Astrolojide Evlerin Güç Dengeleri

Astrolojide Evlerin Güç Dengeleri.

Astrolojide Evler.

Astrolojide evler, haritamizi 12 parçaya bölen ve hayatımızın farklı hayat alanlarını gösteren bölümlerdir. Gezegenlerin haritamızdaki güçlerini anlamamız konusunda evler oldukça önemlidir. Bir gezegen haritada ne kadar güçlü yerleşirse, kendi doğasının özelliklerini haritaya ve aynı zamanda hayatımıza o kadar güçlü bir şekilde aktaracak demektir.

Burçlar zodyağın 12 farklı enerji alanını gösterirken, bir haritanın içerisinde evler ise gezegenlerin temsil ettiği enerjilerin hayatımızın hangi alanlarında açığa çıkacağını gösterir. Bir evde yerleşmiş gezegen retro ise, tekrarlayan sorunlar, tekrar tekrar gündeme gelen problemler ve gecikmelerle karşı karşıya kalabiliriz.

Bir ev sıkıştırılmış ise, yani bir burcu hiç bir ev kesmiyorsa ve o ev arada kalmışsa, aynı zamanda 180 derece karşısındaki ev de sıkıştırılmıştır ve bu durumda bu burçların ve bu evlere yerleşmiş olan gezegenlerin özelliklerini, kişinin ifade etmesi konusunda bir zorlanma, sıkışma ve arada kalmışlık etkisi verir. Kişi, hayatındaki olaylar ve başına gelenler bazında, ya da bu enerjiyi ortaya çıkarabilme ile ilgili çok rahat değildir. Bu durumda, transitler sırasındaki geçişler bu sıkışmış evlerden geçerken, bu burçların ya da bu evlere yerleşmiş olan gezegenlerin birikmiş olan enerjisini aktive eder ve uzun süre içerde kalan enerji, güçlü ve patlar şekilde açığa çıkar. Bu olumsuz olabileceği gibi, olumlu yönüyle bir yaratıcılık şeklinde de açığa çıkabilir.

Bir gezegen bir evin son 5° sine yerleşmişse ve özellikle bir sonraki evin burcunda ise, enerjisini her iki evde de çıkarır ve daha çok bir sonraki evde kabul edilir.

Astrolojik haritamızda olayın ne ile ilgili olduğunu Gezegen, Ne şekilde ve nasıl olduğunu gezegenin yerlestiği burç ve bu olayın hayatımızın hangi hayat alanında ortaya çıkacağını ise bu gezegenin bulunduğu ev açıkla. Bu yönüyle evler, astrolojinin en önemli konularından biridir ve evler olmadan haritamızı okumamız imkansızdır.

Evler burçların doğalarına benzerdir. Yani 1. ev koç burcunun, 2. ev boğa burcunun, 3. ev ikizler burcunun… vs doğasına benzer şekildedir. 

Harita üzerinde en önemli evler ise köşe evlerdir. Köşe evler haritamızın 4 ana eksenini belirler. Bu eksenler haritayı 4 çeyreğe ayıran köşe evlerin başlangıcıdır

Köşe evler 1, 4, 7, 10 ( Birincil evler):

ASC (Ascendant); Doğu ufkunun başlangıç noktası ve 1. evin girişidir haritamızın en önemli noktasıdır ve 1. evi kesen burç, yükselen burç olarak tanımlanır. Doğum, hayat, vücut ve başlangıçlarla ilgilidir. Yükselen burç hayata açılan kapı gibidir. Doğumla hayata girilen alandır bu yüzden başlangıçlarla ve vücutla alakalıdır. 1. ev bedenlendiğimiz yerdir. 

MC (Medium Coeli); Güney ufkunun başlangıç noktasıdır ve 10. ev girişidir haritanın en yüksek noktasıdır, yerden baktığımızda gezegenlerin tırmandıkları en tepe noktadır. Bu yüzden tepe noktası ya da başucu olarak ta adlandırılır. Güç kazanmak, yükselmek, iş ve aksiyonlarla ilgilidir. Bu evde yerleşen gezegenler, kişiye güç kazandıran enerjinin ne olduğunu ve kişinin hangi gezegenin enerjisini güçlü bir şekilde çıkardığını gösterir. Kısaca, kişinin kendini topluma ne şekilde gösterdiği ve yansıttığı ile ilgilidir.

DSC (Descendant) ; Batı ufkunun başlangıcı ve 7. evin girişidir. Asc' nin 180° karşısında bulunur bu yüzden alçalan olarak ta adlandırılır. Hayatımızda ortaklıklar, evlilikler, anlaşmalar ve karşıtlıklarla ilgilidir. "Ben" dediğimiz alanın karşısında, "Sen" dediğimiz alandır. Burada yerleşmiş olan gezegenler, daha çok karşımızdaki kişiye ait özellikleri ve birebir ilişkilerimizde hangi enerjiyi daha fazla ortaya çıkarttığımızı ya da nelerle karşılaşacağımızı anlatır.

IC (İmmum Coeli); Kuzey ufkunun başlangıcı ve 4. evin girişidir. MC nin 180° karşısında bulunur Yuva, yaşanılan yer, aile, temel attığımız şeyler, atalardan getirilenler, genetik, geçmiş ve hayatın sonu ile ilgilidir. Haritanın en dip ve en aşağı noktasıdır. Bize özel olan şeyleri, en temelde yatan şeyleri, bilinç altımızı ve en derin duygularımızı anlatır.

Bir gezegenin hangi eve yerleştiği, o gezegenin gücüne ait en önemli bilgileri verir. Köşe evler, yani birincil evler (1, 4, 7, 10) yaptırım gücü en yüksek olan evlerdir ve bu evlere yerleşen gezegenler enerjisini %100 ortaya koyar ve vaad ettiğini %100 yerine getirme potansiyeline ve etkisine sahiptir. Birincil evlerdeki iyicil bir gezegen, iyicil özelliklerini daha fazla çıkartırken, kötücül bir gezegen de kötücül özelliklerini daha fazla çıkmasına sebep olabilir. Köşe evler An'ı (şimdiyi) gösterir.

Ardıl evler 2, 5, 8, 11(ikincil evler): 

Ardıl evlerin yaptırım gücü %50 dir yani bu evlere yerleşen gezegenler orta seviyede bir güç çıkarır. Bu yüzden bu evlerdeki gezegenler, doğasına ve yerleştiği burca göre, vaad ettiğini yerine getirmede köşe evler kadar baskın olmasa da yarı performanslı bir enerji çıkarır. Ardıl evler geleceği gösterir.

Düşük Evler 3, 6, 9, 12 (üçüncül evler):

Düşük evlerin yaptırım gücü %25 dir. Bu evlerin enerjisi, diğer evlere göre oldukça zayıftır ve bu evlere yerleşen gezegenler enerjilerini zayıf bir şekilde gösterir. düşük evler arasında enerjisi diğerlerine göre en yüksek olan 9. evdir. Düşük evler geçmişi gösterir.

 

 

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın