyle ve annelikle alakalıdir bu yüzden biraz Ay' a da benzer. haritamizda ceres çok sert açılar alıyorsa fiziksel ve ruhsal alanda beslenme sorunumuz olduğunu anlatıyor.

Doğum haritamizda ceres'in olduğu yer ayni zamanda en çok hangi alanda intikam aldığımızı ve en çok bu alanda beklentilerimiz gerçekleşmediğinde üzüntü duyduğumuzu gösterir.

Ceres ayni zamanda hem fiziksel hem duygusal beslenmeyi ve beslemeyi anlatiyor. bizi neyin besledigini ve bizim etrafimizdaki insanlari ne aracılığı ile beslediğimizi yerleştiği ev, ne şekilde ve nasil beslendiğimizi ve beslediğimizi ise bulunduğu burç belirliyor. Ayni zamanda başkalarini ve kendimizi en çok hangi alanda önemsediğimizle de ilgili.

Haritamizda ceres'in bulunduğu alan, genel anlamda nasıl ve ne sekilde beslendiğimizi ve beslediğimizi, ayni zamanda besinimiz kesildiğinde nasıl ve ne şekilde tepkiler verdiğimizi, koşulsuz  sevgi ve ilgi ihtiyacımızı nasıl karşıladığımızı ve nasıl dışarıya yansıttığımızı, karşımızdan neler beklediğimizi ve nelerin kendimizi sevmemizi ve onaylamamızı sağladığını ve nelerin kendimizi reddetmemize sebep olduğunu gösteriyor.

ceres evlerde:

ceres 1. evde ise; kişiyi, ihtiyacı olanlara destek olmak ve bireysel hareket etmek besler ve herkese adeta anne gibi davranır besler ve korur. haksızlığa uğramış kişileri savunur, kişileri bedensel olarak beslemek ve korumak kişinin ihtiyacı haline gelmistir. muhtaç olan kişilere yardım etmeye içgüdüsel olarak çekilir ve yardima ihtiyacı olanların her zaman yanında olur aynı zamanda insanlardan da aynı desteği bekler bedeni ve bireyselliği kişi için çok önemlidir. Kişi, bedenine ve bireyselliğine karşı kutsal bir bağla bağlanabilir. bir başkasına bağlı olmak, hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve birlikte hareket etme zorunluluğu kişinin besinini kaybetmesine sebep olabilir.

ceres 2. evde ise; kişi sahip oldugu maddi manevi değerlerinden, güvende olmaktan, bedensel ihtiyaçlarının karşılanmasindan, lüks yaşamdan ve para kazanmaktan beslenir, etrafindakileri de maddi destek sağlayarak ve onları maddi ve fiziksel yönden güvenceye alarak ve bedensel ihtiyaçlarını karşılayarak besler. Ayni zamanda kendisinin de maddi manevi güvence içinde olmasi çok önemlidir. maddi güvencesinin tehlikeye girmesi, kişinin adeta besin kaynağının kesilmesi anlamına gelir bu yüzden kişi sahip olduklarina karşı kutsal bir bağ duyabilir.

ceres 3. evde ise; kişi yakin çevresinden,   kardeşlerinden iletişim kurmaktan, konuşmaktan ve bilgiden beslenir ve yine yakın çevre ve kardeşlere karşı koruyucu ve besleyicidir. onlara karşı anne gibi davranabilir. Kişi, yakin çevre akraba ve kardeşlik kavramini kutsal bir değer olarak algılayabilir ve onlara kutsal bir bağla bağlanır. yine bu kişilerden beklentisi fazla olabilir ve karşılanmadığında büyük üzüntü içine girebilir. yakın çevreden uzak kalmak kişide derin yaralara ve besin kaynağını kaybetmesine sebep olabilir.

ceres 4. evde ise; kişi ailesinden, evde olmaktan duygusal güvencesinin karşılanmasından, bir yere ve bir şeye ait olmaktan beslenir. Kişi aile ve yuva kavramina, köklerine ve hatıralarına kutsal bir bağla bağlanmıştır ve bunları kaybetmek kişide derin yaralara sebep olabilir. yine kişilere duygusal destek olmak kişi için vazgeçilmezdir ve kişilerin duygusal güvencelerini sağlayarak beslenir. ailesine güçlü bir bağla bağlıdir.

ceres 5. evde ise; kişi için çocukları, aşk ve hayatın tadini çıkarmak besin kaynağı halini almıstır. Aynı zamanda ceres 5. evde doğurganlığı da gösterebilir ve kişi çocuklarından ve sevgilisinden fazla beklenti içine girebilir beklentileri karşılanmadığında kişide derin yaralara sebep olabilir. kişi, çocuklarına ve sevgilisine karşı oldukça vericidir korur, kollar besler. ceres 5. evde ise spor, yaratıcı sanatsal faaaliyetler, sahnede olmak ve şans oyunları da kişide besin kaynağı halini alabilir.

ceres 6. evde ise; kişi, hizmet etmekten, çalışmaktan, kişilere faydalı olmaktan günlük hayatın aktifliğinden beslenir. Ayni zamanda iş arkadaşlarina karşı koruyucu besleyici ve verici davranışlar sergiler aynı karşılığı da onlardan bekler. Doğa ile başbaşa olmak hijyenik temiz düzenli ortam ve sağlıklı olmak kişinin vazgeçilmezleridir. kişi çalısmaya karşı kutsal bir bağla bağlanmıştır.İşsiz kalmak, günlük hayatın içinde amaçsız ve hareketsiz kalmak, faydalı olamamak, sağlığını kaybetmek kişinin besin kaynağını kaybetmesine sebep olabilir.

ceres 7. evde ise; birebir ilişkiler, evlilik, birlikte hareket etmek, kişilere danışmak fikir almak kişinin besin kaynağını oluşturur. Evlilik kavramına ve birlikteliğe, kişi kutsal bir bağla bağlanmıştır ve eşine çok düşkündür. Adeta eşini çocuğu gibi besler korur. Yine evlilik ve eşin varlıgı kişinin besin kaynağını oluşturur. Yanlız kalmak, tek başına hareket etmek zorunda kalmak ve ayrılık kişinin besin kaynağını kaybetmesine ve derin yaralar almasına sebep olabilir.

ceres 8. evde ise; Derin duygular, risk, dönüşüm metafizik, piskolojik konular, bilinmeyeni çözme çabası ve cinsellik kişinin besin kaynağını olusturur. kişileri piskolojik destekle onları birtakim dönüşümlere sevkederek ve kişilerle bütünleşip bir olarak ve kişilerin sorunlarını çözmeye çalışarak ve onlara psikolojik yönden destek olarak besler. bunları kaybetmek ise kişinin besin kaynağını kaybetmesine sebep olur.

ceres 9. evde ise; kişi ilimden, evrensel bilgiden, dini felsefi yönden vizyonunu genişletmekten beslenir ve ilmi geniş kitlelere yayarak kisileri besler. özgürlüğüne çok düşkündür. Gezmek, uzak kültürleri keşfetmek ögrenmek, okumak ve bunu kişilere aktarmak kisinin besin kaynağını olusturur. Özgürlüğünü kaybetmek, bilgiyi aktaramamak, eğitiminin engellenmesi kişinin besin kaynağıni kaybetmesine sebep olabilir.

ceres 10. evde ise; disiplin, kontrol, kariyer, başarma duygusu, statü, zirveye çikma birşeyleri gerçekliğe dönüştürme ve faydalı hale getirebilme ve kendini topluma  gösterme, kişinin besin kaynağını oluşturur. Kişi topluma kendini göstermekten ve toplumsal başarılardan beslenir. ve kişileri de organize ederek, onlarin hayatlarını düzene sokarak ve Kişilere mantıklı çözümler sunarak besler.

ceres 11. evde ise; kişi arkadaşlardan, sosyal çevreden gruplardan, marjinallikten, keşfetmekten, topluluklardan, sosyallikten beslenir. ekip ruhu kisi için çok önemlidir ve yine arkadaşlarını, toplumu ve sosyal çevresini besler. bireysel kaldığında ve toplumsal hedeflerinin peşinden gidemediğinde ve kısıtlandığında besin kaynağını kaybedebilir.

ceres 12. evde ise; kişi içine dönmekten, maneviyattan, ilahi olanla bütünleşmekten ve hayallerinden beslenir. Ayni zamanda Kişi, spritüel konulara, (ibadet, dua yoga vs) kutsal bir bağla bağlanmıştır. ihtiyaç sahiplerine yardim ederek, kişilerle bir olup bütünleşerek fedakarlik yaparak kişileri besler. Bu yerleşim besin kaynağıni kaybetmeyi de anlatabilir.

ceres burçlarda:

ceres'in burçlardaki konumu ise kişinin bu besleme ve beslenmeyi ne şekilde yapacağıni gösterir

ceres koçta; kişileri cesaretlendirerek, onları teşvik ederek, harekete geçirerek ve onlara öncülük yaparak besler, cesaretlendirilmeyle, harekete geçirilmekle ilk olmakla ve bireyselliği ile beslenir.

ceres boğada; kişileri, maddi manevi ve fiziksel güvenceye alarak besler, maddi manevi ve fiziksel güvencesinden, sahip olduklarindan ve para kazanmaktan beslenir.

ceres ikizlerde; kişileri, bilgiyi onlara aktararak ve onlarla iletisim kurarak besler, bilgiden, konuşmaktan, öğrenmekten ve yazmaktan beslenir.

ceres yengeçte;kişileri duygusal destek sağlayarak ve onlarin duygusal  güvenliklerini sağlayarak besler, ait olmaktan, empati kurmaktan ve duygusal guvenliğinin sağlanmasindan beslenir

ceres aslanda; kişileri yöneterek, idare ederek, yol göstererek ve yaratıcı fikirler vererek besler, eğlenerek, hayatın tadını çikarma ile yüceltilme ile ve sahnede olmakla beslenir.

ceres başakta; kişilere hizmet ederek, hayatı onlar için kolaylaştırarak, günlük islerinde onlara yardim ederek besler, çalışma ile, faydalı olma ile ve doğada vakit geçirme ile beslenir.

ceres terazide; kişilerin hayatında dengeyi sağlayarak, onlarin yaninda olarak, onlarla vakit geçirerek, birlikte olarak, birlikte hareket ederek besler, sanattan, estetikden ve partnerinden beslenir.

ceres akrepte: kisileri piskolojik yönden destek olarak, sorunlarına çözümler üreterek besler, bilinmeyeni çözmeye çalişarak, kendini gizleyerek, gözlem ile ve cinsellikle beslenir.

ceres yay; kisileri, onların ufkunu genişleterek, ilahi bilgiyi aktararak, eğiterek besler, okuyarak, gezerek, özgürlüğünden ve inançlarından beslenir.

ceres oğlak: kişilerin hayatini onlar için düzene sokarak, onları organize ederek besler, çalışmakla, yönetmekle, kontrol etmekle beslenir.

ceres kovada; kişilere farkli yönden bakmayı göstererek, onlara farkındalık kazandırarak besler, sosyallikten, umutlarından, kalabaliktan, değişim ve yenilikten, farkli olmaktan beslenir.

ceres balıkta; kişileri, onlara fedakarlik yaparak, affediciliği ve merhameti ile besler, yanliz kalmaktan, inzivadan, spritüellikten beslenir.

 

 

 

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/08/21/ceres/feed/ 0 486
Asteroit Nedir http://astrohermes.com/index.php/2015/08/20/asteroit-nedir/ http://astrohermes.com/index.php/2015/08/20/asteroit-nedir/#respond Thu, 20 Aug 2015 11:37:58 +0000 http://astrohermes.com/?p=475 [...]]]> Asteroit Nedir.

Zodyak burclar kuşağı, insan bilincinin döngüsüdür ve insan bilincinin tekamül süreciyle yakindan ilişkilidir. Bu yüzden burçlar kuşağı, koç burcu ile başlar ve en son balık burcu ile bütünlenir.

koç burcu benliğin başlangıcıdır, balık burcu ise benliğin çözülmesidir ve bunun sonucunda bütünlük gerçekleşir. Tekamül ise; benliği ile var edilen insanın, çeşitli aşamalardan geçerek sonunda balık burcunun manasina ulaşması ve özünün içinde çözülüp yok olmasi sonucunda özü ile bütünleşmesini, bir olmasini gerektirir. Bu aşamaya kadar insan, dünya(zaman) denilenen gerçeklik algısının içinde sahip olma denilen ilüzyon yüzünden beden denilen sınırlanmanın içinden kurtulmaya çalışıp durur. Ta ki sıfırlana kadar. Bütün dünyevi sıkıntılar bedene özgüdür. Tekamül sürecinde tek tek birşeyleri geride bırakırız, vazgeçeriz. Her seferinde birşeylerden kurtuluruz. bu yüzden koç burcu, hep birşeyleri oldurmaya çalışmanın temsili iken, balık burcu teslimiyeti temsil eder.

koç, boğa, ikizler, yengeç ve aslan burçları kişisel burçlardir. Son 4 burç olan yay, oğlak, kova ve balik burçlari kollektif burçlardir. Arada kalan başak, terazi ve akrep burçlari ise insan bilincinin dönüşüm sürecinin geçiş burçlaridir.

İlk 4 asteroit olarak kabul edilen Ceres, pallas, juno ve vesta asteroitleri ise bu geçiş burçlarıyla ilişkilendirilmiştir.

Bir başka ilişki ise; başak, terazi ve akrep burçlari, iki yılan takımyıldızının arasına yerleşmişlerdir. Yılan; ceres, pallas, juno ve vesta ile ilişkilendirilmiş ve dişil dönüştürücü güç olarak görülmüstür. Bu yüzden asteroitler aslında daha çok dişil ve içsel enerjilerimizi temsil eder.

güneş, merkür, venüs, ay ve mars, kişisel gezegenlerdir ve bireysel fonsiyonlarimizla ilgilidir. Mesela güneş kişinin benliğini, merkür zekasını, venüs özdegerilerini, ay duygularini ve amaçlarini temsil eder. jüpiter ve satürn ise toplumsal gezegenlerdir ve bireyselliğin ötesine geçmekle ilgilidir. Jüpiter ahlakla, satürn ise kanunlarla ilişkilidir. asteroitler ise çoğunlukla mars ve jüpiter arasina yerleştiği için kişisel bilinci, kollektif bilince bağlayan köprülerdir.

 

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/08/20/asteroit-nedir/feed/ 0 475