Dengenin Sırrı Karşıt açının Sentezi

Eylül 3, 2015 1

Dengenin Sırrı Karşıt açının Sentezi Karşıt Açı. Astrolojide karşıt açı, iki gezegenin zıt burçlara yerleşmesi sonucu birbirini tam karşıdan direkt görmesiyle oluşur.  Satürn doğasındadır. Bu yüzden klasik astrolojinin en zorlu açısıdır. Hayatımızdaki engeller ve kutuplaşmalar sonucu, istemediğimiz olaylarla karşı karşıya kalmamıza sebep olur. Karsıt açının doğasında, kutuplaşma ve durdurma vardır.   birbirine karşıt konumda duran iki dairenin birbirine bir bağla bağlanışı gibidir. Herşey bu ince çizgide gizlidir.        360/2=180 360 sayısı dairedir, bütündür, 2 ise dualitedir, kutuplaşmadır, ikiliktir. 180 ise zıtlıktır, tersliktir. […]

Açıların orb toleranslari

Ağustos 19, 2015 0

Açıların orb toleranslari Açı                             Işıklar           Diğer kavuşum(0°):              10°                8° Karşıt(180°):                10°                8° Üçgen(120°):                10°                8° Kare(90°):         […]

40°Novil açı (novile)

Ağustos 17, 2015 0

40°Novil açı (novile) 360\9=40 Bütün,daire\bitiş,başlangıç=tamamlanma,olgunlaşma,hazır hale gelme Novil açı, dairenin 9 a bölünmesiyle ortaya çıkan ve iki gezegenin birbirinden 40 derece uzaklikta olduğunu gösteren bir açıdır. Ayni zamanda 9.harmonik açısıdır. Ruhsal büyümeyle, olgunlaşmayla ve mükemmelleşmeyle alakalı görülür. Batı haritalarında da kullanılmakla birlikte, daha çok hint astrolojisinde eş haritası denilen navamsa haritalarında kullanılan açıdır. Geçmiş hayatlarla ve karmayla alakalı olduğu söylenir. Bu alanda karmik deneyim tamamlanmış ve karmik borç kalmamıştır. Bu gezegenler tam bir uyum ve bütünlük içindedir ve üst düzeyde […]

Plüton’un Kişisel Gezegenlere Yaptığı Açılar.

Ağustos 15, 2015 0

Plüton'un Kişisel Gezegenlere Yaptığı Açılar. plüton güneş açısı Bu yerleşimde plüton, kişinin benliğini ve egosunu kullanır. kavuşumda, ego çok güçlüdür ve tutku halini almıştır. Kişi, yönetmeye ve baskı kurmaya şiddetli bir arzu duyar. Egosu sayesinde içindeki karanlıkla yüzleşmek zorunda kalabilir. Olumlu açılarda enerji daha dengeli akar ve  zararlı bir evde değilse kişi gücünü faydalı bir şekilde kullanıp, kendini dönüştürebilen,  güçlü yönetme yeteneği ile başarı elde edebilen ve bunu tutkuya dönüştürmeden yapan, kendine güvenen güçlü bir yapıya sahip olurken, olumsuz açılarda […]