Ceres (Demeter)

Ceres (Demeter)

Ceres Mitolojide.

ceres hasat tanrıçasi olarak bilinir ve insanlar için ekilmis olan bereketli topraklari ifade eder. sembolündeki yarım daire ruhsallığı, altındaki artı işareti ise maddeyi anlatır.

Ceres'in mitolojik hikayesi: Demeter(Ceres), çok sevdiği kızı persephone ile birlikte yaşarken bir anda toprak yarıliyor ve yeraltı tanrısı Hades persephone yi yeraltına çekiyor ve kaçırıyor ve onu tanrıçası yapmak üzere ona zorla sahip oluyor. Demeter(ceres), kızını arıyor, umutsuzluk ve çaresizlik içinde yemeden içmeden kesiliyor. Ne kendini besliyor, ne insanları besliyor ve yas içine giriyor bu yüzden toprak kuruyor, hasat olmuyor herseyden vazgeçiyor. Kral Zeus(Jüpiter), Hermes'i(merkür) Hades'e (Plüton) gönderiyor ve kızını geri göndermesini istiyor. Hades(Plüton), bu isteği şartlı plarak kabul ediyor ve kıza bir nar yediriyor sonra bırakıyor. Persephone yer altından bir şey yediği için yılın 3 ayını yeraltında geçirmek zorunda kalıyor. Böylece yılın 3 ayını yeraltında, 9 ayını ise yeryüzünde geçiriyor. Bu yüzden ceres, yılda 3 ay toprağı beslemiyor bu yüzden kış mevsimi yaşanıyor.

Hades'in bulundugu yer, ölüler diyarıdır ve ceres beslemeyle ve annelikle alakalıdir bu yüzden biraz Ay' a da benzer. haritamizda ceres çok sert açılar alıyorsa fiziksel ve ruhsal alanda beslenme sorunumuz olduğunu anlatıyor.

Doğum haritamizda ceres'in olduğu yer ayni zamanda en çok hangi alanda intikam aldığımızı ve en çok bu alanda beklentilerimiz gerçekleşmediğinde üzüntü duyduğumuzu gösterir.

Ceres ayni zamanda hem fiziksel hem duygusal beslenmeyi ve beslemeyi anlatiyor. bizi neyin besledigini ve bizim etrafimizdaki insanlari ne aracılığı ile beslediğimizi yerleştiği ev, ne şekilde ve nasil beslendiğimizi ve beslediğimizi ise bulunduğu burç belirliyor. Ayni zamanda başkalarini ve kendimizi en çok hangi alanda önemsediğimizle de ilgili.

Haritamizda ceres'in bulunduğu alan, genel anlamda nasıl ve ne sekilde beslendiğimizi ve beslediğimizi, ayni zamanda besinimiz kesildiğinde nasıl ve ne şekilde tepkiler verdiğimizi, koşulsuz  sevgi ve ilgi ihtiyacımızı nasıl karşıladığımızı ve nasıl dışarıya yansıttığımızı, karşımızdan neler beklediğimizi ve nelerin kendimizi sevmemizi ve onaylamamızı sağladığını ve nelerin kendimizi reddetmemize sebep olduğunu gösteriyor.

ceres evlerde:

ceres 1. evde ise; kişiyi, ihtiyacı olanlara destek olmak ve bireysel hareket etmek besler ve herkese adeta anne gibi davranır besler ve korur. haksızlığa uğramış kişileri savunur, kişileri bedensel olarak beslemek ve korumak kişinin ihtiyacı haline gelmistir. muhtaç olan kişilere yardım etmeye içgüdüsel olarak çekilir ve yardima ihtiyacı olanların her zaman yanında olur aynı zamanda insanlardan da aynı desteği bekler bedeni ve bireyselliği kişi için çok önemlidir. Kişi, bedenine ve bireyselliğine karşı kutsal bir bağla bağlanabilir. bir başkasına bağlı olmak, hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve birlikte hareket etme zorunluluğu kişinin besinini kaybetmesine sebep olabilir.

ceres 2. evde ise; kişi sahip oldugu maddi manevi değerlerinden, güvende olmaktan, bedensel ihtiyaçlarının karşılanmasindan, lüks yaşamdan ve para kazanmaktan beslenir, etrafindakileri de maddi destek sağlayarak ve onları maddi ve fiziksel yönden güvenceye alarak ve bedensel ihtiyaçlarını karşılayarak besler. Ayni zamanda kendisinin de maddi manevi güvence içinde olmasi çok önemlidir. maddi güvencesinin tehlikeye girmesi, kişinin adeta besin kaynağının kesilmesi anlamına gelir bu yüzden kişi sahip olduklarina karşı kutsal bir bağ duyabilir.

ceres 3. evde ise; kişi yakin çevresinden,   kardeşlerinden iletişim kurmaktan, konuşmaktan ve bilgiden beslenir ve yine yakın çevre ve kardeşlere karşı koruyucu ve besleyicidir. onlara karşı anne gibi davranabilir. Kişi, yakin çevre akraba ve kardeşlik kavramini kutsal bir değer olarak algılayabilir ve onlara kutsal bir bağla bağlanır. yine bu kişilerden beklentisi fazla olabilir ve karşılanmadığında büyük üzüntü içine girebilir. yakın çevreden uzak kalmak kişide derin yaralara ve besin kaynağını kaybetmesine sebep olabilir.

ceres 4. evde ise; kişi ailesinden, evde olmaktan duygusal güvencesinin karşılanmasından, bir yere ve bir şeye ait olmaktan beslenir. Kişi aile ve yuva kavramina, köklerine ve hatıralarına kutsal bir bağla bağlanmıştır ve bunları kaybetmek kişide derin yaralara sebep olabilir. yine kişilere duygusal destek olmak kişi için vazgeçilmezdir ve kişilerin duygusal güvencelerini sağlayarak beslenir. ailesine güçlü bir bağla bağlıdir.

ceres 5. evde ise; kişi için çocukları, aşk ve hayatın tadini çıkarmak besin kaynağı halini almıstır. Aynı zamanda ceres 5. evde doğurganlığı da gösterebilir ve kişi çocuklarından ve sevgilisinden fazla beklenti içine girebilir beklentileri karşılanmadığında kişide derin yaralara sebep olabilir. kişi, çocuklarına ve sevgilisine karşı oldukça vericidir korur, kollar besler. ceres 5. evde ise spor, yaratıcı sanatsal faaaliyetler, sahnede olmak ve şans oyunları da kişide besin kaynağı halini alabilir.

ceres 6. evde ise; kişi, hizmet etmekten, çalışmaktan, kişilere faydalı olmaktan günlük hayatın aktifliğinden beslenir. Ayni zamanda iş arkadaşlarina karşı koruyucu besleyici ve verici davranışlar sergiler aynı karşılığı da onlardan bekler. Doğa ile başbaşa olmak hijyenik temiz düzenli ortam ve sağlıklı olmak kişinin vazgeçilmezleridir. kişi çalısmaya karşı kutsal bir bağla bağlanmıştır.İşsiz kalmak, günlük hayatın içinde amaçsız ve hareketsiz kalmak, faydalı olamamak, sağlığını kaybetmek kişinin besin kaynağını kaybetmesine sebep olabilir.

ceres 7. evde ise; birebir ilişkiler, evlilik, birlikte hareket etmek, kişilere danışmak fikir almak kişinin besin kaynağını oluşturur. Evlilik kavramına ve birlikteliğe, kişi kutsal bir bağla bağlanmıştır ve eşine çok düşkündür. Adeta eşini çocuğu gibi besler korur. Yine evlilik ve eşin varlıgı kişinin besin kaynağını oluşturur. Yanlız kalmak, tek başına hareket etmek zorunda kalmak ve ayrılık kişinin besin kaynağını kaybetmesine ve derin yaralar almasına sebep olabilir.

ceres 8. evde ise; Derin duygular, risk, dönüşüm metafizik, piskolojik konular, bilinmeyeni çözme çabası ve cinsellik kişinin besin kaynağını olusturur. kişileri piskolojik destekle onları birtakim dönüşümlere sevkederek ve kişilerle bütünleşip bir olarak ve kişilerin sorunlarını çözmeye çalışarak ve onlara psikolojik yönden destek olarak besler. bunları kaybetmek ise kişinin besin kaynağını kaybetmesine sebep olur.

ceres 9. evde ise; kişi ilimden, evrensel bilgiden, dini felsefi yönden vizyonunu genişletmekten beslenir ve ilmi geniş kitlelere yayarak kisileri besler. özgürlüğüne çok düşkündür. Gezmek, uzak kültürleri keşfetmek ögrenmek, okumak ve bunu kişilere aktarmak kisinin besin kaynağını olusturur. Özgürlüğünü kaybetmek, bilgiyi aktaramamak, eğitiminin engellenmesi kişinin besin kaynağıni kaybetmesine sebep olabilir.

ceres 10. evde ise; disiplin, kontrol, kariyer, başarma duygusu, statü, zirveye çikma birşeyleri gerçekliğe dönüştürme ve faydalı hale getirebilme ve kendini topluma  gösterme, kişinin besin kaynağını oluşturur. Kişi topluma kendini göstermekten ve toplumsal başarılardan beslenir. ve kişileri de organize ederek, onlarin hayatlarını düzene sokarak ve Kişilere mantıklı çözümler sunarak besler.

ceres 11. evde ise; kişi arkadaşlardan, sosyal çevreden gruplardan, marjinallikten, keşfetmekten, topluluklardan, sosyallikten beslenir. ekip ruhu kisi için çok önemlidir ve yine arkadaşlarını, toplumu ve sosyal çevresini besler. bireysel kaldığında ve toplumsal hedeflerinin peşinden gidemediğinde ve kısıtlandığında besin kaynağını kaybedebilir.

ceres 12. evde ise; kişi içine dönmekten, maneviyattan, ilahi olanla bütünleşmekten ve hayallerinden beslenir. Ayni zamanda Kişi, spritüel konulara, (ibadet, dua yoga vs) kutsal bir bağla bağlanmıştır. ihtiyaç sahiplerine yardim ederek, kişilerle bir olup bütünleşerek fedakarlik yaparak kişileri besler. Bu yerleşim besin kaynağıni kaybetmeyi de anlatabilir.

ceres burçlarda:

ceres'in burçlardaki konumu ise kişinin bu besleme ve beslenmeyi ne şekilde yapacağıni gösterir

ceres koçta; kişileri cesaretlendirerek, onları teşvik ederek, harekete geçirerek ve onlara öncülük yaparak besler, cesaretlendirilmeyle, harekete geçirilmekle ilk olmakla ve bireyselliği ile beslenir.

ceres boğada; kişileri, maddi manevi ve fiziksel güvenceye alarak besler, maddi manevi ve fiziksel güvencesinden, sahip olduklarindan ve para kazanmaktan beslenir.

ceres ikizlerde; kişileri, bilgiyi onlara aktararak ve onlarla iletisim kurarak besler, bilgiden, konuşmaktan, öğrenmekten ve yazmaktan beslenir.

ceres yengeçte;kişileri duygusal destek sağlayarak ve onlarin duygusal  güvenliklerini sağlayarak besler, ait olmaktan, empati kurmaktan ve duygusal guvenliğinin sağlanmasindan beslenir

ceres aslanda; kişileri yöneterek, idare ederek, yol göstererek ve yaratıcı fikirler vererek besler, eğlenerek, hayatın tadını çikarma ile yüceltilme ile ve sahnede olmakla beslenir.

ceres başakta; kişilere hizmet ederek, hayatı onlar için kolaylaştırarak, günlük islerinde onlara yardim ederek besler, çalışma ile, faydalı olma ile ve doğada vakit geçirme ile beslenir.

ceres terazide; kişilerin hayatında dengeyi sağlayarak, onlarin yaninda olarak, onlarla vakit geçirerek, birlikte olarak, birlikte hareket ederek besler, sanattan, estetikden ve partnerinden beslenir.

ceres akrepte: kisileri piskolojik yönden destek olarak, sorunlarına çözümler üreterek besler, bilinmeyeni çözmeye çalişarak, kendini gizleyerek, gözlem ile ve cinsellikle beslenir.

ceres yay; kisileri, onların ufkunu genişleterek, ilahi bilgiyi aktararak, eğiterek besler, okuyarak, gezerek, özgürlüğünden ve inançlarından beslenir.

ceres oğlak: kişilerin hayatini onlar için düzene sokarak, onları organize ederek besler, çalışmakla, yönetmekle, kontrol etmekle beslenir.

ceres kovada; kişilere farkli yönden bakmayı göstererek, onlara farkındalık kazandırarak besler, sosyallikten, umutlarından, kalabaliktan, değişim ve yenilikten, farkli olmaktan beslenir.

ceres balıkta; kişileri, onlara fedakarlik yaparak, affediciliği ve merhameti ile besler, yanliz kalmaktan, inzivadan, spritüellikten beslenir.

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın