40°Novil açı (novile)

40°Novil açı (novile)

360\9=40
Bütün,daire\bitiş,başlangıç=tamamlanma,olgunlaşma,hazır hale gelme
Novil açı, dairenin 9 a bölünmesiyle ortaya çıkan ve iki gezegenin birbirinden 40 derece uzaklikta olduğunu gösteren bir açıdır. Ayni zamanda 9.harmonik açısıdır. Ruhsal büyümeyle, olgunlaşmayla ve mükemmelleşmeyle alakalı görülür. Batı haritalarında da kullanılmakla birlikte, daha çok hint astrolojisinde eş haritası denilen navamsa haritalarında kullanılan açıdır.

Geçmiş hayatlarla ve karmayla alakalı olduğu söylenir. Bu alanda karmik deneyim tamamlanmış ve karmik borç kalmamıştır. Bu gezegenler tam bir uyum ve bütünlük içindedir ve üst düzeyde tezahür eder. Bu alanda yük kalmamış ve artik ruhsal büyüme başlamıştır. Novil açı kulluktur ve kişi bütüne hizmet etmektedir. Bir döngü tamamlanmıştır ve yeni döngüye geçmeden önce testten geçmeyle ilgilidir. Sizi tutan şeyin ne olduğunu gösterir. Bu sayede geçmişi serbest bırakırsıniz.

Bazı şeyleri yaparsıniz, sırf huzur ve mutluluk verdiği için yaparsınız. Ne için yaptığıniz ya da size faydasi olup olmaması önemli değildir, bir çıkar ya da karşılik yoktur. Yalnızca bir duygudur karşılığı "huzur ve mutluluk".

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın