Açılar – WWW.ASTROHERMES.COM http://astrohermes.com Astroloji Bilgi ve Makale Sitesi Thu, 01 Sep 2016 18:37:35 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.15 100402512 Dengenin Sırrı Karşıt açının Sentezi http://astrohermes.com/index.php/2015/09/03/dengenin-sirri-karsit-acinin-sentezi/ http://astrohermes.com/index.php/2015/09/03/dengenin-sirri-karsit-acinin-sentezi/#comments Wed, 02 Sep 2015 22:50:22 +0000 http://astrohermes.com/?p=939 [...]]]> Dengenin Sırrı Karşıt açının Sentezi

Karşıt Açı.

Astrolojide karşıt açı, iki gezegenin zıt burçlara yerleşmesi sonucu birbirini tam karşıdan direkt görmesiyle oluşur. 

Satürn doğasındadır. Bu yüzden klasik astrolojinin en zorlu açısıdır. Hayatımızdaki engeller ve kutuplaşmalar sonucu, istemediğimiz olaylarla karşı karşıya kalmamıza sebep olur. Karsıt açının doğasında, kutuplaşma ve durdurma vardır. 

 birbirine karşıt konumda duran iki dairenin birbirine bir bağla bağlanışı gibidir. Herşey bu ince çizgide gizlidir. 

      360/2=180

360 sayısı dairedir, bütündür, 2 ise dualitedir, kutuplaşmadır, ikiliktir. 180 ise zıtlıktır, tersliktir. Bir cismi 180 derece döndürdüğümüzde bulunduğu pozisyona göre tam ters yöne yerleşir.

Bir şeyi algılayabilmemiz için onun zıttının var olması gereklidir. zıttının var olabilmesi ise, bir bütünü ikiye bölmekten geçer. Fakat bu şekilde ulaştığımız algı, sonucu bize her zaman ters gösterir. Bu yüzden algıladığımız şeyi, zıttı ile sentezleyip olayın bütününü görebilmemiz gereklidir. Bu da denge demektir. 

Haritamizdaki 180 derecelik açıya gelecek olursak, bir gezegen, 180 derece yaptığı bir gezegene, kendi doğasının enerjisini dengesiz bir şekilde aktarır. Bu, adeta aynı konuda iki zit bakış açısına sahip iki insanın, kendi görüşünü birbirlerine şiddetli bir şekilde aktarmaya çalışması ve bu yüzden birbirlerinden kaçıp uzaklaşmaya çalışması, ya da birbirini durdurması gibidir. Oysa ikisinin görüşleri birbirini tamamlayan bir bütünün iki yarisi gibidir.

Bu yüzden hayatımızdaki düğümler, engeller ve zorluklar, zıt konumda yerleşmiş olan ve bunun sonucunda, zihnimizde bu gezegenlerin manalarını temsil eden konularda bir kutuplaşma oluşmasından kaynaklanır. Eğer bu karşıtlığa olumlu açı ile bağlanmış üçüncü bir gezegen yoksa kişi bu iki uçta gidip gelir. 

Bunun çözümü ise, bir araya getirmekte zorlandığımız bu iki gezegenin manalarını birleştirebilmekten geçiyor. Yani bir uçtaki gezgen ne istiyorsa, diğer uçtaki gezegen onun istediğini gerçekleştirebilme potansiyeline sahiptir. Bu durumda zihnimizde birbirlerine engel olduğunu düşündüğümüz kavramlar, aslında birbirine çözüm ve çıkış yollarını gösterebilirler. 

"Sıkıntıdan kurtuluşa giden gizli yol , o sıkıntının içindedir…"

Haritamızda birbirine 180 derece yapmış olan iki gezegenin manalarını nasıl birleştiririz:

Haritamizda Güneş-Ay arasında karşıt açı varsa hedefler ve istekler, bilinç ve içgüdü(bilinçaltı), duygular ve irade arasında bir kutuplaşma yaşar ve iki uçta gider geliriz. Belki isteklerimiz, içgüdülerimiz ve duygularımız hedeflerimizi, seçimlerimizi ve bilinçli tercihlerimizi engelliyor gibi hissederiz fakat duygularımızı ve isteklerimizi hedefe ulaşabilmek için merdiven yapıp o yolda ilerlemeye çalışırsak bu enerjiyi birleştirmiş ve hedeflerimize ulaşma şansı elde etmiş oluruz. Aynı zamanda isteklerimizi de bu ulaştığımız hedef sayesinde yerine getirebiliriz.

Birkaç örnek vermek gerekirse; Bu karşıtlık boğa akrep aksında ay akrepte 1. evde ve güneş 7. evde boğada ise kişi bilinmeyen ölüm ötesi metafizik konular ile ilgili danışmanlık yapabilir ve bu işten maddi güvencesini sağlayabilir. 

merkür 5. evde aslanda, güneş 11. evde kovada ise kişi yaratıcı zekasi ile sahnede olma yeteneğini, toplumu aydınlatma hedefi ile sentezleyip iyi bir yazar olabilir.

neptün venüs arasında karşıt açı varsa ilişkilerle ilgili yaşadığı hayalkırıklıkları ile beste yapabilir, sanat yeteneğini keşfedebilir yada artistik sanatsal enerji ile aldatma, inandırma, yanıltma enerjisini sentezleyip iyi bir oyuncu olabilir.

plüton ve merkür arasında karsıt açı varsa, zekasını yıkım enerjisine odaklamak yerine iyi bir korku senaryosu yazarı olabilir.

Satürn ve güneş arasındaki karşıt açıda ise kişi hedeflerini engelleyen korkuları ile izole yaşamayı bırakıp, korkuları ile yüzleşip böylece hedeflerine ulaşabilir.

Dengelenmiş karşıt açı ile dengelenmemiş karşıt açı arasındaki fark: 

Delilik ile dahilik arasında ince bir çizgi vardır…

 

Karşıt açının sembolüne bir daha bakacak olursak, herşey bu ince çizgide gizlenmiştir demistik.

birbirine karşıt açi yapmış iki gezegenin manalarını birbirine bağlamadığımız takdirde, ikisi de birbirine zıt yönlerde ve uç noktalarda enerji çıkarır. İkisinin manasını birbirine bağlarsak, ikisi de orta noktada birleşip uç noktalarda çıkan zararlı enerji, böylece faydalı ve birbirine çalışmaya başlar.

Aynı açı, dengelenmediğinde kişinin zararlı alışkanlık ve bağımlılıklarla kendini kurban etmesine sebep olurken, dengelendiği takdirde kişinin başarılı bir sanatçı olmasına sebep olabilir.

Aynı açı dengelenmediğinde, kişinin dürtülerini uç noktada yaşamasına sebep olarak, kontrolü kaybetmesine ve şiddete yönelmesine sebep olabilirken dengelendiği takdirde cesareti ile başarı yakalayabilmesine sebep olabilir.

Bazen başarılı bir cerrahın ve başarılı bir seri katilin haritasında aynı karşıt açı bulunduğu görülebilir. Aradaki ince çizgi, birinin bu enerjiyi dengelemiş olmasından kaynaklanır.

Aynı açı dengelenmediği takdirde, akıl hastalığına sebep olabilirken, dengelendiği takdirde Dünyayı değiştiren bir dahi de çıkarabilir. 

Bu yüzden delilik ile dahilik arasındaki o ince çizgi, iki zıt kavramı birbirine bağlayarak, iki zıttı aynı anda görebilmeyi başarmak demektir.

Karşıt açının dengelenmesi,  tekamülümüz ile ilgilidir. Ruhsal gelişimimize sebep olabilecek açılıma, zıtlıkların çözümüne ulaşma çabası sebep olur. Sıkıntı ve engellerden kurtulmak için çözüm arama çabası, kendimizi geliştirmemizi sağlar. Bu yüzden zorlu açılar altında doğmayı seçmiş olan bir ruh, aslında yüksek manevi dereceyi hedeflemiş demektir.

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/09/03/dengenin-sirri-karsit-acinin-sentezi/feed/ 1 939
Açıların orb toleranslari http://astrohermes.com/index.php/2015/08/19/acilarin-derece-toleranslari/ http://astrohermes.com/index.php/2015/08/19/acilarin-derece-toleranslari/#respond Wed, 19 Aug 2015 08:21:51 +0000 http://astrohermes.com/?p=458 [...]]]> Açıların orb toleranslari

Açı                             Işıklar           Diğer

kavuşum(0°):              10°                8°

Karşıt(180°):                10°                8°

Üçgen(120°):                10°                8°

Kare(90°):                     10°                8°

Sekstil(60°):                  8°                  6°

Minörler:                      3°                  2°

arap nok.                      5°                  5°

Sabit yildizlar             1°30'            1°30'

 

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/08/19/acilarin-derece-toleranslari/feed/ 0 458
40°Novil açı (novile) http://astrohermes.com/index.php/2015/08/17/novile-aci-40/ http://astrohermes.com/index.php/2015/08/17/novile-aci-40/#respond Mon, 17 Aug 2015 15:15:33 +0000 http://astrohermes.com/?p=436 [...]]]> 40°Novil açı (novile)

360\9=40
Bütün,daire\bitiş,başlangıç=tamamlanma,olgunlaşma,hazır hale gelme
Novil açı, dairenin 9 a bölünmesiyle ortaya çıkan ve iki gezegenin birbirinden 40 derece uzaklikta olduğunu gösteren bir açıdır. Ayni zamanda 9.harmonik açısıdır. Ruhsal büyümeyle, olgunlaşmayla ve mükemmelleşmeyle alakalı görülür. Batı haritalarında da kullanılmakla birlikte, daha çok hint astrolojisinde eş haritası denilen navamsa haritalarında kullanılan açıdır.

Geçmiş hayatlarla ve karmayla alakalı olduğu söylenir. Bu alanda karmik deneyim tamamlanmış ve karmik borç kalmamıştır. Bu gezegenler tam bir uyum ve bütünlük içindedir ve üst düzeyde tezahür eder. Bu alanda yük kalmamış ve artik ruhsal büyüme başlamıştır. Novil açı kulluktur ve kişi bütüne hizmet etmektedir. Bir döngü tamamlanmıştır ve yeni döngüye geçmeden önce testten geçmeyle ilgilidir. Sizi tutan şeyin ne olduğunu gösterir. Bu sayede geçmişi serbest bırakırsıniz.

Bazı şeyleri yaparsıniz, sırf huzur ve mutluluk verdiği için yaparsınız. Ne için yaptığıniz ya da size faydasi olup olmaması önemli değildir, bir çıkar ya da karşılik yoktur. Yalnızca bir duygudur karşılığı "huzur ve mutluluk".

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/08/17/novile-aci-40/feed/ 0 436
Plüton’un Kişisel Gezegenlere Yaptığı Açılar. http://astrohermes.com/index.php/2015/08/15/plutonun-kisisel-gezegenlere-yaptigi-acilar/ http://astrohermes.com/index.php/2015/08/15/plutonun-kisisel-gezegenlere-yaptigi-acilar/#respond Sat, 15 Aug 2015 16:56:16 +0000 http://astrohermes.com/?p=415 [...]]]> Plüton'un Kişisel Gezegenlere Yaptığı Açılar.

plüton güneş açısı

Bu yerleşimde plüton, kişinin benliğini ve egosunu kullanır. kavuşumda, ego çok güçlüdür ve tutku halini almıştır. Kişi, yönetmeye ve baskı kurmaya şiddetli bir arzu duyar. Egosu sayesinde içindeki karanlıkla yüzleşmek zorunda kalabilir. Olumlu açılarda enerji daha dengeli akar ve  zararlı bir evde değilse kişi gücünü faydalı bir şekilde kullanıp, kendini dönüştürebilen,  güçlü yönetme yeteneği ile başarı elde edebilen ve bunu tutkuya dönüştürmeden yapan, kendine güvenen güçlü bir yapıya sahip olurken, olumsuz açılarda aşırılıklar, güç savaşları, dominatlık ve yıkımlar söz konusu olabilir. Yönetme arzusu saplantı halini alabilir. Kişi hedeflerine ulaşabilmek adına her türlü yolu deneyebilir.

plüton ay açısı

Bu yerleşimde plüton güdüselliğe hükmederek, duyguları, bilinçaltını ve içgüdüleri kullanır. Kavuşumda, tutkular ve arzular kişi tarafından içgüdüsel bir tepki gibi algılanır.  Kişi,  güç elde etmek için duygularını kullanabilir ve duyguları sayesinde içindeki karanlıkla yüzleşmek zorunda kalabilir. Bilinmeyene ve tehlikeye karşı güdüsel bir şekilde çekilir. Duygularının yoğunluğu ile karşısındaki kişiyi esir almaya çalışabilir. Ya da kendi duygularının esiri olabilir. Güç elde etme arzusu, burada besin halini almıştır ve kişi, yıkımlarla, krizlerle beslendiğinin farkına varmayabilir. Bu kavuşum hangi evde ise o alanda yaşanan duygusal krizler ve yıkımlar kişiyi güçlendirip dönüştürür. Kişi, eğer farkındalık kazanır da bu kavuşumu yönetmeyi öğrenirse bilinçaltını kontrol edebilir ve bilinçaltını dönüştürebilir. Aynı zamanda diğer kişilerin bilinç altlarına da hükmedebilir. Olumlu açılarda, kişi derin duygulara ve yüksek sezgi yeteneğine sahip olurken, olumsuz açılarda kişi, acıyla ve yıkımla beslenebilir ve içgüdülerini kişilere yıkım yaşatarak doyurabilir. Yine olumsuz açılarda, kişi duygusal manipulasyon uygulama ve bu şekilde istediğini yaptırma yoluna gidebilir. Kişileri duygusal yönden kendine bağımlı hale getirme arzusu duyabilir.

plüton merkür açısı

Bu yerleşimde plüton, kişinin zihnine hükmederek, saplantılı düşüncelere sebep olabilir. Kişi, kendi fikirlerinin, düşüncelerinin ve bu fikirleri başkasına kabul ettirme arzusunun esiri olabilir ve bundan ayrı bir haz alabilir. Kavuşumda,  düşünceleri tutkular, arzular ve korkular yönetebilir, düşüncelere bu duygular şekil verebilir. Yine kavuşumda zihin enerjisi çok yüksektir müthiş bir zihinsel odaklanma yeteneği vardır. Sezgiler çok güçlüdür ve söylenen sözlerin altında yatan niyeti hemen sezer. zihin kontrolü ve zihin enerjisi ile kişileri dönüştürebilme yeteneği vardır fakat, bu yönünü genelde yıkım yaşatarak, intikam almak şeklinde kullanma eğilimindedir çünkü bu yönüyle kişilere hükmetme arzusuna kapılabilir ve bu arzunun esiri olabilir.  metafiziğe karşı yeteneklidirler. olumlu açılarda, güçlü konsantrasyon, sezgileri pozitif amaçlar için kullanma ve yüksek irade gücü verirken, olumsuz açılarda zihni yıkıcı kullanma arzusu, düşüncelerini zorla kabul ettirme çabası, başkalarını değiştirme tutkusu, düşünceleri gizleme, tehlikeli ve saplantılı düşünceler, kişileri zekası ve cümleleri ile ezme, gizli ve tehlikeli olaylara çekilme söz konusu olabilir. Bu yerleşimde kişi, içindeki karanlıkla zekası aracılığı ile yüzleşmek zorunda kalabilir.

plüton venüs açısı

Bu yerleşimde plüton, ilişkiler ve sahip olma arzusu aracılığı ile, kişiyi içindeki karanlıkla yüzleşmek zorunda bırakabilir. Kavuşumda, kişi dış görünüşüne, sahip olma arzusuna ve bedensel hazlara tutkuyla bağlanabilir. İstediklerine sahip olmak için sonuna kadar savaşıp, ilişkilerde gücü ve yönetimi her zaman elinde tutmak isteyebilir. Doğa üstü ve metafizik konulara çekilir, bilinmeyeni çözmeye karşı güçlü bir istek duyar. Olumlu açılarda çekicilik ve güzellik verir. Kişi, ilişkilerde oldukça tutkuludur, kıskançtır ve aşkı derinden yaşar, sadakatlidir.  kişiler üzerinde doğal bir çekim alanı vardır. İlişkilerde kontrol ve idare etmekte yeteneklidir. Olumsuz açılarda, kişi travmatik ilişkilere çekilir. adeta, enerjisel olarak onu yıpratacak, yıkımlar yaşatacak, onu tehlikeye sokacak kişileri bulur. yine kendisi de arzunun, tutkunun ve sahiplenme duygusunun haddi aşması sonucu aşkı ve nefreti bir arada yaşayan, ilişkilerde paranoyak ve yıkıcı davranabilen, zarar verme eğiliminde olabilir. İlişkilerde, sahiplenme ve kontrol etme saplantı halini alabilir.

plüton mars açısı

Bu yerleşimde plüton, kişinin dürtüselliğini ve öfkesini kullanır. Kişi, dürtüsel tutkusu ve yıkıcı öfkesi aracılığı ile içindeki karanlıkla yüzleşebilir. Kavuşumda, tehlikeye karşı dürtüsel bir arzu duyabilir ve risk tutkusuyla kendini tehlikeye atabilir. Engelleyici açılar yoksa, kişiyi suça eğilimli yapabilir. kişi, hayvani yönünün tüm karanlık yönleriyle yüzleşebilir. fiziksel enerji çok yüksektir. Olumlu açılarda, zararlı evlerde yerleşmemişse, kişi bu yüksek enerjiyi pozitif bir alana yönlendirebilir. Mesela fiziksel güç gerektiren alanlarda (spor vs.) büyük başarılara imza atabilir. kişiye korkusuz ve cesur bir yapı verir ve bedenin kendini yenileyebilmesini sağlar, bağışıklık sistemi çok güçlüdür. Eğer zararlı evlere yerleşmişse, olumlu açılar dahi olumsuz enerjinin daha kolay akmasını sağlayacağı için zararlı sonuçlara sebep olabilir. Olumsuz açılarda ise kişi, kazanmak uğruna ölümü bile göze alabilir. Oldukça tehlikeli kişilerdir. İrade çok güçlüdür, elde etmek istediği şeye tutkuyla ulaşmak ister, bu konuda takıntı ve saplantılara girebilir. kişinin dürtülerini arzuları yönetiyordur ve bu birçok şeyi kaybetmesine sebep olabilir.

]]>
http://astrohermes.com/index.php/2015/08/15/plutonun-kisisel-gezegenlere-yaptigi-acilar/feed/ 0 415