Plüton’un Kişisel Gezegenlere Yaptığı Açılar.

Plüton'un Kişisel Gezegenlere Yaptığı Açılar.

plüton güneş açısı

Bu yerleşimde plüton, kişinin benliğini ve egosunu kullanır. kavuşumda, ego çok güçlüdür ve tutku halini almıştır. Kişi, yönetmeye ve baskı kurmaya şiddetli bir arzu duyar. Egosu sayesinde içindeki karanlıkla yüzleşmek zorunda kalabilir. Olumlu açılarda enerji daha dengeli akar ve  zararlı bir evde değilse kişi gücünü faydalı bir şekilde kullanıp, kendini dönüştürebilen,  güçlü yönetme yeteneği ile başarı elde edebilen ve bunu tutkuya dönüştürmeden yapan, kendine güvenen güçlü bir yapıya sahip olurken, olumsuz açılarda aşırılıklar, güç savaşları, dominatlık ve yıkımlar söz konusu olabilir. Yönetme arzusu saplantı halini alabilir. Kişi hedeflerine ulaşabilmek adına her türlü yolu deneyebilir.

plüton ay açısı

Bu yerleşimde plüton güdüselliğe hükmederek, duyguları, bilinçaltını ve içgüdüleri kullanır. Kavuşumda, tutkular ve arzular kişi tarafından içgüdüsel bir tepki gibi algılanır.  Kişi,  güç elde etmek için duygularını kullanabilir ve duyguları sayesinde içindeki karanlıkla yüzleşmek zorunda kalabilir. Bilinmeyene ve tehlikeye karşı güdüsel bir şekilde çekilir. Duygularının yoğunluğu ile karşısındaki kişiyi esir almaya çalışabilir. Ya da kendi duygularının esiri olabilir. Güç elde etme arzusu, burada besin halini almıştır ve kişi, yıkımlarla, krizlerle beslendiğinin farkına varmayabilir. Bu kavuşum hangi evde ise o alanda yaşanan duygusal krizler ve yıkımlar kişiyi güçlendirip dönüştürür. Kişi, eğer farkındalık kazanır da bu kavuşumu yönetmeyi öğrenirse bilinçaltını kontrol edebilir ve bilinçaltını dönüştürebilir. Aynı zamanda diğer kişilerin bilinç altlarına da hükmedebilir. Olumlu açılarda, kişi derin duygulara ve yüksek sezgi yeteneğine sahip olurken, olumsuz açılarda kişi, acıyla ve yıkımla beslenebilir ve içgüdülerini kişilere yıkım yaşatarak doyurabilir. Yine olumsuz açılarda, kişi duygusal manipulasyon uygulama ve bu şekilde istediğini yaptırma yoluna gidebilir. Kişileri duygusal yönden kendine bağımlı hale getirme arzusu duyabilir.

plüton merkür açısı

Bu yerleşimde plüton, kişinin zihnine hükmederek, saplantılı düşüncelere sebep olabilir. Kişi, kendi fikirlerinin, düşüncelerinin ve bu fikirleri başkasına kabul ettirme arzusunun esiri olabilir ve bundan ayrı bir haz alabilir. Kavuşumda,  düşünceleri tutkular, arzular ve korkular yönetebilir, düşüncelere bu duygular şekil verebilir. Yine kavuşumda zihin enerjisi çok yüksektir müthiş bir zihinsel odaklanma yeteneği vardır. Sezgiler çok güçlüdür ve söylenen sözlerin altında yatan niyeti hemen sezer. zihin kontrolü ve zihin enerjisi ile kişileri dönüştürebilme yeteneği vardır fakat, bu yönünü genelde yıkım yaşatarak, intikam almak şeklinde kullanma eğilimindedir çünkü bu yönüyle kişilere hükmetme arzusuna kapılabilir ve bu arzunun esiri olabilir.  metafiziğe karşı yeteneklidirler. olumlu açılarda, güçlü konsantrasyon, sezgileri pozitif amaçlar için kullanma ve yüksek irade gücü verirken, olumsuz açılarda zihni yıkıcı kullanma arzusu, düşüncelerini zorla kabul ettirme çabası, başkalarını değiştirme tutkusu, düşünceleri gizleme, tehlikeli ve saplantılı düşünceler, kişileri zekası ve cümleleri ile ezme, gizli ve tehlikeli olaylara çekilme söz konusu olabilir. Bu yerleşimde kişi, içindeki karanlıkla zekası aracılığı ile yüzleşmek zorunda kalabilir.

plüton venüs açısı

Bu yerleşimde plüton, ilişkiler ve sahip olma arzusu aracılığı ile, kişiyi içindeki karanlıkla yüzleşmek zorunda bırakabilir. Kavuşumda, kişi dış görünüşüne, sahip olma arzusuna ve bedensel hazlara tutkuyla bağlanabilir. İstediklerine sahip olmak için sonuna kadar savaşıp, ilişkilerde gücü ve yönetimi her zaman elinde tutmak isteyebilir. Doğa üstü ve metafizik konulara çekilir, bilinmeyeni çözmeye karşı güçlü bir istek duyar. Olumlu açılarda çekicilik ve güzellik verir. Kişi, ilişkilerde oldukça tutkuludur, kıskançtır ve aşkı derinden yaşar, sadakatlidir.  kişiler üzerinde doğal bir çekim alanı vardır. İlişkilerde kontrol ve idare etmekte yeteneklidir. Olumsuz açılarda, kişi travmatik ilişkilere çekilir. adeta, enerjisel olarak onu yıpratacak, yıkımlar yaşatacak, onu tehlikeye sokacak kişileri bulur. yine kendisi de arzunun, tutkunun ve sahiplenme duygusunun haddi aşması sonucu aşkı ve nefreti bir arada yaşayan, ilişkilerde paranoyak ve yıkıcı davranabilen, zarar verme eğiliminde olabilir. İlişkilerde, sahiplenme ve kontrol etme saplantı halini alabilir.

plüton mars açısı

Bu yerleşimde plüton, kişinin dürtüselliğini ve öfkesini kullanır. Kişi, dürtüsel tutkusu ve yıkıcı öfkesi aracılığı ile içindeki karanlıkla yüzleşebilir. Kavuşumda, tehlikeye karşı dürtüsel bir arzu duyabilir ve risk tutkusuyla kendini tehlikeye atabilir. Engelleyici açılar yoksa, kişiyi suça eğilimli yapabilir. kişi, hayvani yönünün tüm karanlık yönleriyle yüzleşebilir. fiziksel enerji çok yüksektir. Olumlu açılarda, zararlı evlerde yerleşmemişse, kişi bu yüksek enerjiyi pozitif bir alana yönlendirebilir. Mesela fiziksel güç gerektiren alanlarda (spor vs.) büyük başarılara imza atabilir. kişiye korkusuz ve cesur bir yapı verir ve bedenin kendini yenileyebilmesini sağlar, bağışıklık sistemi çok güçlüdür. Eğer zararlı evlere yerleşmişse, olumlu açılar dahi olumsuz enerjinin daha kolay akmasını sağlayacağı için zararlı sonuçlara sebep olabilir. Olumsuz açılarda ise kişi, kazanmak uğruna ölümü bile göze alabilir. Oldukça tehlikeli kişilerdir. İrade çok güçlüdür, elde etmek istediği şeye tutkuyla ulaşmak ister, bu konuda takıntı ve saplantılara girebilir. kişinin dürtülerini arzuları yönetiyordur ve bu birçok şeyi kaybetmesine sebep olabilir.

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın