İRFAN ÖĞRETİLERİ ERMİŞLERİN ERMİŞİ HERMES THOT

Ekim 9, 2015 0

HERMES THOT Metin Bobaroğlu İki binli yıllara girdiğimiz söylenen bugünlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de heyecanlı kutlamalar yapıldı. Ortak bir kabul ve mutluluğu paylaşmak çok güzel. Dünya insanının bu tür barış ve mutluluk kutlamalarına çok gereksinimi var doğrusu. Ancak başka bir yönüyle bakıldığında insanlık tarihi geçtiğimiz bin yıl içine sıkıştırılmış olmuyor mu? Bu milenyumlu (bin yıllı) tarihlerin başlangıcı milat (doğum) olarak kabul edilmiştir. Milat yani İsa’nın doğumu, tüm insanlık tarihi için bir dönüm noktası olduğunda, bütün tarihsel olaylar bu […]

Hermes

Eylül 25, 2015 0

Hermes. Hermes Roma mitolojisinde Merkür olarak anılır. Güneş'e en yakın gezegene onun adı verilmiştir. Hermes'in aslen Mısır Mitolojisi'ndeki Thot olduğu iddia edilmektedir. Bazı düşünürler Hermes'in islam mitolojisindeki İdris olduğu kanaatindedirler. Hermes veya İdris geleneği Babil, Mısır ve Yunan düşüncelerinin temeli olmakla birlikte İslam düşüncesi'nin de temelini oluşturan yabancı kaynaklardan sayılır Hermetizm adının sonundaki “izm” sonekine bakılarak ilk bakışta bunun günümüzdeki bir felsefi akım olduğu sanılabilirse de, felsefi bir akım değildir. Kimilerine göre Hermes Trismegistus bir inisiye idi, dolayısıyla öğretisi ezoterik bilgilerden oluşuyordu. Eski Yunan yazarlarına göre bu ezoterik öğreti Mısır’ın özellikle Teb ve […]

Plüton’un Kişisel Gezegenlere Yaptığı Açılar.

Ağustos 15, 2015 0

Plüton'un Kişisel Gezegenlere Yaptığı Açılar. plüton güneş açısı Bu yerleşimde plüton, kişinin benliğini ve egosunu kullanır. kavuşumda, ego çok güçlüdür ve tutku halini almıştır. Kişi, yönetmeye ve baskı kurmaya şiddetli bir arzu duyar. Egosu sayesinde içindeki karanlıkla yüzleşmek zorunda kalabilir. Olumlu açılarda enerji daha dengeli akar ve  zararlı bir evde değilse kişi gücünü faydalı bir şekilde kullanıp, kendini dönüştürebilen,  güçlü yönetme yeteneği ile başarı elde edebilen ve bunu tutkuya dönüştürmeden yapan, kendine güvenen güçlü bir yapıya sahip olurken, olumsuz açılarda […]