Balık Burcunun Karakteristik Özellikleri

Eylül 27, 2015 0

Balık Burcu Özellikleri. (19 Şubat- 20 Mart) Yönetici Gezegeni: Jüpiter, Neptün Elementi: Su Niteliği: Değişken Cinsiyeti: Dişil Burçlar kuşağının 12. ve son burcudur bu yüzden tamamlanma ve en olgun hale gelmeyi anlatır. Bütünleşme, bütünün içinde erime ve yok olma eğilimindedir. Subjektif, içe dönük, sakin ve uyumludur. koç burcunda varlık ile başlayan insan bilincinin gelişim süreci ve döngüsü, balık burcu ile bütünün içinde eriyip, çözülüp yok olarak tamamlanıp kapanır. Bu yönüyle Balık burcu, insan bilincinin en olgun halini temsil eder. Yönetici gezegeni sorgulamadan doğallığında inanmayı […]

Kova Burcunun Karakteristik Özellikleri

Eylül 26, 2015 0

Kova Burcu Özellikleri. (22 Ocak- 18 Şubat) Yönetici Gezegeni: Satürn, Uranüs Elementi: Hava Niteliği: Sabit Cinsiyeti: Eril Burçlar kuşağının 11. burcudur, objektif ve dışa dönüktür. Yenilikler ortaya koyma ve farkındalık yaratma eğilimindedir. Hava elementi burçlarından biri olan Kova burcu, derin bilgiye ulaşma, icatlar ortaya koyma ve farklı yönden bakabilme konusunda oldukça başarılıdır. Değişim ve yenilik peşinde olmasına rağmen sabit yapısı ile kendisi fazla değişmek istemeyen, daha çok çevresini değiştirme çabasında olan bir yapıya sahiptir.  yönetici gezegenlerinden biri olan Satürn, sürekliliği ve devamlılığı anlatmasına […]

Oğlak Burcunun Karakteristik Özellikleri

Eylül 25, 2015 0

Oğlak Burcu Özellikleri. (22 Aralık- 21 Ocak) Yönetici Gezegeni: Satürn Elementi: Toprak Niteliği: Öncü Cinsiyeti: Dişil Burçlar kuşağının 10. burcudur, subjektif ve içe dönüktür. Organize etme, sorumluluk alma, zirveye çıkma eğilimindedir. Dikkatli, temkinli, karamsar, sorumluluk sahibi, dayanıklı ve çalışkandır. Yönetici gezegeni otokontrol, sorumluluk, gerçeklik ve bilgelik temsili olan kısıtlayıcı Satürn'dür. Oğlak burcunun karakteri ise Satürn ile benzer şekilde mesafeli, kısıtlayıcı, kontrol ve disipline eden, kurallı ve temkinli yaşayan yapıdadır. Çalışmayı, disipline etmeyi ve kişileri yönetmeyi, kişilerin hayatlarını onların yerine organize etmeyi seven Oğlak burcu, kişiler […]

Hermes

Eylül 25, 2015 0

Hermes. Hermes Roma mitolojisinde Merkür olarak anılır. Güneş'e en yakın gezegene onun adı verilmiştir. Hermes'in aslen Mısır Mitolojisi'ndeki Thot olduğu iddia edilmektedir. Bazı düşünürler Hermes'in islam mitolojisindeki İdris olduğu kanaatindedirler. Hermes veya İdris geleneği Babil, Mısır ve Yunan düşüncelerinin temeli olmakla birlikte İslam düşüncesi'nin de temelini oluşturan yabancı kaynaklardan sayılır Hermetizm adının sonundaki “izm” sonekine bakılarak ilk bakışta bunun günümüzdeki bir felsefi akım olduğu sanılabilirse de, felsefi bir akım değildir. Kimilerine göre Hermes Trismegistus bir inisiye idi, dolayısıyla öğretisi ezoterik bilgilerden oluşuyordu. Eski Yunan yazarlarına göre bu ezoterik öğreti Mısır’ın özellikle Teb ve […]

1 2 3 4