Dengenin Sırrı Karşıt açının Sentezi

Dengenin Sırrı Karşıt açının Sentezi

Karşıt Açı.

Astrolojide karşıt açı, iki gezegenin zıt burçlara yerleşmesi sonucu birbirini tam karşıdan direkt görmesiyle oluşur. 

Satürn doğasındadır. Bu yüzden klasik astrolojinin en zorlu açısıdır. Hayatımızdaki engeller ve kutuplaşmalar sonucu, istemediğimiz olaylarla karşı karşıya kalmamıza sebep olur. Karsıt açının doğasında, kutuplaşma ve durdurma vardır. 

 birbirine karşıt konumda duran iki dairenin birbirine bir bağla bağlanışı gibidir. Herşey bu ince çizgide gizlidir. 

      360/2=180

360 sayısı dairedir, bütündür, 2 ise dualitedir, kutuplaşmadır, ikiliktir. 180 ise zıtlıktır, tersliktir. Bir cismi 180 derece döndürdüğümüzde bulunduğu pozisyona göre tam ters yöne yerleşir.

Bir şeyi algılayabilmemiz için onun zıttının var olması gereklidir. zıttının var olabilmesi ise, bir bütünü ikiye bölmekten geçer. Fakat bu şekilde ulaştığımız algı, sonucu bize her zaman ters gösterir. Bu yüzden algıladığımız şeyi, zıttı ile sentezleyip olayın bütününü görebilmemiz gereklidir. Bu da denge demektir. 

Haritamizdaki 180 derecelik açıya gelecek olursak, bir gezegen, 180 derece yaptığı bir gezegene, kendi doğasının enerjisini dengesiz bir şekilde aktarır. Bu, adeta aynı konuda iki zit bakış açısına sahip iki insanın, kendi görüşünü birbirlerine şiddetli bir şekilde aktarmaya çalışması ve bu yüzden birbirlerinden kaçıp uzaklaşmaya çalışması, ya da birbirini durdurması gibidir. Oysa ikisinin görüşleri birbirini tamamlayan bir bütünün iki yarisi gibidir.

Bu yüzden hayatımızdaki düğümler, engeller ve zorluklar, zıt konumda yerleşmiş olan ve bunun sonucunda, zihnimizde bu gezegenlerin manalarını temsil eden konularda bir kutuplaşma oluşmasından kaynaklanır. Eğer bu karşıtlığa olumlu açı ile bağlanmış üçüncü bir gezegen yoksa kişi bu iki uçta gidip gelir. 

Bunun çözümü ise, bir araya getirmekte zorlandığımız bu iki gezegenin manalarını birleştirebilmekten geçiyor. Yani bir uçtaki gezgen ne istiyorsa, diğer uçtaki gezegen onun istediğini gerçekleştirebilme potansiyeline sahiptir. Bu durumda zihnimizde birbirlerine engel olduğunu düşündüğümüz kavramlar, aslında birbirine çözüm ve çıkış yollarını gösterebilirler. 

"Sıkıntıdan kurtuluşa giden gizli yol , o sıkıntının içindedir…"

Haritamızda birbirine 180 derece yapmış olan iki gezegenin manalarını nasıl birleştiririz:

Haritamizda Güneş-Ay arasında karşıt açı varsa hedefler ve istekler, bilinç ve içgüdü(bilinçaltı), duygular ve irade arasında bir kutuplaşma yaşar ve iki uçta gider geliriz. Belki isteklerimiz, içgüdülerimiz ve duygularımız hedeflerimizi, seçimlerimizi ve bilinçli tercihlerimizi engelliyor gibi hissederiz fakat duygularımızı ve isteklerimizi hedefe ulaşabilmek için merdiven yapıp o yolda ilerlemeye çalışırsak bu enerjiyi birleştirmiş ve hedeflerimize ulaşma şansı elde etmiş oluruz. Aynı zamanda isteklerimizi de bu ulaştığımız hedef sayesinde yerine getirebiliriz.

Birkaç örnek vermek gerekirse; Bu karşıtlık boğa akrep aksında ay akrepte 1. evde ve güneş 7. evde boğada ise kişi bilinmeyen ölüm ötesi metafizik konular ile ilgili danışmanlık yapabilir ve bu işten maddi güvencesini sağlayabilir. 

merkür 5. evde aslanda, güneş 11. evde kovada ise kişi yaratıcı zekasi ile sahnede olma yeteneğini, toplumu aydınlatma hedefi ile sentezleyip iyi bir yazar olabilir.

neptün venüs arasında karşıt açı varsa ilişkilerle ilgili yaşadığı hayalkırıklıkları ile beste yapabilir, sanat yeteneğini keşfedebilir yada artistik sanatsal enerji ile aldatma, inandırma, yanıltma enerjisini sentezleyip iyi bir oyuncu olabilir.

plüton ve merkür arasında karsıt açı varsa, zekasını yıkım enerjisine odaklamak yerine iyi bir korku senaryosu yazarı olabilir.

Satürn ve güneş arasındaki karşıt açıda ise kişi hedeflerini engelleyen korkuları ile izole yaşamayı bırakıp, korkuları ile yüzleşip böylece hedeflerine ulaşabilir.

Dengelenmiş karşıt açı ile dengelenmemiş karşıt açı arasındaki fark: 

Delilik ile dahilik arasında ince bir çizgi vardır…

 

Karşıt açının sembolüne bir daha bakacak olursak, herşey bu ince çizgide gizlenmiştir demistik.

birbirine karşıt açi yapmış iki gezegenin manalarını birbirine bağlamadığımız takdirde, ikisi de birbirine zıt yönlerde ve uç noktalarda enerji çıkarır. İkisinin manasını birbirine bağlarsak, ikisi de orta noktada birleşip uç noktalarda çıkan zararlı enerji, böylece faydalı ve birbirine çalışmaya başlar.

Aynı açı, dengelenmediğinde kişinin zararlı alışkanlık ve bağımlılıklarla kendini kurban etmesine sebep olurken, dengelendiği takdirde kişinin başarılı bir sanatçı olmasına sebep olabilir.

Aynı açı dengelenmediğinde, kişinin dürtülerini uç noktada yaşamasına sebep olarak, kontrolü kaybetmesine ve şiddete yönelmesine sebep olabilirken dengelendiği takdirde cesareti ile başarı yakalayabilmesine sebep olabilir.

Bazen başarılı bir cerrahın ve başarılı bir seri katilin haritasında aynı karşıt açı bulunduğu görülebilir. Aradaki ince çizgi, birinin bu enerjiyi dengelemiş olmasından kaynaklanır.

Aynı açı dengelenmediği takdirde, akıl hastalığına sebep olabilirken, dengelendiği takdirde Dünyayı değiştiren bir dahi de çıkarabilir. 

Bu yüzden delilik ile dahilik arasındaki o ince çizgi, iki zıt kavramı birbirine bağlayarak, iki zıttı aynı anda görebilmeyi başarmak demektir.

Karşıt açının dengelenmesi,  tekamülümüz ile ilgilidir. Ruhsal gelişimimize sebep olabilecek açılıma, zıtlıkların çözümüne ulaşma çabası sebep olur. Sıkıntı ve engellerden kurtulmak için çözüm arama çabası, kendimizi geliştirmemizi sağlar. Bu yüzden zorlu açılar altında doğmayı seçmiş olan bir ruh, aslında yüksek manevi dereceyi hedeflemiş demektir.

1 Comment on Dengenin Sırrı Karşıt açının Sentezi

Bir Cevap Yazın