40°Novil açı (novile)

Ağustos 17, 2015 0

40°Novil açı (novile) 360\9=40 Bütün,daire\bitiş,başlangıç=tamamlanma,olgunlaşma,hazır hale gelme Novil açı, dairenin 9 a bölünmesiyle ortaya çıkan ve iki gezegenin birbirinden 40 derece uzaklikta olduğunu gösteren bir açıdır. Ayni zamanda 9.harmonik açısıdır. Ruhsal büyümeyle, olgunlaşmayla ve mükemmelleşmeyle alakalı görülür. Batı haritalarında da kullanılmakla birlikte, daha çok hint astrolojisinde eş haritası denilen navamsa haritalarında kullanılan açıdır. Geçmiş hayatlarla ve karmayla alakalı olduğu söylenir. Bu alanda karmik deneyim tamamlanmış ve karmik borç kalmamıştır. Bu gezegenler tam bir uyum ve bütünlük içindedir ve üst düzeyde […]